Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023
Αρχική σελίδα 1ΤΡ6C Οι πρεσβευτές του EU καταλήγουν σε έναν συμβιβασμό για την κτηνοτροφία RIE

Οι πρεσβευτές του EU καταλήγουν σε έναν συμβιβασμό για την κτηνοτροφία RIE

Ambassadeurs van de EU-landen hebben een compromistekst voorbereid voor de aanscherping van luchtverontreiniging door de veehouderij. Dat moet de weg vrij maken voor een akkoord tussen de Milieuministers en de Landbouwministers.

Meer inperking van luchtverontreiniging staat deze week op de agenda van de EU-Milieuministers. Hun AGRI-Landbouwcollega’s dringen aan op versoepeling en hebben er nog niet mee ingestemd.

De Europese Commissie wil de regeling voor industriële emissies (RIE) ook toepassen op grote veehouderijen. Aanvankelijk beweerde de Commissie dat het alleen om de heel grote bedrijven in de rund-, varkens- en pluimveehouderij ging. Nadien is gebleken dat Brussel uitging van verouderde cijfers waardoor er toch meer bedrijven ermee te maken zouden gaan krijgen.

Het nu door diplomaten voorbereide compromis is tweeledig: het stelt voor de RIE-regels alleen toe te passen in de intensieve veehouderij en daarmee de extensieve bedrijven erbuiten te laten. Dat is in lijn met wat  Landbouwcommissaris Janus Wojciechowski vindt: dat vooral gekeken moet worden naar de manier waarop een (klein) agrarisch bedrijf werkt. Kleine veehouderijen zouden niet onder de regels voor grote ‘industriële’ agrarische bedrijven moeten vallen.

Daarnaast wordt nu een veel meer gefaseerde invoering voorgesteld van het minimumaantal dieren dat gaat gelden voor de nieuwe criteria. De compromistekst stelt voor om de uitrol van de IED te spreiden op basis van de grootte van de veehouderij.

De richtlijn zou pas over vier jaar in werking treden voor veebedrijven met een capaciteit van 600 grootvee-eenheden of meer, binnen vijf jaar voor bedrijven vanaf 400 stuks vee en binnen vijf tot zes jaar voor degenen met een capaciteit vanaf 250 vee-eenheden. Op die manier zouden de meeste bedrijven zich beter kunnen voorbereiden op het feit dat ze maatregelen tegen luchtverontreiniging moeten nemen.

In het compromis wordt erkend dat het houden van varkens, pluimvee en runderen aanzienlijke lucht- en bodemvervuiling veroorzaakt, maar wordt voorgesteld de extensieve bedrijven erbuiten te laten. Die leveren volgens de opstellers  “een positieve bijdrage aan het behoud van landschappen, het voorkomen van bosbranden en het beschermen van biologische diversiteit en habitats”.

Extensieve landbouw is voornamelijk afhankelijk van natuurlijk of halfnatuurlijk grasland, specificeert de tekst die deze week is uitgelekt door Euractiv.

Δημοφιλή

Το EU προειδοποιεί για περισσότερες επιθέσεις στον κυβερνοχώρο κατά την είσοδο στο 5G

Σε μια ανάλυση κινδύνου, η Ευρωπαϊκή Ένωση προειδοποίησε για έναν αυξανόμενο αριθμό επιθέσεων στον κυβερνοχώρο. Αυτό αφορά κυρίως επιθέσεις που ...

Μικρότερη ατμοσφαιρική ρύπανση στην Ευρώπη

Η ποιότητα του αέρα στην Ευρώπη βελτιώνεται, αλλά ο ατμοσφαιρικός ρύπος, ιδίως, προκαλεί μεγάλη ζημιά στην οικονομία και ...

Το ASML δεν επιτρέπεται να παρέχει εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας στην Κίνα και την Huawei

Ο ολλανδός κατασκευαστής μηχανών μικροεπεξεργαστών ASML μπορεί προσωρινά να μην παρέχει τα πιο προηγμένα μηχανήματά του στην Κίνα. Έχουν χορηγηθεί προηγουμένως άδειες ...

Ο ΟΗΕ προειδοποιεί για τον αποπληθωρισμό των χωρών της νοτιοανατολικής Ευρώπης

Σύμφωνα με μια μελέτη των Ηνωμένων Εθνών, οι χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης αντιμετωπίζουν μια δραματική πτώση του πληθυσμού ....

EU σε νέο μέτωπο στη Λιβύη, που τώρα βρίσκεται και στην πρέζα μεταξύ Ρώσων και Τούρκων

Τα στρατεύματα του λιβυκού στρατιωτικού ηγέτη Khalifa Haftar πλησιάζουν στην πρωτεύουσα της Τρίπολης χάρη στη στρατιωτική υποστήριξη του ...

Απλά μέσα

Το Συμβούλιο Γεωργίας EU δεν θα εμποδίσει τη συνθήκη Mercosur

Οι υπουργοί Γεωργίας των χωρών του EU δήλωσαν ότι δεν θα εμποδίσουν την επικύρωση της εμπορικής συμφωνίας με τις χώρες της Mercosur της Νότιας Αμερικής. Καλά...

Το ταμείο κρίσης EU περιορίζεται σε ζημιές από την υποστήριξη της Ουκρανίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε περιορισμένο άνοιγμα του ταμείου γεωργικής κρίσης ύψους 450 εκατομμυρίων ευρώ στους αγρότες που πλήττονται από...

Λίπασμα Borealis όχι σε Ρώσους, αλλά σε Τσέχικο Agrofert

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την εξαγορά του αυστριακού εργοστασίου λιπασμάτων Borealis από τον τσεχικό όμιλο Agrofert, ο οποίος αποτελεί μέρος του...

Τρένο τριών χωρών από τη Λιέγη στο Άαχεν μέσω Λιμπούργου, χωρίς αλλαγή τρένου

Η Ολλανδία, η Γερμανία και το Βέλγιο υπέγραψαν επιστολή προθέσεων για τη λειτουργία του τρένου τριών χωρών φέτος. Σχετικά με μια υπηρεσία τρένου χωρίς σύνορα...

Άρρωστος λόγω φυτοφαρμάκων: Η EFSA διερευνά τις επιπτώσεις των συνδυασμών

Οι Ολλανδοί αγρότες μπορεί να κινδυνεύουν περισσότερο από καρκίνο, νόσο του Πάρκινσον, μειωμένη γονιμότητα και άλλα προβλήματα υγείας λόγω της έκθεσης σε ένα κοκτέιλ &#039...