Αρχική σελίδα 1ΤΡ7 Η EFSA δεν μπορεί να αναλάβει όλες τις εθνικές δοκιμές για νέες ουσίες

Η EFSA δεν μπορεί να αναλάβει όλες τις εθνικές δοκιμές για νέες ουσίες

Het Europees agentschap voor voedselveiligheid (EFSA) heeft onvoldoende budget om de beoordeling van nieuwe landbouwmiddelen volledig van alle 27 EU-landen over te nemen.

Op vragen van de Nederlandse Europarlementariër Bert-Jan Ruissen (SGP) erkende EFSA-directeur dr. Bernhard Url dat het erg lang duurt voordat EU-landen hun nationale toetsing van nieuwe middelen voltooid hebben.

Ook erkent de EFSA-leiding dat veel EU-landen niet beschikken over voldoende onderzoekscapaciteit en ambtelijke deskundigheid om elke nieuw aangeboden middel snel te kunnen toetsen. Ruissen wees hem er op dat de EFSA wel allerlei chemische middelen verbiedt, maar dat er voor landbouw en veeteelt amper iets anders voor in de plaats komt.

Url wees er deze week in de Landbouwcommissie ook op dat er in de procedure voor toelating van nieuwe middelen nu eenmaal een samenspel is tussen Europese en nationale instanties. Bovendien zou de EFSA niet het budget hebben om al die keuringen en al die onderzoeken geheel voor eigen rekening te doen.

De EFSA-directeur zei dat het uiteindelijk ‘een politieke keus’ is als er gezégd wordt dat voedsel en gezondheid belangrijk zijn, maar dat politici dan ook de daad bij het woord moeten voegen, en er voldoende geld voor in de begroting moeten opnemen.

Over het EFSA-besluit om voor de hernieuwde toelating van glyfosaat een jaar langer de tijd te nemen, zei Url dat dat geen kwestie was van vooruitschuiven van een moeilijk besluit.

Hij wees erop dat er enkele honderden onderbouwde reacties zijn binnengekomen. In sommige gevallen is nieuw wetenschappelijk onderzoek nodig, zo zei hij. Bovendien hebben instanties en EU-landen ook nog eens enkele duizenden opmerkingen ingebracht die ook becommentarieerd moeten worden.

De huidige toelatingsperiode van glyfosaat verloopt eind dit jaar. Het was aanvankelijk de bedoeling de herbeoordeling eind dit jaar gereed te hebben zodat het in 2023 verlengd of afgewezen kon worden. Nederland zit in een groepje van vier EU-landen die het beoordelingsproces van glyfosaat in de gaten houden.

Δημοφιλή

Οι Γερμανοί πολιτικοί παραμένουν σιωπηλοί στην τηλεοπτική συζήτηση για το μέλλον της γεωργίας

Επίσης στη δεύτερη ζωντανή συζήτηση στη γερμανική τηλεόραση μεταξύ των τριών ηγετών του κόμματος το βράδυ της Κυριακής, η γεωργία συζητήθηκε και πάλι ελάχιστα, ...

Ελεγκτικό Συνέδριο: Το EU έκανε πολύ λίγα για πιο υγιή ευρωπαϊκά δάση

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο διαπιστώνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χρησιμοποιήσει πολύ λίγα χρήματα από το Ταμείο Αγροτικής ΚΓΠ τα τελευταία χρόνια για ...

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυστηροποιεί περαιτέρω τα κριτήρια εκμετάλλευσης σε δίκρανο

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιθυμεί να επεκτείνει σημαντικά τη διατροφική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να την κάνει πιο προσανατολισμένη στο μέλλον. Στο Στρασβούργο, ευρωβουλευτές -...

Οι υπουργοί Γεωργίας περιμένουν την ημερομηνία εφαρμογής των ΕΣΑ τους

Στη μηνιαία συνάντησή τους για το EU, οι 27 υπουργοί του LNV θα εξετάσουν εάν το EU θα πρέπει να λάβει πρόσθετα μέτρα τη Δευτέρα.

Ακυρώνεται η επίδειξη τρακτέρ στις Βρυξέλλες από Ευρωπαίους αγρότες

Η αγροτική διαδήλωση που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες στις 13 και 14 Δεκεμβρίου ματαιώθηκε. Το ράλι με τρακτέρ θα...

Απλά μέσα

Ενέργεια EU: γρήγορα λιγότερο φυσικό αέριο, πετρέλαιο και άνθρακας και περισσότερα από τον ήλιο, τον άνεμο και τη βιολογική ενέργεια

Οι Υπουργοί Ενέργειας των χωρών EU πιστεύουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να σταματήσει να χρησιμοποιεί φυσικό αέριο, πετρέλαιο και άνθρακα νωρίτερα,…

Μικρότερες σοδειές και έλλειψη νερού στη νότια Ευρώπη λόγω της ακραίας ξηρασίας

Λόγω της συνεχιζόμενης ακραίας ξηρασίας στη νότια Ευρώπη, μικρότερες...

ΟΟΣΑ: από τώρα και στο εξής να συνδέουν τις γεωργικές επιδοτήσεις με περιβαλλοντικά και κλιματικά καθήκοντα

Οι οικονομολόγοι του ΟΟΣΑ λένε ότι οι ευρωπαϊκές γεωργικές επιδοτήσεις μετά βίας έχουν συμβάλει στη μείωση της ρύπανσης του αέρα και του εδάφους. Σύμφωνα με νέα έκθεση του ΟΟΣΑ,…

Η επιδότηση από το αγροτικό ταμείο EU δεν καταλήγει παντού καλά

Οι ευρωπαϊκές επιδοτήσεις για τη βελτίωση της υπαίθρου δεν καταλήγουν παντού καλά. Στο ένα τρίτο των περιπτώσεων...

Το πολωνικό εμπόριο σιτηρών φοβάται την άφιξη φθηνών ουκρανικών εξαγωγών

Οι Πολωνικές αγροτικές οργανώσεις πιστεύουν ότι πρέπει να γίνουν καλύτερες συμφωνίες με την Ουκρανία και την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη χαλάρωση της…