Η EU επενδύει περίπου 600 δισεκατομμύρια ευρώ στο ενεργειακό δίκτυο

De Europese Commissie wil zo’n 600 miljard euro investeren in modernisering en uitbreiding van de Europese energievoorziening. Veertig procent van de huidige Europese distributienetten...

EU: 50 εκατ. ευρώ για επισκευές σε λιμάνια της Ουκρανίας

De Europese Commissie gaat 50 miljoen euro extra uittrekken voor het herstel van Oekraïense havens die zijn getroffen door Russische raketbeschietingen. Dat heeft de...

Τα τρόφιμα και τα λαχανικά μερικές φορές έρχονται σε πλαστικό

Het Europees Parlement heeft nieuwe regels vastgesteld voor het verminderen van afval en allerlei soorten verpakkingen. Dat materiaal moet binnen een paar jaar nog...

Ολλανδική φυτοκομία και κατασκευή θερμοκηπίου στην Κίνα

Eind deze maand brengt een uitgebreide Nederlandse handelsmissie voor kassen- en tuinbouw een werkbezoek aan China. Bedrijven en instanties in de horticultuur, kassenbouw en...