Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει αυστηρότερα κριτήρια για τη ρύπανση του αέρα και των υδάτων

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αυστηροποιήσει περαιτέρω τα νέα νομοσχέδια κατά της περιβαλλοντικής ρύπανσης. Οι πολιτικοί του EU θέλουν τουλάχιστον να πληρούνται τα κριτήρια δημόσιας υγείας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ΠΟΥ τόσο για τη ρύπανση του νερού όσο και για την ατμοσφαιρική ρύπανση.

Οι ευρωβουλευτές έλαβαν επομένως πιο μακροπρόθεσμες θέσεις από αυτές που περιέχονται σε δύο προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Για παράδειγμα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πιστεύει ότι πρέπει να υπάρχουν μέγιστα όρια για όλους τους τύπους ρύπανσης των υδάτων και του εδάφους από χημικές ουσίες PFAS και γλυφοσάτη από γεωργικά προϊόντα. Πρόσφατα προέκυψε ότι έντεκα από τις δώδεκα χώρες EU που μελετήθηκαν περιέχουν κατάλοιπα glyphosate στα υπόγεια ύδατα. 

Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές για τα υπόγεια και τα επιφανειακά ύδατα που παρουσιάστηκαν πέρυσι θέτουν πρότυπα ποιότητας για δεκάδες επικίνδυνες ουσίες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει να προσθέσει το PFAS ως ομάδα ουσιών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει επίσης λιγότερη ρύπανση από glyphosate, με αυστηρά κριτήρια για τη χρήση του πόσιμου νερού, αλλά λιγότερο αυστηρούς κανόνες για τα επιφανειακά ύδατα. Το Κοινοβούλιο απορρίπτει αυτή την προσέγγιση και θέλει παντού τα αυστηρότερα δυνατά κριτήρια.

Επί του παρόντος, περίπου 300.000 πολίτες EU πεθαίνουν κάθε χρόνο από τις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Αυτός ο αριθμός πρέπει να μειωθεί δραστικά και για να επιτευχθεί αυτό, πρέπει πρώτα να μειωθεί η ατμοσφαιρική ρύπανση. Ως εκ τούτου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει καθορίσει ότι έως το 2035 θα εισαχθούν αυστηρότερες οριακές τιμές και τιμές στόχοι για πολλούς ρύπους. 

Οι ευρωβουλευτές θέλουν να ενοποιήσουν κατακερματισμένους και παράλογους δείκτες ποιότητας του αέρα σε όλο το EU. Αυτά πρέπει να είναι συγκρίσιμα, σαφή και διαθέσιμα στο κοινό. Με αυτόν τον τρόπο, οι πολίτες EU μπορούν να προστατευτούν σε περιόδους που υπάρχει μεγάλη ατμοσφαιρική ρύπανση. 

Τώρα που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έλαβε θέσεις επ' αυτού, οι χώρες του EU πρέπει να παρουσιάσουν τη θέση τους. Αυτό αναμένεται να γίνει το φθινόπωρο. Οι τελικές διαπραγματεύσεις μεταξύ του κοινοβουλίου και των χωρών EU για λιγότερη ρύπανση του εδάφους και της ατμόσφαιρας μπορούν στη συνέχεια να ξεκινήσουν.