Η επιτροπή AGRI ζητά και πάλι υποστήριξη για τη βιομηχανία χοίρων

Για να υποστηρίξει τον τομέα του χοιρινού κρέατος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να διαθέσει διαφημιστικούς προϋπολογισμούς και να αναλάβει προωθητικές ενέργειες για το άνοιγμα νέων αγορών. Οι Βρυξέλλες πρέπει επίσης να παρέμβουν στην αγορά EU με ένα σχέδιο αγοράς.

Αυτό γράφει ο Norbert Lins της Επιτροπής Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον Επίτροπο AGRI Janusz Wojciechowski. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επανειλημμένα απορρίψει τέτοια αιτήματα τους τελευταίους μήνες. Το ανώτατο επίσημο ανώτατο όργανο της επιτροπείας υποστήριξε την περασμένη εβδομάδα ότι οι Βρυξέλλες δεν έχουν πρακτικές, οικονομικές και νομικές δυνατότητες να παρέμβουν με στοχευμένο τρόπο. Πολλές χώρες EU πιστεύουν επίσης ότι οι Βρυξέλλες θα πρέπει με κάποιο τρόπο να βρουν επιπλέον χρήματα.

Το περιεχόμενο της επιστολής του Λινς δεν έχει ακόμη συζητηθεί ούτε ψηφιστεί στην επιτροπή AGRI, αλλά αυτό θα συζητηθεί στην τακτική συνεδρίαση της Τετάρτης (2 Φεβρουαρίου). Ο Lins γράφει την επιστολή του «με τη συγκατάθεση της πλειοψηφίας των ομάδων στην επιτροπή». Ο Επίτροπος EU Wojciechowski απορρίπτει οποιαδήποτε παρέμβαση επειδή –κατά την άποψή του– δεν είναι ένα γεωργικό ζήτημα που επηρεάζει τον τομέα των χοίρων, αλλά ένα μακροοικονομικό-οικονομικό.

Ο Lins επισημαίνει ότι σε αρκετές χώρες EU ο τομέας των χοίρων κινδυνεύει να καταρρεύσει, αφήνοντας τη βιομηχανία σε λίγες μόνο χώρες να επιβιώσει. «Το να μην κάνουμε τίποτε συνέχεια […] θα οδηγούσε σε συγκέντρωση της παραγωγής χοιρινού κρέατος, με όλες τις αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον, το κλίμα και την περιφερειοποίηση. Αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τους στόχους και τις φιλοδοξίες μας Green Deal και Farm to Fork», προειδοποιεί η επιστολή. 

Ο Lins επισημαίνει επίσης ότι τα εθνικά μέτρα αγροτικής ανάπτυξης ή οι κρατικές ενισχύσεις […] δεν είναι τα καταλληλότερα για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Ο Lins τονίζει ότι «έχει έρθει η ώρα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποστηρίξει σθεναρά τον κλάδο μέσω δραστηριοτήτων χωρίς διακρίσεις (= ισχύει για όλες τις χώρες – επιμ.) για νέες αγορές, καθώς και παρέμβασης στην αγορά σε επίπεδο EU. Θα πρέπει επίσης να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για τον περιορισμό και την εξάλειψη της τρέχουσας επιδημίας πανώλης των χοίρων».