Σάββατο 10 Δεκέμβριος 2022
Αρχική σελίδα 1ΤΡ6C Περισσότερη υποστήριξη, αλλά καμία σημαντική ανακάλυψη για το σχέδιο αντικατάστασης λιπασμάτων της Ολλανδίας

Περισσότερη υποστήριξη, αλλά καμία σημαντική ανακάλυψη για το σχέδιο αντικατάστασης λιπασμάτων της Ολλανδίας

Het Nederlandse project voor het omwerken van dierlijke mest tot een gezuiverde en natuurvriendelijke mestvervanger wordt inmiddels gesteund door zestien EU-landen. Dat bleek afgelopen maandag in de maandelijkse Landbouwraad, waar Spanje namens die landen een kunstmestplan voor-de-korte-termijn presenteerde. 

Een Nederlandse topambtenaar heeft vorige week in Madrid besprekingen gevoerd met de Spaanse opstellers van dat wensenpakket, waarna het Nederlandse pleidooi als een van de hoofdelementen aan het pakket is toegevoegd. Veel ministers lieten maandag doorschemeren dat ze vinden dat de Europese Commissie nu eindelijk eens knopen moet doorhakken over het toelaten van nieuwe middelen als vervanging voor kunstmest.

Eerdere rapportages van EU-experts hebben aangetoond dan de resultaten van het Nederlandse proefproject erop duiden dat het minder milieuvervuilend is dan gewone mest. Naar verluidt zou de Europese Commissie willen vasthouden aan het criterium dat omgewerkte en gezuiverde mestvervanger nog steeds een ‘dierlijk product’ is.

In dat geval mag het niet overal onbeperkt worden gebruikt. Wojciechowski wilde daar niets over zeggen, en verwees naar zijn presentatie komend voorjaar.

Wojciechowski maakte wel duidelijk dat het openstellen van de financiele landbouw-crisisreserve niet echt zoden aan de dijk zal zetten. In dat crisisfonds zit ongeveer 450 miljoen euro, terwijl ruwe schattingen nu al uitgaan van miljarden hogere kunstmest-rekeningen in de hele EU. Bovendien kan dat geld alleen ingezet worden als alle 27 landen ermee instemmen, en dat is nog niet zo.

Dat Spaanse plan met ‘direct uitvoerbare projecten’ is door de EU-ministers bij Brussel ingediend, uit onvrede over de recente kunstmest-aankondiging van Landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski. Die liet eventuele compensatie voor de dure kunstmest over aan de nationale regeringen, en zei dat hij in het voorjaar komt met een plan voor toelating van natuurvriendelijke landbouwmiddelen. Daarbij is nog steeds niet duidelijk aan welke criteria eventuele nieuwe middelen zullen moeten voldoen.

Δημοφιλή

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίνει υποστήριξη για απολυμένους υπαλλήλους της KLM

Οι υπάλληλοι της KLM που έχουν απολυθεί λόγω της κρίσης της κορώνας θα λάβουν οικονομική υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ένα ποσό ...

Δοκιμή σε τέσσερις χώρες EU: το glyphosate στη γεωργία δεν είναι τοξικό ή μη ασφαλές

Τέσσερις χώρες EU, συμπεριλαμβανομένης της Ολλανδίας, λένε ότι η χρήση του glyphosate στη γεωργία δεν είναι τόσο ασφαλής που είναι εντελώς…

Κινέζος χοιροτρόφος στη φυλακή μετά από κριτική και χάνει παρέα

Ένας από τους μεγαλύτερους ιδιωτικούς αγρότες της Κίνας καταδικάστηκε σε 18 χρόνια κάθειρξη για κριτική στις αρχές του Πεκίνου. Το...

Θερμοκήπια και εργαστήριο με ολλανδική υποστήριξη και τεχνογνωσία στη Νότια Αφρική

Σε μια τοποθεσία του Πανεπιστημίου Stellenbosch στη Νότια Αφρική, χτίζεται ένα θερμοκήπιο με οικονομική βοήθεια και πρακτική εξειδίκευση ως έρευνα και ...

Ο Βαν ντε Σπαρεντάκ είναι ευχαριστημένος με την υποστήριξη για την προσέγγιση του «ψεύτικου αυτοαπασχολούμενου»

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει εργαζόμενους σε πλατφόρμες, όπως οδηγούς Uber ή Deliveroo delivery, καλύτερους όρους εργασίας και κοινωνική προστασία bieden. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πιστεύει ότι η ...

Απλά μέσα

Η Ολλανδία βοηθά με την υποστήριξη EU για επισκευές ηλεκτρικού δικτύου στην Ουκρανία

Η Ολλανδία θα υποστηρίξει την Ουκρανία τους επόμενους χειμερινούς μήνες με υλικά για την επισκευή σημαντικών ενεργειακών εγκαταστάσεων. Πρόκειται για αποστολή από...

Wojciechowski: Οι ουκρανικές εξαγωγές οδηγούν σε διαταραχή της αγοράς στις γειτονικές χώρες

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αναθεωρήσει τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών με την Ουκρανία και, εάν χρειαστεί, να επαναφέρει τους εισαγωγικούς δασμούς σε ορισμένα γεωργικά προϊόντα, δήλωσε την Τετάρτη ο Επίτροπος Γεωργίας Janusz Wojciechowski...

Συμφωνία στο EU για περιορισμούς στις εισαγωγές από περιοχές αποψίλωσηςieden

Οι υπουργοί περιβάλλοντος των 27 κρατών μελών του EU και η επιτροπή περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία για περιορισμούς για τα προϊόντα...

Η Ολλανδία δεν θέλει να μειώσει το καθεστώς προστασίας των λύκων

Η Ολλανδία δεν θα υποστηρίξει προτάσεις για μείωση του προστατευόμενου καθεστώτος του λύκου σε χαμηλότερη κατηγορία στη διεθνή Σύμβαση της Βέρνης...

Νέα γερμανική εμπορική στρατηγική: Η CETA επικυρώθηκε πλέον και με τον Καναδά

Μετά από πέντε χρόνια δισταγμών και συζητήσεων, η γερμανική Bundestag επικύρωσε τη διατλαντική εμπορική συμφωνία Ceta με τον Καναδά. Οι επικριτές λένε ότι η συμφωνία δημιουργεί…