Δευτέρα 6 Φεβρουάριος 2023
Αρχική σελίδα ΕΕ Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο: προστίθενται όλο και περισσότερα επικίνδυνα απόβλητα

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο: προστίθενται όλο και περισσότερα επικίνδυνα απόβλητα

Παρά τα ευρωπαϊκά μέτρα για τη μείωση της παραγωγής επικίνδυνων ουσιών, η ποσότητα των επικίνδυνων αποβλήτων συνέχισε να αυξάνεται από το 2004. Επιπλέον, το EU θα μπορούσε να είναι πολύ πιο ενεργό ενάντια στο παράνομο εμπόριο, το οποίο εξακολουθεί να είναι επικερδές.

De Europese Rekenkamer (ERK) vindt dat de EU-landen hun classificatie van ‘gevaarlijk afval’ beter met elkaar moeten afspreken, en dat ze moeten zorgen voor traceerbaarheid en meer moeten recyclen.

De EU probeert al decennia ontwerpers en fabrikanten van te laten overstappen op gebruik van niet-gevaarlijke grondstoffen. Ook wordt geprobeerd vervuilers verantwoordelijk te stellen voor hun afval. Maar volgens een nieuw onderzoek van de Europese Rekenkamer komt er alleen maar meer bij, en wordt minder dan de helft ervan hergebruikt.

“De productie van gevaarlijke afvalstoffen neemt toe, en de EU moet dit probleem aanpakken”, stelt Eva Lindström, het lid van de Europese Rekenkamer dat verantwoordelijk is voor de analyse. “Recycling en energieterugwinning zijn de beste manieren om gevaarlijk afval te behandelen. Verwijdering van afvalstoffen mag alleen als laatste redmiddel worden gebruikt.”

Gevaarlijke afvalstoffen moeten volgens strenge veiligheidseisen worden verwerkt in speciale verwerkingsinstallaties. De daaruit voortvloeiende hogere kosten brengt het risico van handel in gevaarlijk afval met zich. Daardoor wordt er gefraudeerd met stortbewijzen of wordt het gevaarlijke afval illegaal gedumpt.

De handel in en het illegaal storten van gevaarlijk afval blijft lucratief: alleen al voor de handel worden de jaarlijkse inkomsten geschat op 1,5 tot 1,8 miljard euro. Dit wordt zelden opgespoord, onderzocht of vervolgd en de straffen zijn volgens de Europese Rekenkamer  laag.  Op het gebied van afvalbeheer zijn de EU-landen verantwoordelijk voor de handhaving van de EU-wetgeving op nationaal niveau.

Δημοφιλή

Η Γαλλία και οι Κάτω Χώρες θα κρατήσουν την Αλβανία έξω από το EU;

Την επόμενη εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Ένωση (1ΤΡ6) αντιμετωπίζει μια στρατηγικά σημαντική επιλογή για να επισημοποιήσει την εισδοχή της Βόρειας Μακεδονίας και της Αλβανίας ....

Η Βρετανική Βουλή των Κοινοτήτων έχει ζητήσει από την Johnson νέα αναστολή Brexit στο EU

Ο βρετανός Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον ζήτησε και πάλι από την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναβάλει την έξοδο της Βρετανίας από το EU μετά από ...

Περιβαλλοντικοί σύλλογοι: Οι αλιευτικές ποσοστώσεις του EU είναι ακόμη πολύ υψηλές και δεν είναι αρκετά βιώσιμες

Παρά τις πολυάριθμες προειδοποιήσεις και επιστημονικές μελέτες, οι χώρες EU αλιεύουν ακόμα πολλά ψάρια από τη Βόρεια Θάλασσα. Ειδικά βρετανικά, ...

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στέλνει δική του αποστολή στη διαφθορά και τη δολοφονία στη Μάλτα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποστέλλει στη Μάλτα δική του διερευνητική αποστολή για τη διερεύνηση του κράτους δικαίου στη χώρα EU. Αυτό είναι ...

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιθυμεί λιγότερο δηλητήριο στους επικονιαστές · οι αγρότες φοβούνται τη συγκομιδή

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιθυμεί νέα, πιο εκτεταμένα μέτρα για την καλύτερη προστασία των μελισσών και άλλων επικονιαστών. Οι ευρωβουλευτές καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ...

Απλά μέσα

Το EU τηρεί την καλή διαβίωση των ζώων και την απαγόρευση μεταφοράς μεγάλων αποστάσεων

Παρά τις διαμαρτυρίες από δώδεκα χώρες EU, η Επίτροπος EU Στέλλα Κυριακίδη εμμένει στην πρότασή της για επέκταση και εκσυγχρονισμό της ευρωπαϊκής πολιτικής για την καλή διαβίωση των ζώων.

Ταμείο κρίσης EU ανοιχτό σε εξαπατημένους αγρότες σε χώρες γειτονικές της Ουκρανίας

Έξι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης EU ζήτησαν και πάλι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστήριξη ενάντια στις στρεβλώσεις της αγοράς που προκαλούνται από τις ουκρανικές εξαγωγές γεωργικών προϊόντων. Λήγει...

Η Ολλανδία δεν υποστηρίζει ακόμη το νόμο EU κατά της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από την κτηνοτροφία

Κατ' αρχήν, η Ολλανδία είναι θετική όσον αφορά την ευρωπαϊκή πρόταση για περιορισμό της περιβαλλοντικής ρύπανσης από την κτηνοτροφία. Η Ολλανδία πιστεύει επίσης ότι οι εκπομπές...

Υπολείμματα γλυφοσάτης δεν έχουν ανακαλυφθεί μόνο σε αγροτικές περιοχές

Ιατρική έρευνα σε ιρλανδικές οικογένειες έδειξε ότι ένας στους τέσσερις ανθρώπους είχε υπολείμματα του ζιζανιοκτόνου glyphosate στο σώμα του. Ο...

Οι Βρυξέλλες απειλούν τις χώρες EU με πρόστιμα για χαλαρή προσέγγιση στην περιβαλλοντική ρύπανση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απειλεί να οδηγήσει έξι χώρες EU στο ανώτατο δικαστήριο EU επειδή δεν κάνουν αρκετά για τη ρύπανση του εδάφους και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.