Η ENVI και η AGRI συνεδριάζουν ξανά για τις συνέπειες της στρατηγικής από το αγρόκτημα στο πιάτο

Η Επιτροπή Γεωργίας (AGRI) και η Επιτροπή Περιβάλλοντος (ENVI) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πραγματοποιήσουν κοινή ακρόαση στις Βρυξέλλες την Τρίτη σχετικά με τις πιθανές συνέπειες της νέας στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το αγρόκτημα στο πιάτο.

Θα δοθεί μεγάλη προσοχή στις συνέπειες για την παραγωγή τροφίμων από τους ευρωπαίους αγρότες και στις πιθανές συνέπειες για τα εισοδήματά τους. Στην ακρόαση θα παρουσιαστούν δύο μελέτες, μια από τον Jayson Beckman του Υπουργείου Γεωργίας των ΗΠΑ και μια άλλη από τον ερευνητή Roel Jongeneel του Wageningen University & Research.

Θα ακολουθήσουν παρουσιάσεις μελετών για την ανθεκτικότητα των συστημάτων τροφίμων από τη Nora Hiller του Ινστιτούτου Ευρωπαϊκής Περιβαλλοντικής Πολιτικής και της αγροοικολογίας από τον Pierre – Marie Aubert του Institut du Développement Durable et des Relations Internationales.

Ενόψει αυτής της νέας στρατηγικής, πολλοί ευρωβουλευτές επέκριναν την έλλειψη εκτίμησης επιπτώσεων αυτών των σχεδίων, κάτι που πίεζαν εδώ και μήνες. Την τελευταία στιγμή, υποβλήθηκε μια «τεχνική έκθεση» από τους δικούς μας ερευνητές EU (JRC). Υποστήριξε, μεταξύ άλλων, ότι δεν ήταν δυνατή μια επαρκής και πλήρης εκτίμηση επιπτώσεων. Υποστηρίζεται ότι δεν μπορούν να υπολογιστούν ακόμη όλες οι μελλοντικές αλλαγές.

Το Farm-to-Fork προτείνει να επεκταθεί σημαντικά η βιολογική γεωργία σε περίπου 25 τοις εκατό μέσα σε λίγα χρόνια, επίσης να μην χρησιμοποιούνται πλέον φαρδιές λωρίδες κατά μήκος τάφρων και νερών και να μειωθεί σημαντικά η χρήση χημικών στη γεωργία. Αλλά στα περισσότερα μοντέλα υπολογισμού δεν είναι ακόμη δυνατό να υπολογιστεί εάν το κοινό θα αγοράσει σύντομα περισσότερα βιολογικά προϊόντα διατροφής ή θα είναι πρόθυμο να αγοράσει ακριβότερα τρόφιμα που έχουν παραχθεί σύμφωνα με αυστηρότερους κανόνες.

Σύμφωνα με την πρόσφατα δημοσιευμένη μελέτη WUR, είναι «πιθανό» ότι τα εισοδήματα και οι κύκλοι εργασιών των αγροτικών επιχειρηματιών θα μπορούσαν να μειωθούν κατά 10 έως 20 τοις εκατό και οι ποσότητες παραγωγής ακόμη και κατά 30 τοις εκατό, εάν η παραγωγή πρέπει να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με αυτά τα νέα κριτήρια.

Οι ερευνητές του WUR υποθέτουν επίσης ότι οι εξαγωγές θα μειωθούν ανάλογα και ότι οι Ευρωπαίοι θα αγοράσουν αντίστοιχα φθηνότερα εισαγόμενα προϊόντα. Οι πιθανές συνέπειες για περισσότερη βιοποικιλότητα, περισσότερη ασφάλεια των τροφίμων και περισσότερη υγεία δεν υπολογίστηκαν και συμπεριλήφθηκαν σε αυτή τη μελέτη.

Πιθανή αντιστάθμιση από νέους περιορισμούς εισαγωγών (π.χ. που προτείνει η Γαλλία) σε εμπορικές συμφωνίες για ξένα υποκατάστατα ή από μελλοντικές αλλαγές στην αγοραστική συμπεριφορά δεν μπορεί ακόμη να προσδιοριστεί ποσοτικά.

Οι συζητήσεις στη συνεδρίαση της επιτροπής σε δύο διαφορετικά πάνελ ολοκληρώνονται με δήλωση εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης και της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων.

Τον Οκτώβριο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη θέση του σχετικά με τη στρατηγική για τη μεταρρύθμιση των συστημάτων τροφίμων EU. Τα μέλη του EP τόνισαν στη συνέχεια τη σημασία της παραγωγής βιώσιμων και υγιεινών τροφίμων καθώς και την ανάγκη για επισιτιστική ασφάλεια και δίκαιο εισόδημα για τους αγρότες.