Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2021
Αρχική σελίδα 1ΤΡ7 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα διερευνήσει τους ελέγχους στις μεταφορές ζώων

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα διερευνήσει τους ελέγχους στις μεταφορές ζώων

Het Europees Parlement heeft een tijdelijke parlementaire commissie ingesteld die onderzoek gaat doen naar misstanden in dierentransport. Daarbij wordt niet alleen het feitelijke transport gecontroleerd, maar ook de manier waarop in veel EU-landen amper tegen excessen wordt opgetreden.

Ook zal de tijdelijke EP-commissie binnen een jaar moeten rapporteren over de vraag waarom ook op EU-niveau er tot nu toe kennelijk niks tegen onnodig dierenleed kan worden gedaan.

De zogenoemde ANIT-commissie gaat onderzoeken hoe het kan dat er steeds weer vergunningen worden afgegeven voor diertransporten die in strijd zijn met Europese dierenwelzijnsregels en daarnaast aanbevelingen doen om de hevige misstanden te stoppen. De nieuwe onderzoekscommissie werd ingesteld met 605 stemmen voor en 53 tegen, en 31 onthoudingen.

De parlementaire commissie zal onderzoeken hoe de Europese Commissie en de EU-landen ervoor zorgen dat de EU-regels worden nageleefd over dierentransport over lange afstanden, over het voorkomen van vertragingen en over het vervoer van zieke dieren. Ze kunnen ook een onderzoek instellen naar het vermeende falen van nationale inspectiediensten om de EU-regels inzake het welzijn van dieren te handhaven bij het verplaatsen van de EU naar niet-EU-landen.

Het initiatief hiertoe is genomen door de Nederlandse Europarlementariër Anja Hazekamp (Partij voor de Dieren), die op de eerste vergaderdag van het nieuwe Europees Parlement een oproep uitstuurde om een parlementaire enquête in te stellen naar de diertransporten. Een eerdere poging in 2018 strandde bij de fractievoorzitters van de EU-fracties.

Hazekamp reisde al diverse malen door Europa om diertransporten te controleren. Zo trachtte ze deze zomer een massatransport van 70.000 schapen van Roemenië naar het Midden-Oosten te voorkomen. Het scheepstransport dat wekenlang zou duren bij extreme temperaturen tot wel 46 graden ging uiteindelijk door en duizenden schapen stierven onderweg.

Vorig jaar sloten Europarlementariërs van verschillende fracties zich wel aan, waaronder Tilly Metz en Sarah Wiener (Groenen), Niels Fuglsang en Maria Noichl (S&D), Pascal Durand (Renew), Jadwiga Wisniewska (ECR) en Sirpa Pietikainen (EPP). In februari dit jaar lukte het de initiatiefnemers om de benodigde handtekeningen van een kwart van het Europees Parlement bij elkaar te krijgen

Woensdag komt de ANIT-commissie voor het eerst in Brussel bij elkaar. Naar verwachting wordt Tilly Metz (Groenen) verkozen als voorzitter en worden Anja Hazekamp en de Nederlandse PvdA’er Mohamed Chahim verkozen als ondervoorzitter.

Δημοφιλή

Νέα πλειοψηφία για το πολωνικό κόμμα PiS

Στην Πολωνία, το εθνικό-συντηρητικό κυβερνητικό κόμμα στις χθεσινές βουλευτικές εκλογές κέρδισε & 1ΤΡ3039, το 45% των ψήφων, και με αυτό ...

Η Lara Wolters (PvdA) δεν θέλει πλέον χορηγούς για την προεδρία του EU

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε ότι οι χώρες EU δεν θα πρέπει πλέον να έχουν το κόστος τους για προσωρινή προεδρία του EU που χρηματοδοτείται από μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις ....

Trump: Η συμφωνία Brexit εμποδίζει τη βρετανική-αμερικανική εμπορική συμφωνία

Όταν η Βρετανία εγκαταλείπει την Ευρωπαϊκή Ένωση με την τρέχουσα συμφωνία EU-UK Brexit, γίνεται πολύ πιο δύσκολο για τους Βρετανούς να ...

Η νέα γεωργία EU χύτευσε ήδη σκιά μπροστά: λιγότερα, λιγότερο ...

Περίπου ενενήντα οργανισμοί από δεκαεπτά ευρωπαϊκές χώρες υποστηρίζουν τη σταδιακή κατάργηση της χρήσης συνθετικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Το ...

Ο Haftar απορρίπτει την πρόσκληση από τη Ρωσία, την Τουρκία και το EU για το απόθεμα στη Λιβύη

Ο ηγέτης της Λιβύης Χαλιφά Χάφταρ απέρριψε μια πρόσκληση από την Τουρκία και τη Ρωσία για κατάπαυση του πυρός στη Λιβύη. Αντ 'αυτού ...

Απλά μέσα

Το καναδικό σφαγείο έκλεισε από κορώνα. χοίροι για σφαγή στις ΗΠΑ

Ο καναδικός επεξεργαστής κρέατος Olymel LP έκλεισε το σφαγείο στο Red Deer της Αλμπέρτα μετά από μια σημαντική εστία κορώνας μεταξύ του προσωπικού. Προηγούμενη ...

Ισχυρισμός για «κοινωνικά δικαιώματα» για τους εποχιακούς εργαζόμενους στη γεωργία EU

Τα ευρωπαϊκά συνδικάτα πιστεύουν ότι τα δικαιώματα των εποχιακών εργαζομένων στη γεωργία και την κηπουρική θα πρέπει να ενσωματωθούν νόμιμα στο νέο ευρωπαϊκό ...

Η γρίπη των πτηνών H5N8 στη Ρωσία για πρώτη φορά από ζώα σε ανθρώπους

Σε μια φάρμα πουλερικών στα νότια της Ρωσίας, επτά υπάλληλοι μολύνονται με την παραλλαγή γρίπης των πτηνών H5N8. Είναι η πρώτη φορά ...

Το EU ξεκινά αγωγή εναντίον της Γερμανίας για αποφυγή της οδηγίας για τους οικοτόπους

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέπεμψε τη Γερμανία στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για ανεπαρκή βιοποικιλότητα. Μετά από χρόνια προειδοποιήσεων και υπενθυμίσεων ...

Διαβούλευση με τους Ολλανδούς στο Μαρόκο σχετικά με το φωσφορικό άλας, το νερό και τη γεωργία

Μια αντιπροσωπεία από την ολλανδική πρεσβεία στο Μαρόκο πραγματοποίησε επίσκεψη εργασίας στο Πολυτεχνικό Πανεπιστήμιο της Μπενγκουέιρ την περασμένη εβδομάδα. Οτι...