Tysk FDP mod finansiering af landbrugsomstilling

I Tysklands centrum-venstre koalitionsregering er liberale FDP-ministre imod enhver skatteforhøjelse for statsstøtte til landbrugsomstillingen.

Kansler Olav Scholz (SPD) og landbrugsminister Cem Özdemir (De Grønne) mener, at regeringen bør bidrage til dyrevenlige større stalde i husdyrbrug og udskiftning af spaltegulve i svineindustrien. FDP ønsker at 'overlade det til markedet'. 

En eventuel skattestigning hører under finansministeriet, FDP-minister Christian Lindner, og derfor også under tyske politikeres kontrol. Spørgsmålet er desuden, om der skal være en højere afgift på al mad, eller kun på kød.

Et øremærket tillæg på kød eller mejeriprodukter kan dog falde ind under Özdemirs BMEL-ministerium. En sådan betaling ('direkte tilbage til landmændene') vil specifikt være beregnet til overgangen til mere dyrevenlige produktionsmetoder i landbrugssektoren. Et sådant tillæg kræver forudgående godkendelse fra Bruxelles.

Minister Özdemirs seneste forslag omfatter en "Tierwohlcent", et tillæg på prisen på kødprodukter. Det er endnu ikke klart, hvor højt det tillæg skal være. Hidtil har Özdemir kun sagt, at beløbet skal fastsættes "politisk".

Borcherts fremtidsudvalg (for mere end to år siden) nævnte et tillæg på 40 øre pr. kilo kød. Omkostningerne ved at omlægge husdyrbrug kan beløbe sig til så meget som 3,6 milliarder euro om året over de næste femten år.

I mejerisektoren og svineavl er der kritik af manglen på konkrete mængder. Men der er også støtte fra landbruget. Hvis vi vil omlægge husdyrbrug og fortsætte med at spise kød fra Tyskland, kan vi ikke undgå denne mulighed. Det kan ikke lade sig gøre uden en dyreværnsskat, lyder det. Den tyske landboforening talte også for "dyrevelfærdscenten". 

Özdemir virker fast besluttet på at gennemføre sine planer. For nylig antydede CDU/CSU-oppositionen også, at det kunne diskuteres under visse betingelser. Diskussionen i tysk politik ser ud til at handle mindre og mindre om, hvorvidt der kommer national finansiering til landbrugsomstillingen, og mere og mere om spørgsmålet om, hvilken finansiering.