Η επιδότηση EU για την ιχθυοκαλλιέργεια μόλις και μετά βίας παράγει περισσότερη τροφή

Η πολιτική EU των τελευταίων ετών για αύξηση της παραγωγής τροφίμων μέσω των ιχθυοκαλλιεργειών και της υδατοκαλλιέργειας δεν έχει αποφέρει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου δείχνει ότι η ευρωπαϊκή παραγωγή υδατοκαλλιέργειας ουσιαστικά έχει σταματήσει. Οι διαθέσιμες δύο δισεκατομμύρια επιδοτήσεις EU έχουν σχεδόν χρησιμοποιηθεί.

Η υδατοκαλλιέργεια αποτελεί σημαντικό μέρος της στρατηγικής γαλάζιας οικονομίας EU. Σύμφωνα με τις Βρυξέλλες, συμβάλλει στην επισιτιστική ασφάλεια και προωθείται από την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία ως πηγή πρωτεϊνών με χαμηλότερο αποτύπωμα άνθρακα.

Η υδατοκαλλιέργεια περιλαμβάνει την εκτροφή ψαριών, καρκινοειδών, οστρακοειδών, φυκιών και άλλων υδρόβιων οργανισμών. Η αναπαραγωγή πραγματοποιείται σε θαλάσσια, υφάλμυρα ή εσωτερικά ύδατα, καθώς και εμπορικά σε λεκάνες με συστήματα ανακύκλωσης νερού.

Το 2020, η συνολική παραγωγή υδατοκαλλιέργειας EU ήταν 1,1 εκατομμύρια τόνοι, ή λιγότερο από 1 % του παγκόσμιου συνόλου. Η Ισπανία, η Γαλλία, η Ελλάδα και η Ιταλία είναι οι κύριες χώρες παραγωγής EU υδατοκαλλιέργειας. Μαζί αντιπροσωπεύουν περίπου τα δύο τρίτα της συνολικής παραγωγής EU.

Με άφθονη οικονομική υποστήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, οι χώρες EU μπόρεσαν να εξασφαλίσουν τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της υδατοκαλλιέργειας και να επιτύχουν οικονομικά οφέλη. Ωστόσο, τα αποτελέσματα εξακολουθούν να εκκρεμούν και, σύμφωνα με τον ελεγκτή του ΕΕΣ, δεν μπορούν ακόμη να μετρηθούν αξιόπιστα.

«Τα τελευταία χρόνια, το EU έχει ρίξει το δίχτυ του στο μεγαλύτερο μέρος του τομέα της υδατοκαλλιέργειας, καθώς αυτός ο τομέας αποτελεί σημαντικό μέρος της στρατηγικής της για τη γαλάζια οικονομία. Αλλά δυστυχώς της λείπει το δίχτυ», είπε ο Νικόλαος Μηλιώνης, μέλος του ΕΕΣ που ηγήθηκε του ελέγχου. 

Παρά τα 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ που είναι διαθέσιμα για την περίοδο 2014-2020, οι ελεγκτές σημειώνουν ότι η συνολική παραγωγή υδατοκαλλιέργειας EU έχει σταματήσει. Στην Ιταλία και τη Γαλλία (οι δύο μεγαλύτεροι παραγωγοί υδατοκαλλιέργειας), η παραγωγή έχει ακόμη και μειωθεί. Ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων υδατοκαλλιέργειας μειώνεται και ο αριθμός των εργαζομένων σε αυτόν τον τομέα μειώθηκε επίσης μεταξύ 2014 και 2020.