Σχετικά με το EEDE

Η ανεξάρτητη European Daily Express (IEDE) αναφέρει καθημερινά ευρωπαϊκά όργανα, πολυεθνικούς οργανισμούς και ειδήσεις από ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, συμπεριλαμβανομένων εθνικών ειδήσεων με ευρωπαϊκή επίπτωση.

Τα άρθρα βασίζονται σε δικές τους εκθέσεις και σε ανεξάρτητες αξιόπιστες ευρωπαϊκές πηγές. Ο ιστότοπος διοικείται και καλύπτεται από την ολλανδική ειδησεογραφική εταιρεία Iede de Vries, πρώην διευθυντή διεθνών οργανισμών ειδήσεων.

Ο Iede ασχολείται με τη δημοσιογραφία και τη δημοσιότητα εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια, ως δημοσιογράφος, συντάκτης και αρχισυντάκτης σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Μπορεί συχνά να βρεθεί στις Βρυξέλλες ή στο Στρασβούργο και σε άλλες εκδηλώσεις ειδήσεων για να το αναφέρει.

Το de Vries