Δευτέρα 6 Φεβρουάριος 2023
Αρχική σελίδα 1ΤΡ7 Το ταμείο καταστροφών και ο πολυετής προϋπολογισμός για τη γεωργία EU πρέπει να είναι σημαντικά υψηλότεροι

Το ταμείο καταστροφών και ο πολυετής προϋπολογισμός για τη γεωργία EU πρέπει να είναι σημαντικά υψηλότεροι

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Γεωργίας Wojciechowski πιστεύει ότι το EU χρειάζεται ένα μεγαλύτερο ταμείο κρίσης για να αντιμετωπίσει καταστροφές. Σύμφωνα με τον ίδιο, το σημερινό ταμείο καταστροφών είναι κατάλληλο μόνο για την απορρόφηση των χτυπημάτων από μικρές αναταραχές και ανατροπές της αγοράς.

De coronacrisis en de Russische oorlog tegen Oekraïne tonen aan dat het crisisfonds alleen incidenteel kan worden ingezet, op beperkte schaal.

In een bespreking met het Europees Parlement in Straatsburg zei Wojciechowski dat de EU-landen zelf in een betere positie dan de Commissie zijn als het gaat om het toekennen van crisishulp. De EU heeft de regels verruimd waarmee EU-landen hun bedrijfstakken incidentele financiële steun mogen verlenen. Ook opent het nieuwe landbouwbeleid mogelijkheden voor nationale afwijkingen.

Tegelijkertijd zei Wojciechowski dat hij overweegt om dit jaar de crisisreserve weer open te stellen, maar daar moeten de EU–landen dan wel mee instemmen en ook zelf geld voor vrijmaken. Hij maakte al eerder (bij onder meer de vogelgriep en de varkenspest)  duidelijk dat crisishulp op EU-schaal hooguit een druppel op de gloeiende plaat zal zijn. Als het onder alle boeren in de EU zou worden verdeeld, er voor elke boerderij slechts ongeveer 50 euro beschikbaar zou zijn.

Volgens Wojciechowski is de oplopende inflatie voor veel boeren een veel groter probleem.. Die inflatie is niet in alle lidstaten hetzelfde, wat tegenreacties vanuit Brussel bemoeilijkt. Hongaarse boeren worden momenteel het hardst getroffen door prijsstijgingen. De situatie is ook moeilijk in de Baltische staten, evenals in Roemenië en Bulgarije. 

Door de hoge inflatie en de impact ervan op de Europese landbouw zou de Europese landbouwbegroting in de nieuwe meerjarenraming aanzienlijk verhoogd moeten worden, zo hield Wojciechowski het Europees Parlement voor. Dat nieuwe meerjarenprogramma gaat pas in 2028 in, als er een na de verkiezingen van 2024 een nieuwe Commissie zit. Wel is de huidige ploeg commissarissen van plan hun begrotingen ‘aan te passen aan de nieuwe realiteit ‘. 

De huidige landbouwbegroting (270 miljard euro), is ongeveer een derde van de totale EU-begroting. Dit budget is de afgelopen maanden echter aanzienlijk uitgeput als gevolg van de ongebreidelde inflatie, Volgens de EU-landbouwchef is een groter budget nodig om zowel de voedselzekerheid voor de Europese Unie te waarborgen, als landbouw, milieu en plattelandsgemeenschappen te beschermen.

Δημοφιλή

Ορισμένες χώρες του EU εξακολουθούν να αγωνίζονται με υψηλότερους προϋπολογισμούς

Ο αριθμός των χωρών EU που δεν επιθυμούν να αυξήσουν τον πολυετή προϋπολογισμό από το 2021 έως το 2027 για το EU αυξάνεται. Σουηδία, ...

Η μάχη σπάσει την Τουρκία ενάντια στους Κούρδους στα σύνορα της Συρίας

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Τουρκία κατέληξαν σε συμφωνία για την παύση της τουρκικής επιδρομής στα σύνορα με τη Συρία. Εκεί ...

EU Δικαστήριο: Η Πολωνία εισάγει διακρίσεις κατά της απόλυσης των κατηγοριών #8216, των δυσμενών δικαστών & #8217,

Η Πολωνία καταδικάστηκε για διακρίσεις από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η πολωνική κυβέρνηση είχε δοκιμάσει & 1ΤΡ3039; κρίσιμες δικαστές & 1ΤΡ3039; για να ξεφορτωθείτε ...

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψηφίζει μόνο για το Brexit μετά από τους βρετανούς

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ψηφίσει μόνο τη συμφωνία Brexit μόλις το Κοινοβούλιο του Λονδίνου εγκρίνει όλους τους αναγκαίους νόμους. Οι πρόεδροι των πολιτικών ομάδων ...

Οι Κάτω Χώρες καταγγέλλουν τη ρωσική αποστροφή στο κράτος δικαίου, αλλά εξακολουθούν να ελπίζουν

Η ολλανδική κυβέρνηση πιστεύει ότι η Ρωσία στρέφεται ολοένα και περισσότερο από τη διεθνή έννομη τάξη, αλλά επιθυμεί επαφές με τη Μόσχα ...

Απλά μέσα

Το EU τηρεί την καλή διαβίωση των ζώων και την απαγόρευση μεταφοράς μεγάλων αποστάσεων

Παρά τις διαμαρτυρίες από δώδεκα χώρες EU, η Επίτροπος EU Στέλλα Κυριακίδη εμμένει στην πρότασή της για επέκταση και εκσυγχρονισμό της ευρωπαϊκής πολιτικής για την καλή διαβίωση των ζώων.

Ταμείο κρίσης EU ανοιχτό σε εξαπατημένους αγρότες σε χώρες γειτονικές της Ουκρανίας

Έξι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης EU ζήτησαν και πάλι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστήριξη ενάντια στις στρεβλώσεις της αγοράς που προκαλούνται από τις ουκρανικές εξαγωγές γεωργικών προϊόντων. Λήγει...

Η Ολλανδία δεν υποστηρίζει ακόμη το νόμο EU κατά της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από την κτηνοτροφία

Κατ' αρχήν, η Ολλανδία είναι θετική όσον αφορά την ευρωπαϊκή πρόταση για περιορισμό της περιβαλλοντικής ρύπανσης από την κτηνοτροφία. Η Ολλανδία πιστεύει επίσης ότι οι εκπομπές...

Υπολείμματα γλυφοσάτης δεν έχουν ανακαλυφθεί μόνο σε αγροτικές περιοχές

Ιατρική έρευνα σε ιρλανδικές οικογένειες έδειξε ότι ένας στους τέσσερις ανθρώπους είχε υπολείμματα του ζιζανιοκτόνου glyphosate στο σώμα του. Ο...

Οι Βρυξέλλες απειλούν τις χώρες EU με πρόστιμα για χαλαρή προσέγγιση στην περιβαλλοντική ρύπανση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απειλεί να οδηγήσει έξι χώρες EU στο ανώτατο δικαστήριο EU επειδή δεν κάνουν αρκετά για τη ρύπανση του εδάφους και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.