Αρχική σελίδα 1ΤΡ6C Eerste nationale nsp's in Europese landbouw 'van historisch belang'

Τα πρώτα εθνικά ΜΣΠ στην ευρωπαϊκή γεωργία «ιστορικής σημασίας»

De Europese Commissie heeft goedkeuring verleend aan de nationale strategische landbouwplannen van vijf EU-landen, en verwacht begin september met nog eens vijf andere landen tot overeenstemming te komen. In die nsp’s geven de EU-landen aan hoe zij elk in hún land het gemeenschappelijke landbouwbeleid in praktijk willen brengen. 

“Ik ben erg blij te kunnen aankondigen dat we de besprekingen met Portugal, Polen, Spanje, Denemarken en Frankrijk hebben afgerond. Die landen kunnen nu al beginnen met de voorbereidingen voor het jaar 2023”, aldus Landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski.

Hij voegde eraan toe dat vijf andere landen zich “binnenkort” hierbij zullen aansluiten. Daar zitten naar verwachting Nederland, Duitsland en Ierland bij. Van Nederland is bekend dat er met Brussel nog geen overeenstemming is over vermindering van de nitraat- en stikstofvervuiling. Daarover lopen zowel op ambtelijk als politiek niveau nog steeds besprekingen.  

“De goedkeuringsprocedure duurt ongeveer zes weken, dus we zouden begin september de eerste goedkeuringsbesluiten moeten hebben”, aldus de landbouwcommissaris. Wojciechowski benadrukte dat Brussel “alles in het werk stelt” om de besprekingen “zo snel mogelijk” af te ronden.” Vorige week meldde de Pool dat hij daarover ook contact heeft gehad met premier Mark Rutte en met LTO-voorzitter Sjaak van der Tak.

Carla Boonstra, de Nederlandse Landbouwraad bij de Permanente Vertegenwoordiging (PV) bij de EU, zei dat Nederland ‘uiterlijk in de eerste weken van september’ nog aanpassingen wil. Dat kan dan gaan samenvallen met een verwacht nieuw advies van het EU-nitraatcomité over de Nederlandse mest-derogatie.

Boonstra, die minister Staghouwer verving, zei dat een mislukking van de onderhandelingen ‘uiterst schadelijk’ zal zijn. Zij benadrukte dat Nederland er niet voor pleit om het nieuwe landbouwbeleid ‘vanwege de situatie in Oekraïne’ met een jaar uit te stellen zoals sommige EU-landen nog steeds bepleiten.

Een meerderheid van de LNV-ministers riep commissaris Wojciechowski op het nieuwe landbouwbeleid zo spoedig mogelijk in te voeren, zonder daarbij een datum of een jaartal te noemen.

In een reactie wees Wojciechowski op het historische belang van de nu ingevoerde nsp’s: de EU heeft weliswaar nog steeds een gemeenschappelijk landbouwbeleid, maar de uitvoering ervan is in handen van elk van de 27 EU-landen. Het in de EU vastgestelde beleid is weliswaar richtinggevend maar niet bindend; dat zijn straks de nationale afspraken van boeren met hun regeringen wel..

Δημοφιλή

Οι ΗΠΑ αποσύρουν πλέον τα τελευταία στρατεύματα από το τουρκικό μέτωπο στη Συρία

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποσύρουν όλους τους υπόλοιπους αμερικανούς στρατιώτες από τη βόρεια Συρία. Ο Πρόεδρος Τρούμπα διέταξε ότι ....

EP: παραβίαση της ευρωπαϊκής υπόσχεσης στις Βαλκανικές χώρες & #8216 · strategic miss & #8217;

Ο αποκλεισμός των Κάτω Χωρών, της Γαλλίας και της Δανίας από τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία είναι μια «στρατηγική χαμένη». Με ένα ...

Αναβολή στο Berlaymont: Το EU περιμένει τώρα Ρουμάνους και Βρετανούς υποψηφίους

Αυτό το Σαββατοκύριακο η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να εργάζεται υπό την ηγεσία του νέου Προέδρου Ursula von der Leyen ...

Το EU απειλεί τις Κάτω Χώρες με μια διαδικασία προστασίας του συνταξιοδοτικού συστήματος

Οι Κάτω Χώρες πρέπει να κάνουν γρήγορα κάτι σχετικά με κανονισμούς που δυσκολεύουν τους πολίτες να υποβάλλονται στις συντάξεις τους στο εξωτερικό ...

EU Δικαστήριο: Η Ισπανία πρέπει να αναγνωρίσει την εκλογή των Καταλανών Ευρωπαίων πολιτικών

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει αποφανθεί ότι ο καταλανικός πολιτικός ηγέτης Oriol Junqueras που φυλακίστηκε στη Μαδρίτη είχε κοινοβουλευτική ασυλία ...

Απλά μέσα

Λιγότερες αγελάδες γαλακτοπαραγωγής στις περισσότερες γαλακτοπαραγωγικές χώρες EU. όχι στην Ολλανδία

Ο αριθμός των αγελάδων γαλακτοπαραγωγής στην Ευρωπαϊκή Ένωση μειώθηκε ξανά πέρυσι. Η κτηνοτροφία μειώνεται συνεχώς εδώ και έξι χρόνια. Σύμφωνα με...

Οι χώρες EU θέλουν να κυνηγήσουν ξανά λύκο για να προστατεύσουν τα ζώα που βόσκουν

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Περιβάλλοντος Virginius Sinkevicius πιστεύει ότι οι λύκοι και η γεωργία πρέπει να συνυπάρχουν. Δεν πιστεύει ότι το κυνήγι λύκων...

Οι εκπομπές από μεγάλες κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στο EU θα θεωρηθούν σύντομα ως βιομηχανικές εκπομπές

Κατ' αρχήν, η Ολλανδία είναι θετική σχετικά με την πρόταση των επιτρόπων του EU να επιτραπεί στις μεγαλύτερες εκμεταλλεύσεις βοοειδών να υπαχθούν στην οδηγία κατά...

Λιγότερες χημικές ουσίες στη γεωργία μπορούν να επιτευχθούν μόνο με νέα προϊόντα

Οι υπουργοί Γεωργίας των περισσότερων χωρών του EU πιστεύουν ότι η πρόταση της Επιτροπής για μείωση της χρήσης χημικών στη γεωργία μέσα σε λίγα χρόνια...

Η Αλγερία επιστρέφει θαλάσσια μεταφορά εκατοντάδων Γάλλων ταύρων

Για άλλη μια φορά, εκατοντάδες ευρωπαϊκά ζώα κινδυνεύουν να υποστούν ευθανασία μετά από μια αποτυχημένη θαλάσσια μεταφορά. Οι σχεδόν 800 νεαροί ταύροι από...