Τετάρτη 7 Δεκέμβριος 2022
Αρχική σελίδα 1ΤΡ6C Παρατείνεται κατά ένα έτος η Πράσινη Συμφωνία χαλάρωσης για τη γεωργία EU

Παρατείνεται κατά ένα έτος η Πράσινη Συμφωνία χαλάρωσης για τη γεωργία EU

De Europese Commissie gaat de tijdelijke versoepeling van twee onderdelen van het nieuwe landbouwbeleid ten behoeve van de wegvallende Oekraïense export met een jaar verlengen.  Ook voor seizoen 2023 worden de wisselteelt en braakligging op sommige terreinen opgeschort, zodat er in de EU-landen meer graan kan worden geoogst. 

Landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski zei maandag, aan het begin van de maandelijkse LNV-ministersvergadering in Luxemburg, dat hij dat voorstel aan de overige commissarissen zal voorleggen. Vrijwel zeker gebeurt dat al woensdag, op de wekelijkse ‘grote’ commissarissenvergadering. 

In de Landbouwcommissie van het Europees Parlement, en door Europese agrarische koepels, is ook om verlenging van de versoepeling gevraagd. Met zijn mededeling voorkwam Wojciechowski dat de ministers, net als begin dit jaar, erom zouden moeten vrágen. Zeker zestien ministers lieten in een reactie weten ermee in te stemmen; acht landen – waaronder Nederland- onthielden zich van steunbetuigingen of instemmende reacties.

Om het gebrek aan Russische en Oekraïense granen op de wereldmarkten te compenseren, had de Commissie in maart een “tijdelijke” afwijking bekrachtigd, op een areaal van 4 miljoen hectare extra. Met betrekking tot de oogst van 2022 zei Wojciechowski: “We weten niet wat de braakliggende gebieden zijn die werkelijk opnieuw zijn gecultiveerd, het is waarschijnlijk veel minder dan 4 miljoen hectare, aangezien de beslissing laat in het seizoen werd genomen (…) .

In het huidige Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) moeten boerderijen groter dan 15 hectare ten minste 5% van “gebieden van ecologisch belang” (weiden, heggen, bomen, braakland) hebben om te kunnen profiteren van Europese fondsen. In het nieuwe gemeenschappelijke landbouwbeleid is vanaf januari de eis dat minimaal 4% braak moet liggen  om de biodiversiteit en bodemverrijking te versterken.

De volumes van graanoogsten in de EU in 2022 “zien er echter al beter uit dan in 2021” en de verwachte opbrengsten voor volgend jaar “zouden nauwelijks lager moeten zijn”, benadrukte Janusz Wojciechowski, verwijzend naar een eerste schatting, die volgens hem de groei van het continent zal versterken. eigen voedselzekerheid en draagt ​​tegelijkertijd bij aan die van de wereld.

Δημοφιλή

Περιστασιακό κρούσμα πανώλης των χοίρων σε απομακρυσμένη περιοχή της βόρειας Ιταλίας

Ένα πρώτο εξαιρετικό κρούσμα αφρικανικής πανώλης των χοίρων εμφανίστηκε στη βόρεια Ιταλία. Δεν είναι σαφές πώς ο ιός στο...

Οι Σουηδοί αγρότες παράγουν ήδη πολύ λιγότερο λόγω του υψηλού κόστους

Το ένα τέταρτο των Σουηδών αγροτών μείωσε τις γεωργικές τους δραστηριότητες τους τελευταίους μήνες λόγω της αύξησης του κόστους. Τέσσερα στο...

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδικάζει τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσε ψήφισμα κατά της ρωσικής επιθετικότητας στην Ουκρανία. Το Κοινοβούλιο ζητά επίσης την αποτελεσματική…

Μετά το πακέτο ενεργειακής δράσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση επεξεργάζεται επίσης σχέδιο δράσης για τη γεωργία

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Janusz Wojciechowski θα έχει προγραμματισμένη συνάντηση με την AGRI Agriculture Commission την Πέμπτη (17 Μαρτίου) σχετικά με την κατάσταση των τροφίμων λόγω του ρωσικού πολέμου...

Πρώτη εξαγωγή ουκρανικών σιτηρών μέσω του ρουμανικού λιμανιού Constanta

Η Ουκρανία έχει αρχίσει να εξάγει σιτηρά μέσω του ρουμανικού λιμανιού Constanta της Μαύρης Θάλασσας. Την Πέμπτη, ένα πρώτο πλοίο με 71.000...

Απλά μέσα

Akkoord in EU over beperkingen op import uit ontbossingsgebieden

De milieuministers van de 27 EU-lidstaten en de milieucommissie van het Europees Parlement hebben een politiek akkoord bereikt over beperkingen voor producten...

Η Ολλανδία δεν θέλει να μειώσει το καθεστώς προστασίας των λύκων

Η Ολλανδία δεν θα υποστηρίξει προτάσεις για μείωση του προστατευόμενου καθεστώτος του λύκου σε χαμηλότερη κατηγορία στη διεθνή Σύμβαση της Βέρνης...

Νέα γερμανική εμπορική στρατηγική: Η CETA επικυρώθηκε πλέον και με τον Καναδά

Μετά από πέντε χρόνια δισταγμών και συζητήσεων, η γερμανική Bundestag επικύρωσε τη διατλαντική εμπορική συμφωνία Ceta με τον Καναδά. Οι επικριτές λένε ότι η συμφωνία δημιουργεί…

Ευρωπαϊκές χώρες στο δρόμο για την επέκταση του EU και της περιοχής Σένγκεν

Οι υπουργοί Εσωτερικών του EU θα λάβουν αποφάσεις την επόμενη εβδομάδα για την ένταξη δύο ή τριών νέων κρατών μελών του EU και για την επέκταση...

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισάγει τους πρώτους κανόνες για τη γεωργία άνθρακα

Ο Επίτροπος για το κλίμα, Φρανς Τίμερμανς, παρουσίασε τους πρώτους κανόνες EU για την οργάνωση ενός επιχειρηματικού μοντέλου και εσόδων για τη γεωργία άνθρακα. Με αυτή τη λεγόμενη πιστοποίηση...