Η Παγκόσμια Τράπεζα θέλει επίσης να καταργήσει την επιδότηση EU για την κτηνοτροφία και τη βιομηχανία κρέατος

Η Παγκόσμια Τράπεζα πιστεύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλοι διεθνείς φορείς πρέπει να υιοθετήσουν μια ριζικά διαφορετική προσέγγιση όσον αφορά την οικονομική τους στήριξη στη γεωργία και τη βιομηχανία τροφίμων. Οι γεωργικές επιδοτήσεις EU για την κτηνοτροφία θα πρέπει πρώτα να μειωθούν στο μισό (και τελικά να καταργηθούν πλήρως) και να δαπανηθούν τα χρήματα σε φιλικές προς το κλίμα εναλλακτικές λύσεις. 

Το κάλεσμα της Παγκόσμιας Τράπεζας έρχεται μετά από άλλες πρόσφατες εκθέσεις εμπειρογνωμόνων που τόνισαν τον αντίκτυπο του αγροδιατροφικού τομέα στο κλίμα και το περιβάλλον. Η χρήση της γεωργικής γης και η κτηνοτροφία ενοχοποιούνται για σημαντικό μέρος των παγκόσμιων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. 

Οι Πράσινοι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρότειναν επίσης αυτή την εβδομάδα στην εκστρατεία τους για τις ευρωπαϊκές εκλογές (6 - 9 Ιουνίου) να κατανεμηθούν οι τρέχουσες επιδοτήσεις της ΚΓΠ στους αγρότες χρησιμοποιώντας ένα εντελώς διαφορετικό κλειδί διανομής. Με βάση τα οικολογικά προγράμματα της Πράσινης Συμφωνίας, τα γεωργικά χρήματα EU θα πρέπει να απονέμονται μόνο για την ενθάρρυνση βιολογικών και φιλικών προς τα ζώα μεθόδων.

Οι άμεσες πληρωμές ήταν πάντα αμφιλεγόμενες. Η έννοια της χρηματοδότησης θεωρείται ξεπερασμένη. Το γεωργικό λόμπι υποθέτει επίσης ότι αυτού του είδους οι γεωργικές επιδοτήσεις μπορεί να γίνουν περιορισμένες μετά το 2027 – ειδικά σε περιόδους περιορισμένων προϋπολογισμών στα κράτη μέλη του EU. 

Οι Πράσινοι πιστεύουν ότι το κλειδί διανομής με βάση το μέγεθος του οικοπέδου των αγροτικών επιχειρήσεων πρέπει να καταργηθεί πλήρως. Οι Πράσινοι επισημαίνουν ότι σχεδόν όλα αυτά τα χρήματα καταλήγουν σε μεγάλες, πλούσιες, κερδοσκοπικές γεωργικές ανησυχίες. Οι ελεγκτές του Ελεγκτικού Συνεδρίου (ECA) κατέληξαν επίσης στο παρελθόν στο συμπέρασμα ότι οι περισσότερες τρέχουσες ροές επιδοτήσεων του EU δύσκολα συμβάλλουν στο να γίνει η γεωργία και η κτηνοτροφία πιο βιώσιμη. 

Η πρωτοβουλία της Παγκόσμιας Τράπεζας έχει λάβει ευρεία υποστήριξη από διάφορους διεθνείς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων κυβερνήσεων, επιχειρήσεων και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Η έκκληση για δράση θεωρείται ως ένα κρίσιμο βήμα για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης παγκοσμίως. 

Το κάλεσμα της Παγκόσμιας Τράπεζας και των Πρασίνων έρχεται την παραμονή των διαπραγματεύσεων στην ευρωπαϊκή πολιτική για προσαρμογές στην κοινή γεωργική πολιτική για την περίοδο μετά το σχέδιο πολιτικής της ΚΓΠ 2023 - 2027. Αυτό πρέπει να διαμορφωθεί από τη νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία θα λάβει γραφείο μετά τις εκλογές του Ιουνίου, θα επιλεγεί στο τέλος του τρέχοντος έτους.