Οι χώρες του Visegrad αποκλείουν τον πολυετή προϋπολογισμό EU για την Πολωνία και την Ουγγαρία

Φωτογραφία: Doran Erickson μέσω του Unsplash

Εν αναμονή της διάσκεψης κορυφής EU που ξεκίνησε την Πέμπτη, οι τέσσερις χώρες του Visegrad επέκριναν την φινλανδική εκ περιτροπής Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πρόταση για την έγκριση του νέου πολυετούς προϋπολογισμού. Όχι μόνο η Πολωνία, η Ουγγαρία, η Τσεχική Δημοκρατία και η Σλοβακία διαφωνούν με το μέγεθος του προϋπολογισμού, απορρίπτουν επίσης τα πιθανά πρόστιμα για τις χώρες EU που δεν συμμορφώνονται με τους κανόνες EU.

Όταν αναλάβει τη θέση της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δημιουργείται επίσης τακτικά ένας νέος πολυετής προϋπολογισμός στις Βρυξέλλες, ο οποίος δεν βασίζεται μόνο στις υπάρχουσες συμφωνίες και διαδικασίες. Η νέα πολυετής έκθεση περιλαμβάνει επίσης χρήματα για τον κατάλογο επιθυμιών των νέων Ευρωπαίων Επιτρόπων.

Με βάση τις υπάρχουσες συμφωνίες, το EU θέλει επίσης να ελέγξει από τώρα και στο εξής εάν χορηγεί επιδοτήσεις και πόρους σε χώρες εάν μια τέτοια χώρα EU συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανόνες EU. Στην περίπτωση αυτή, η Πολωνία και η Ουγγαρία κινδυνεύουν να λάβουν λιγότερες επιδοτήσεις, επειδή η νομολογία τους δεν είναι αρκετά διαφανής και κάνουν διακρίσεις εις βάρος των ξένων οργανισμών.

Πρόεδρος του EU Η Φινλανδία έχει πραγματοποιήσει διαβουλεύσεις με όλες τις χώρες του EU τους τελευταίους μήνες, καθώς και με την τρέχουσα Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με τη νέα πρόεδρο της επιτροπής Ursula von der Leyen. Οι πολιτικοί ηγέτες των πολιτικών ομάδων κλήθηκαν επίσης από το νεοεκλεγέν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Βάσει αυτών των διαβουλεύσεων, ο νέος πολυετής προϋπολογισμός διατηρεί το σύστημα ότι περίπου το ένα τρίτο των επιδοτήσεων δαπανώνται για τη γεωργία, η οποία παραμένει το μεγαλύτερο στοιχείο δαπανών του EU. Το ερώτημα είναι εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα δεχθεί αυτό, διότι από τώρα και στο εξής οι γεωργικές επιδοτήσεις πρέπει να εξετάζονται και από την άποψη της αειφορίας και της πολιτικής για το κλίμα. Μέχρι στιγμής υπήρχε η εντύπωση ότι οι περικοπές των δαπανών θα πραγματοποιηθούν κυρίως στον τομέα αυτό.

Τον Μάρτιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε τη γνώμη του σχετικά με το σχέδιο προϋπολογισμού της Επιτροπής για το 2021-2027. Υποστήριξε την αύξηση από 1% σε 1,3% του συνδυασμένου ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Τον Ιούλιο οι ηγέτες της κυβέρνησης ακολούθησαν με τη δική τους θέση. Θέλουν να διατηρήσουν το μέγιστο στο τρέχον 1 τοις εκατό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει ότι η αύξηση στο 1,13% είναι απαραίτητη. Πραγματοποιούνται συζητήσεις για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των τριών φορέων του EU κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020.

Η φινλανδική Προεδρία συνέταξε έγγραφο για τη διάσκεψη κορυφής EU για τη διευκόλυνση της συζήτησης βάσει ερωτηματολογίου που απεστάλη στα κράτη μέλη τον περασμένο Ιούλιο. Σύμφωνα με το έγγραφο, τα κράτη μέλη διαφέρουν ως προς τη συνολική συνεισφορά στο μελλοντικό ΠΔΠ (πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο) με εύρος μεταξύ 1,001ΤΡ1 του ΑΕΕ EU27 και της πρότασης της Επιτροπής για 1,111ΤΡ1.

Κατά συνέπεια, η φινλανδική Προεδρία επιμένει στην κατανομή μεταξύ ενός τρίτου για τα βιομηχανικά κεφάλαια, το ένα τρίτο για τη γεωργία και το ένα τρίτο για άλλους τομείς πολιτικής. Όλες οι άλλες επιθυμίες για νέες πολιτικές πρέπει να πληρώνονται με περικοπές δαπανών σε άλλα σημεία του προϋπολογισμού.

Ένας διπλωμάτης από μια χώρα του Visegrad δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ελπίζει ότι το φινλανδικό μνημόνιο δεν θα αποτελούσε τη βάση για συζήτηση και υπενθύμισε ότι τουλάχιστον δύο από τις χώρες του Visegrad θεωρούν ότι το λεπτό ζήτημα είναι "όχι". Ταυτόχρονα, αναγνώρισε ότι οι Κάτω Χώρες δεν θα δώσουν τη συγκατάθεσή τους στη νέα πολυετή έκθεση χωρίς τις νέες κυρώσεις.

Οι Τέσσερις Βίσεγκραντ έχουν επίσης κοινή θέση για να υποστηρίξουν σθεναρά την έναρξη διαπραγματεύσεων προσχώρησης του EU από τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία. Αλλά ένας διπλωμάτης αναγνώρισε ότι η γαλλική αντιπολίτευση δεν θα άλλαζε πιθανώς.