Πέμπτη 29 Οκτώβριος 2020
Αρχική σελίδα 1ΤΡ7 Γεωργικός προϋπολογισμός EU: περιμένετε και δείτε τι θέλουν οι πρωθυπουργοί με τον προϋπολογισμό

Γεωργικός προϋπολογισμός EU: περιμένετε και δείτε τι θέλουν οι πρωθυπουργοί με τον προϋπολογισμό

Η Επιτροπή Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου χαιρέτισε τη μικρή αύξηση που πρόσθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον προϋπολογισμό για τη γεωργία, αλλά επιμένει ότι τα νέα καθήκοντα χρειάζονται νέα χρήματα.

Eind mei had de Europese Commissie na lang aandringen van de landbouwcommissie een lichte verhoging in het meerjarenbudget aangebracht, maar dat is inmiddels door de staatshoofden en regeringsleiders verworpen. Die regeringsleiders komen half juli opnieuw bijeen, waarbij Nederland en drie andere EU-landen nog steeds behoorlijk dwars liggen.

Hun bezwaren richten zich weliswaar vooral op het corona-herstelfonds, maar daardoor is het EU-meerjarenbudget ook nog niet veiliggesteld. Groot struikelblok daarbij is het vele geld dat nodig is voor de Green Deal van vice-voorzitter Frans Timmermans, inclusief het van-boer-tot-bord, voor de biodiversiteit, minder bestrijdingsmiddelen en meer biologische landbouw. En die honderden miljoenen in een steeds groter wordend reservepotje voor plattelandsontwikkeling is erg verleidelijk….

Maatregelen van de Europese Green Deal mogen niet worden betaald uit het huidige geld voor het landbouwbeleid, wordt werd maandag in de commissievergadering opnieuw geszegd. Wel erkende de Landbouwcommissie dat een ‘gemoderniseerd en duurzaam gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) een beslissende bijdrage zal leveren aan de ambitieuze klimaatdoelstellingen van de EU. Een aanzienlijk deel van het GLB moet de klimaatdoelstellingen van de EU ondersteunen, maar de verwezenlijking ervan zal in grote mate afhangen van voldoende financiering, zo benadrukte de Landbouwcommissie.

Juist dat extra geld is om meerdere redenen hoogst onwaarschijnlijk. Ten eerste heeft de Europese Commissie de laatste concept-begrotingen al verbeterd. Bovendien zijn het uiteindelijk de staatshoofden die (meestal) het laatste woord hebben. En in de meeste begrotingen is ‘oud voor nieuw’ een heel gebruikelijk uitgangspunt: nieuw beleid kan alleen doorgaan als er geld ‘gevonden’ wordt door ‘oud’ beleid te laten vervallen. Bovendien is van meerdere landen al langer bekend dat ze vinden dat er in de EU veel te veel wordt uitgegeven aan het ( in stand houden van verouderd) landbouwbeleid.

Bovendien staat nog lang niet vast of de mening van de Landbouwcommissie wordt gedeeld door hun collega-parlementsleden van de Budget-commissie, van de Economische Commissie en van de Milieucommissie. Dat zal pas blijken in september, bij de stemmingen over de uiteindelijke begrotingen. Dan is bijna iedereen waarschijnlijk al lang vergeten dat het de premiers en de ministers waren die in juli op de financiële rem gingen staan.

In een niet-bindende resolutie, aangenomen met 37 stemmen voor, 8 tegen en 3 onthoudingen, staat de Landbouwcommissie er op dat ‘de groene transitie, de uitgebreide bio-diversiteitsplannen en de F2F-visie met vers geld moeten worden gefinancierd en niet ten koste mogen gaan van de bestaande GLB-financiering. Verhoogde ecologische eisen moeten altijd financieel worden bijbetaald, omdat boeren niet gevraagd kan worden méér te doen met mínder geld, zo wordt gezegd. Ze voegen eraan toe dat de landbouw in de EU de enige is die de uitstoot van broeikasgassen al met twintig procent heeft verminderd.

Δημοφιλή

Catalan & #8216; rebel & #8217; Το Puigdemont δεν επιτρέπεται πλέον να εισέλθει στα κτίρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Ο πρώην πρόεδρος της κυβέρνησης της Καταλονίας, Carles Puigdemont, δεν επιτρέπεται πλέον να εισέλθει στα κτίρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μετά την ...

Η βρετανική Βουλή των Κοινοτήτων τάσσεται υπέρ της αποχής από το EU, αλλά δεν δηλώνει ημερομηνία

Το βρετανικό κοινοβούλιο ενέκρινε τη συμφωνία που συνήψε ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον στις Βρυξέλλες νωρίτερα αυτό το μήνα με τους αρχηγούς κυβερνήσεων του EU ...

Geschiedenis Τηλεόραση για τις κατασκευές του Boris Johnson ως ανταποκριτής EU

Ο ολλανδικός δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός οργανισμός NTR στέλνει τηλεοπτικό πρόγραμμα την Τετάρτη το βράδυ για τα ψέματα, τις κατασκευές και τα μηνύματα φαντασίας του τότε βρετανικού ανταποκριτή Μπόρις ...

Ο Ρουμάνος πρόεδρος επανεξελέγη τώρα. ξεκαθαρίστε το δρόμο για την ανάκτηση της πορείας pro-EU

Ο Πρόεδρος Κλάους Ιωάννης Ρουμανία επανεκλέχθηκε εύκολα για νέα θητεία την Κυριακή. Νίκησε τον σοσιαλιστή του σε δεύτερο γύρο ψηφοφορίας ...

Λιβυκή ειρηνευτική σύνοδος: iedereen σταματά στρατιωτική υποστήριξη, λένε

Οι συμμετέχοντες στην ειρηνευτική συνάντηση της Λιβύης στο Βερολίνο συμφώνησαν την Κυριακή σχετικά με τη συμμόρφωση με ένα μακρόπνοο εμπάργκο όπλων του ΟΗΕ, ...

Απλά μέσα

VS laat opnieuw Dicamba toe in Amerikaanse land- en tuinbouw

Het Amerikaanse milieuagentschap EPA heeft de onkruidverdelger Dicamba van chemieconcern Bayer voor vijf jaar goedgekeurd, ondanks grote kritiek.

Το πολωνικό κοινοβούλιο αναβάλλει την απόφαση για νέο αυστηρότερο νόμο για τα ζώα

Το πολωνικό κοινοβούλιο καθυστερεί προς το παρόν τη συζήτηση ενός αυστηρότερου νόμου για τα ζώα. Η Επιτροπή Γεωργίας ακύρωσε απροσδόκητα τη θεραπεία της ...

Η χαμηλότερη ταχύτητα σφαγής δεν είναι ακόμη ορατή. σύντομα θα είναι δυνατή η σφαγή μέσω κινητού

Προς το παρόν, οι Κάτω Χώρες δεν μπορούν να υποχρεώσουν τα σφαγεία σε χαμηλότερη ταχύτητα σφαγής. Για να είναι σε θέση να επιβάλει μια τέτοια υποχρέωση, ...

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει 39 δισεκατομμύρια επιπλέον προϋπολογισμό και πρόστιμα για αντιφρονούντες

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνεχίζει να διατηρεί το έδαφος του στις διαπραγματεύσεις για τον ευρωπαϊκό πολυετή προϋπολογισμό (2021-2027). Η Επιτροπή Προϋπολογισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ...

Ειδικότερα, οι ευρωπαίοι αγρότες και αλιείς υφίστανται απώλειες λόγω των τελωνείων του Brexit

Η αποχώρηση των Βρετανών από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ιδιαίτερα επιβλαβής για την ολλανδική γεωργία, τη βιομηχανία τροφίμων και ...