Servicetag 20. April 2021
Zuhause EP Die europäische Landwirtschaft befürchtet eine stärkere Verringerung der Luftverschmutzung

Die europäische Landwirtschaft befürchtet eine stärkere Verringerung der Luftverschmutzung

De Europese agrarische koepelorganisaties Copa en Cogeca vinden dat de Milieucommissie van het Europees Parlement onvoldoende rekening houdt met de Europese landbouw en voedselproductie.

Afgelopen week besloot de ENVI-commissie in Brussel dat in het EU-Klimaatbeleid de terugdringing van lucht- en bodemvervuiling over tien jaar vérder moet zijn teruggedrongen: niet tot zo’n 50 tot 55 procent, maar 60 procent. Naar verwachting wordt dat deze week door EU-Commissaris Frans Timmermans officieel bekendgemaakt.

Na de stemming vorige week in de Milieucommissie over de milieuklimaatwet onderstrepen Copa en Cogeca in een gezamenlijke verklaring het belang van broeikasgasreductie op een dusdanige manier, dat die de voedselproductie niet bedreigt.

De koepels van landbouwers en boseigenaren vinden dat, zelfs als de ENVI-commissie enige verbeteringen aanbracht, het Klimaatbeleid nog steeds niet voldoende ingaat op de rol van de landbouw en de gevolgen die dat zou kunnen hebben in de Europese plattelandsgebieden.

Bovendien wijzen Copa-Cogeca op de meningsverschillen tussen de politieke fracties in de Milieucommissie, die waarschijnlijk ook gelden in het voltallige Europarlement. De afgelopen maanden is in de Europese politieke arena al gebleken dat de meeste besluiten over Green Deal, Klimaatbeleid, biodiversiteit en voedselveiligheid nu worden voorbereid door de Milieucommissie, en dat niet langer de AGRI-landbouwcommissie hierin leidend is.

Het strategische belang van voedselproductie en voedselzekerheid moet volgens de agrarische koepels meer specifiek worden belicht, zeker als klimaatadaptatie en broeikasgasreductie een bedreiging kunnen gaan vormen. De Europese agrocoöperaties zouden graag zien dat hun sleutelrol beter wordt erkend.

Daarbij onderstreepte Pekka Pesonen, de secretaris-generaal van Copa en Cogeca: “Sinds 1990 heeft de landbouwsector een van de belangrijkste verminderingen van de netto uitstoot van broeikasgassen bereikt met een daling van 20 procent. De inspanningen van de Europese landbouwgemeenschap om zich aan te passen aan constant veranderende klimatologische omstandigheden en tegelijkertijd voedselzekerheid en ecosysteemdiensten te waarborgen, hebben duurzame financiering nodig, parallel met constante innovatie van productie methoden. “

Met die laatste verwijzing verwees hij naar de nog steeds bestaande kritiek op de hoogte van de GLB-landbouwbegroting voor de komende jaren. Komende week moet in Brussel duidelijk worden of het Europees Parlement instemt met de meerjarenbegroting zoals die is vastgesteld in het EU-topoverleg in juli tussen de regeringsleiders en de Europese Commissie. Het Europarlement vindt dat er op die begroting te veel is bezuinigd, en wil er 110 miljard euro extra bij, voor toekomstgerichte innovatie.

Bovendien is het Europarlement er helemaal niet tevreden over dat de staatshoofden nog steeds niet hebben vástgelegd dat de Europese Unie voor het aantrekken van níeuwe inkomsten éigen belastingen mag gaan heffen. Om in de toekomst de honderden miljarden van het economische corona-herstelfonds terug te kunnen betalen, moet er hoe dan ook extra geld op tafel komen.

Het Europarlement zou graag zien dat de EU voortaan aan z’n eigen inkomsten mag werken, en niet langer geheel afhankelijk hoeft te zijn van de ‘financiële bereidwilligheid’ van de EU-landen.

Beliebt

Werden Frankreich und die Niederlande Albanien aus dem EU heraushalten?

Nächste Woche steht die Europäische Union (EU) vor einer strategisch wichtigen Entscheidung, um die Aufnahme von Nordmakedonien und Albanien zu formalisieren ....

Das britische Unterhaus hat Johnson um eine neue Verzögerung des Brexit bei EU gebeten

Der britische Premierminister Boris Johnson hat die Europäische Union erneut gebeten, den britischen Austritt aus dem EU nach ...

Umweltclubs: EU-Fangquoten immer noch zu hoch und nicht nachhaltig genug

Trotz zahlreicher Warnungen und wissenschaftlicher Studien fangen die EU-Länder immer noch zu viele Fische aus der Nordsee. Besonders britisch, ...

Das Europäische Parlament entsendet eine eigene Mission gegen Korruption und Mord in Malta

Das Europäische Parlament entsendet eine eigene Informationsmission nach Malta, um die Rechtsstaatlichkeit im EU-Land zu untersuchen. Das ist ...

Europäisches Parlament will weniger Gift bei Bestäubern; Bauern fürchten die Ernte

Das Europäische Parlament wünscht neue, weitergehende Maßnahmen zum besseren Schutz von Bienen und anderen Bestäubern. Europaabgeordnete fordern die Europäische Kommission auf ...

Nur drinnen

Die USA wollen in Handelsabkommen mehr Aufmerksamkeit für Klima und Umwelt

Die Vereinigten Staaten werden in ihrer internationalen Handelspolitik viel mehr Raum für Klimapolitik und Umweltschutz schaffen. Im Welthandel ...

Neuseeland wird den Versand von Vieh per Schiff innerhalb von zwei Jahren einstellen

Neuseeland wird den Export lebender Rinder auf dem Seeweg nach und nach vollständig einstellen. Im Hinblick auf den Tierschutz hat das Land zuletzt ...

EU-AGRI bezweifelt die Machbarkeit eines Ausbaus des ökologischen Landbaus

Im Landwirtschaftsausschuss des Europäischen Parlaments gibt es immer noch viele Vorbehalte gegen den Vorschlag, die EU-Subvention für mehr ...

Kein niederländischer Widerstand in EU gegen Kameralicht im Angelgriff des Cutters

Die scheidende Ministerin für Landwirtschaft, Natur und Lebensmittelqualität, Carola Schouten, ist nicht gegen die obligatorische Installation von Kameras auf einigen Fischereifahrzeugen, um das Fischen auf See zu verhindern ...

EU hat dennoch einen neuen Plan für weniger Subventionen für Fleischwerbung vorgelegt

Nächstes Jahr wird die Europäische Kommission einen neuen Vorschlag für Subventionen für die Werbung für Fleisch und Milchprodukte vorlegen. Es gibt jetzt ...