Friday, November 27, 2020
Home International LNV-advies: Nederland moet naar 'landschapsinclusieve landbouw'

LNV advice: The Netherlands must move towards 'landscape-inclusive agriculture'

Het College van Rijksadviseurs pleit in een advies aan Landbouwminister Carola Schouten voor een nieuwe deal tussen boer en de maatschappij. De LNV-adviseurs zeggen dat Nederland toe moet naar ‘landschapsinclusieve landbouw’.

Daarin moeten boeren een eerlijk inkomen ontvangen voor het produceren van gezond voedsel en voor het in stand houden van een aantrekkelijk, toegankelijk, biodivers landschap . Daarbij moet het zorgendragen voor schoon water, schone lucht en een vitale bodem vanzelfsprekend zijn.

Het college adviseert het kabinet om aan het agrarisch gebruik van Nederland heldere, ambitieuze en realistische doelen te stellen op het vlak van klimaat, biodiversiteit, bodem, water en landschap. Dan weet de agrarische sector welke kant Nederland opgaat. Veel boeren zijn bereid om mee te werken aan de transitie van de landbouw, maar vragen om helderheid en koersvastheid van de overheid.

Ook adviseren de Rijksadviseurs het Rijk om toekomstbestendige verdienmodellen te helpen ontwikkelen voor landschapsinclusieve landbouw. Die transitie zal alleen slagen als de boer een goede prijs voor zijn producten én diensten ontvangt, zodat hij voldoende ruimte heeft om het landschap blijvend te onderhouden. De overheid moet ervoor zorgen dat een boer een reële beloningen ontvangt .

Adviseur Berno Strootman zei daarover: “Het is hoog tijd om de landbouw landschap-inclusief te maken. De drie proefprojeten geven een beeld van de manier waarop dat zou kunnen. Als samenleving vragen we veel van boeren, we moeten dan ook de daad bij het woord voegen en de gewenste veranderingen mogelijk maken, via nieuwe verdienmodellen en de juiste ondersteuning.”

Het College van Rijksadviseurs presenteerde ruim twee jaar geleden hun startdocument Panorama Nederland, waarin zij toen al pleitten voor een New Deal tussen boer en maatschappij. Dat is de afgelopen twee jaar uitgeprobeerd in drie regionale proefprojecten: op het veen (Krimpenerwaard), op klei (De Marne)m en op zand (Salland).

Volgens het nu gebundelde advies van die drie projecten is een duurzaam, levensvatbaar landbouwsysteem in een aantrekkelijk en biodivers landschap mogelijk. Het toont ook aan welke nieuwe verdienmodellen denkbaar zijn en wat nodig is om die dichterbij te brengen. Ook is in beeld gebracht wat de kansen en remmende factoren zijn om zo’n omschakeling tot stand te brengen..

In elke pilot van die drie proefprojecten heeft een team van adviseurs van College van Rijkadviseurs, het Louis Bolkinstituut, het Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen en een bureau voor landschapsarchitectuur, samengewerkt met lokale en regionale belamgemorgamoisaties, boeren, agrarische collectieven, organisaties voor landschap en natuur, waterschappen, gemeenten en provincies.

Popular

Some EU countries are still struggling with a higher budget

The number of EU countries that do not want to increase the multi-annual budget for the EU from 2021 to 2027 is increasing. Sweden,...

Battle break Turkey against Kurds in Syria border

The United States and Turkey have reached an agreement on stopping the Turkish raid on the border with Syria. There ...

EU Court: Poland discriminates against dismissal of & #8216; tricky judges & #8217;

Poland has been convicted of discrimination by the European Court of Justice. The Polish government had tried & #039; tricky judges & #039; eliminate...

European Parliament only votes on Brexit after the British do

The European Parliament will only vote on the Brexit agreement once the Parliament in London has approved all necessary laws. The chairmen of the political groups ...

The Netherlands denounces Russian aversion to the rule of law, but continues to hope

The Dutch government believes that Russia is increasingly turning away from the international legal order, but wants contacts with Moscow ...

Just in

Polish chicken meat exports collapse due to overproduction and bird flu

In the Polish poultry industry, prices have fallen tens of percent in recent days due to oversupply. The export of chicken meat has already ...

MEPs want to stop imports of Argentinian horse meat

Fifty MEPs have called on the European Commission to immediately stop the import of Argentinian horse meat.

Less air pollution in EU means fewer premature deaths

Air quality in Europe has improved over the past decade but most EU countries still fail to meet international health standards ....

American slaughterhouses were conduit for corona infections

The major American slaughterhouses and meat processing companies have acted for their employees this spring as a conduit for covid 19 contamination.

Belgians invest millions in a fund for sustainable food technology

European investors, the Belgian federal government and some wealthy Belgian business families have collected 275 million euros for sustainable food and agricultural technology ....