Το EU εισάγει απαγόρευση για τα τρόφιμα και τα γεωργικά απόβλητα

Αργότερα αυτό το έτος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει δεσμευτικές προτάσεις κατά της σπατάλης τροφίμων και για τον περιορισμό των ροών αποβλήτων στη γεωργία και την κηπουρική. Αυτό θα ήταν το πρώτο του είδους του παγκοσμίως, λέει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος. 

Μέχρι και το ένα πέμπτο της παραγωγής τροφίμων στο EU σπαταλάται σήμερα. Η μείωση αυτών των απωλειών έως το 2030 θα μπορούσε να εξοικονομήσει περίπου 4,7 εκατομμύρια εκτάρια γεωργικής γης, υπολόγισε το EEB.

Σύμφωνα με την περιβαλλοντική υπηρεσία EEB, οι χώρες του EU σπαταλούν περισσότερα τρόφιμα από όσα εισάγουν από χώρες που δεν ανήκουν στο EU. Το 2021, το EU εισήγαγε 138 εκατομμύρια τόνους αγροτικών προϊόντων με κόστος 150 δισ. ευρώ. 

Ταυτόχρονα, σπαταλά 153,5 εκατομμύρια τόνους τροφίμων ετησίως, σημείωσε η ΕΕΒ. Τα απόβλητα τροφίμων ευθύνονται επίσης για απώλεια 143 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως και αντιπροσωπεύουν το 6% των συνολικών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στο EU.

Η EEB και 42 άλλοι οργανισμοί από 20 χώρες EU εξέδωσαν κοινή δήλωση την Παρασκευή καλώντας τις ευρωπαϊκές αρχές να απαιτήσουν νομικά από τα κράτη μέλη να μειώσουν στο μισό τη σπατάλη τροφίμων έως το 2030. 

Θέλουν επίσης να λογιστικοποιούνται καλύτερα τα απόβλητα των αγροτικών προϊόντων. Σύμφωνα με μια έκθεση του Παγκόσμιου Ταμείου Άγριας Ζωής WWF πέρυσι, πετιούνται πολύ περισσότερα από ό,τι είχε εκτιμηθεί προηγουμένως.