Δευτέρα 28 Σεπτέμβριος 2020

Το EU θέλει να σταματήσει τους μετανάστες εκτός Ευρώπης και να τους στείλει γρήγορα

De EU-landen worden niet verplicht asielzoekers over te nemen van andere EU-landen. In een nieuw asielzoekerspact komt de Europese Commissie tegemoet aan het verzet van enkele EU-landen als Polen, Hongarije en Tsjechië die al jarenlang weigeren...

Ολλανδός πρόεδρος του νέου παρατηρητή φοροαποφυγής EU

De Nederlandse PvdA-Europarlementariër Paul Tang is benoemd als voorzitter van de nieuwe 'belastingcommissie' van het Europees Parlement. Deze commissie gaat onderzoeken waardoor EU-landen jaarlijks door belastingontwijking honderden miljarden euro's mislopen. “Nu overheden...

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα διερευνήσει τους ελέγχους στις μεταφορές ζώων

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνέστησε προσωρινή κοινοβουλευτική επιτροπή για τη διερεύνηση των καταχρήσεων στη μεταφορά ζώων. Δεν ελέγχεται μόνο η πραγματική μεταφορά, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο σε πολλές χώρες EU αποτρέπει τις υπερβολές ...

Κρίση στο πολωνικό κυβερνών κόμμα PiS λόγω του νέου νόμου περί καλής μεταχείρισης των ζώων

Στην Πολωνία, ένας νέος νόμος για την καλή διαβίωση των ζώων απειλεί να ανατρέψει τον συντηρητικό-εθνικιστικό κυβερνητικό συνασπισμό και απειλεί τη διάσπαση στο μεγάλο κυβερνών κόμμα Νόμος και Δικαιοσύνη (PiS). Ο νέος νόμος θέλει εκτροφεία γούνας και ...

EU αγροτικές ενώσεις: μην προσαρμόζετε τη Mercosur, αλλά αφήστε το τραπέζι εντελώς

Η Γαλλία ουσιαστικά άσκησε βέτο στη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου μεταξύ του EU και των χωρών της Νότιας Αμερικής Mercosur από το EU. Αυτό αναμενόταν μετά από προηγούμενη κριτική του Προέδρου Macron. Ο πιο σημαντικός λόγος ...

Αυστρία: λιγότερες μεταφορές ζώων λόγω σφαγής μέσω κινητού

In het parlement van Oostenrijk hebben politici van de conservatief-groene regeringscoalitie amendementen ingediend om mobiel slachten van vee overal op boerderijen mogelijk te maken. Daar zijn het afgelopen jaar in enkele...

Ο νέος επικεφαλής της COPA προειδοποιεί κατά της «δογματικής» Πράσινης Συμφωνίας

Het nieuwe Europese voedselbeleid moet worden herzien als uit een effectbeoordeling blijkt dat het negatieve gevolgen heeft voor de boeren, zegt de nieuwe voorzitter van Europese agrarische koepel COPA, de Francaise Christiane Lambert.

Οι Βρετανοί αγρότες φοβούνται τα τελωνεία και το χάος των μεταφορών για εξαγωγές EU

Meer dan Britse 30 organisaties, die zowel de biologische sector als de vleesverwerkende industrie en de landbouwbonden vertegenwoordigen, hebben in een brandbrief aan premier Boris Johnson hun grote zorgen geuit over de toekomst, als er op...

Το EU θέλει να σταματήσει τους μετανάστες εκτός Ευρώπης και να τους στείλει γρήγορα

De EU-landen worden niet verplicht asielzoekers over te nemen van andere EU-landen. In een nieuw asielzoekerspact komt de Europese Commissie tegemoet aan het verzet van enkele EU-landen als Polen, Hongarije en Tsjechië die al jarenlang weigeren...

Ολλανδός πρόεδρος του νέου παρατηρητή φοροαποφυγής EU

De Nederlandse PvdA-Europarlementariër Paul Tang is benoemd als voorzitter van de nieuwe 'belastingcommissie' van het Europees Parlement. Deze commissie gaat onderzoeken waardoor EU-landen jaarlijks door belastingontwijking honderden miljarden euro's mislopen. “Nu overheden...

Δημοφιλή