Σάββατο 31 Οκτώβριος 2020
Αρχική σελίδα 1ΤΡ7 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα διερευνήσει τους ελέγχους στις μεταφορές ζώων

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα διερευνήσει τους ελέγχους στις μεταφορές ζώων

Het Europees Parlement heeft een tijdelijke parlementaire commissie ingesteld die onderzoek gaat doen naar misstanden in dierentransport. Daarbij wordt niet alleen het feitelijke transport gecontroleerd, maar ook de manier waarop in veel EU-landen amper tegen excessen wordt opgetreden.

Ook zal de tijdelijke EP-commissie binnen een jaar moeten rapporteren over de vraag waarom ook op EU-niveau er tot nu toe kennelijk niks tegen onnodig dierenleed kan worden gedaan.

De zogenoemde ANIT-commissie gaat onderzoeken hoe het kan dat er steeds weer vergunningen worden afgegeven voor diertransporten die in strijd zijn met Europese dierenwelzijnsregels en daarnaast aanbevelingen doen om de hevige misstanden te stoppen. De nieuwe onderzoekscommissie werd ingesteld met 605 stemmen voor en 53 tegen, en 31 onthoudingen.

De parlementaire commissie zal onderzoeken hoe de Europese Commissie en de EU-landen ervoor zorgen dat de EU-regels worden nageleefd over dierentransport over lange afstanden, over het voorkomen van vertragingen en over het vervoer van zieke dieren. Ze kunnen ook een onderzoek instellen naar het vermeende falen van nationale inspectiediensten om de EU-regels inzake het welzijn van dieren te handhaven bij het verplaatsen van de EU naar niet-EU-landen.

Het initiatief hiertoe is genomen door de Nederlandse Europarlementariër Anja Hazekamp (Partij voor de Dieren), die op de eerste vergaderdag van het nieuwe Europees Parlement een oproep uitstuurde om een parlementaire enquête in te stellen naar de diertransporten. Een eerdere poging in 2018 strandde bij de fractievoorzitters van de EU-fracties.

Hazekamp reisde al diverse malen door Europa om diertransporten te controleren. Zo trachtte ze deze zomer een massatransport van 70.000 schapen van Roemenië naar het Midden-Oosten te voorkomen. Het scheepstransport dat wekenlang zou duren bij extreme temperaturen tot wel 46 graden ging uiteindelijk door en duizenden schapen stierven onderweg.

Vorig jaar sloten Europarlementariërs van verschillende fracties zich wel aan, waaronder Tilly Metz en Sarah Wiener (Groenen), Niels Fuglsang en Maria Noichl (S&D), Pascal Durand (Renew), Jadwiga Wisniewska (ECR) en Sirpa Pietikainen (EPP). In februari dit jaar lukte het de initiatiefnemers om de benodigde handtekeningen van een kwart van het Europees Parlement bij elkaar te krijgen

Woensdag komt de ANIT-commissie voor het eerst in Brussel bij elkaar. Naar verwachting wordt Tilly Metz (Groenen) verkozen als voorzitter en worden Anja Hazekamp en de Nederlandse PvdA’er Mohamed Chahim verkozen als ondervoorzitter.

Δημοφιλή

Το Υπουργείο Εξωτερικών καλεί τους Ολλανδούς στη Βαγδάτη να εγκαταλείψουν το Ιράκ το συντομότερο δυνατό

Ο σημερινός «κύκλος βίας» στο Ιράκ πρέπει να τερματιστεί πριν η κατάσταση γίνει εντελώς εκτός έδρας ...

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σώζει - προς το παρόν - την είσοδο του καταλανικού λάχανου και της κατσίκας

Οι περισσότερες πολιτικές ομάδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχουν νόημα στο κοινό ότι ο καταλανικός κρατούμενος στην Ισπανία ...

Πλημμύρες στην Κίνα: το ήμισυ της συγκομιδής σιτηρών κινδυνεύει να χαθεί

Σύμφωνα με μελέτη της South China Morning Post, οι Κινέζοι αγρότες είχαν σχεδόν το ήμισυ της συγκομιδής σιτηρών τις τελευταίες εβδομάδες ...

Οι Κάτω Χώρες θέλουν επίσης «πιο υγιεινά τρόφιμα» και μάρκετινγκ κατά του λίπους και της παχυσαρκίας

Ο υπουργός Εξωτερικών Paul Blokhuis (CU) Δημόσιας Υγείας ακολουθεί με μεγάλο ενδιαφέρον τους λογαριασμούς του Βρετανού πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον για την παχυσαρκία και ...

Ολλανδική δίκη στο δικαστήριο EU κατά της απαγόρευσης της αλιείας παλμών

Οι Κάτω Χώρες απευθύνονται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για να αμφισβητήσουν την απαγόρευση αλιείας παλμών. Σύμφωνα με τον υπουργό Schouten (LNV) υπάρχουν ...

Απλά μέσα

Καθυστέρηση στη γεωργία EU λόγω κορώνας. Οι Πράσινοι θέλουν απόσυρση

Ο χειρισμός της νέας ευρωπαϊκής γεωργικής πολιτικής καθυστερεί λόγω των αυξανόμενων μολύνσεων κορώνας στις Βρυξέλλες. Ο...

Βρετανική εμπορική συμφωνία EU: βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες για κείμενα συνθηκών

Οι διαπραγματευτές από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν σημειώσει πρόοδο στο Λονδίνο στις διαπραγματεύσεις τους για ένα μελλοντικό ευρω-βρετανικό ...

Οι ΗΠΑ επιτρέπουν και πάλι στο Dicamba στην αμερικανική γεωργία και κηπουρική

Η αμερικανική περιβαλλοντική υπηρεσία EPA ενέκρινε τη χημική ομάδα δολοφόνος ζιζανίων Bayer Dicamba για πέντε χρόνια, παρά την έντονη κριτική.

Το πολωνικό κοινοβούλιο αναβάλλει την απόφαση για νέο αυστηρότερο νόμο για τα ζώα

Το πολωνικό κοινοβούλιο καθυστερεί προς το παρόν τη συζήτηση ενός αυστηρότερου νόμου για τα ζώα. Η Επιτροπή Γεωργίας ακύρωσε απροσδόκητα τη θεραπεία της ...

Η χαμηλότερη ταχύτητα σφαγής δεν είναι ακόμη ορατή. σύντομα θα είναι δυνατή η σφαγή μέσω κινητού

Προς το παρόν, οι Κάτω Χώρες δεν μπορούν να υποχρεώσουν τα σφαγεία σε χαμηλότερη ταχύτητα σφαγής. Για να είναι σε θέση να επιβάλει μια τέτοια υποχρέωση, ...