domingo 6 diciembre 2020
Inicio EP La agricultura europea teme una mayor reducción de la contaminación atmosférica

La agricultura europea teme una mayor reducción de la contaminación atmosférica

De Europese agrarische koepelorganisaties Copa en Cogeca vinden dat de Milieucommissie van het Europees Parlement onvoldoende rekening houdt met de Europese landbouw en voedselproductie.

Afgelopen week besloot de ENVI-commissie in Brussel dat in het EU-Klimaatbeleid de terugdringing van lucht- en bodemvervuiling over tien jaar vérder moet zijn teruggedrongen: niet tot zo’n 50 tot 55 procent, maar 60 procent. Naar verwachting wordt dat deze week door EU-Commissaris Frans Timmermans officieel bekendgemaakt.

Na de stemming vorige week in de Milieucommissie over de milieuklimaatwet onderstrepen Copa en Cogeca in een gezamenlijke verklaring het belang van broeikasgasreductie op een dusdanige manier, dat die de voedselproductie niet bedreigt.

De koepels van landbouwers en boseigenaren vinden dat, zelfs als de ENVI-commissie enige verbeteringen aanbracht, het Klimaatbeleid nog steeds niet voldoende ingaat op de rol van de landbouw en de gevolgen die dat zou kunnen hebben in de Europese plattelandsgebieden.

Bovendien wijzen Copa-Cogeca op de meningsverschillen tussen de politieke fracties in de Milieucommissie, die waarschijnlijk ook gelden in het voltallige Europarlement. De afgelopen maanden is in de Europese politieke arena al gebleken dat de meeste besluiten over Green Deal, Klimaatbeleid, biodiversiteit en voedselveiligheid nu worden voorbereid door de Milieucommissie, en dat niet langer de AGRI-landbouwcommissie hierin leidend is.

Het strategische belang van voedselproductie en voedselzekerheid moet volgens de agrarische koepels meer specifiek worden belicht, zeker als klimaatadaptatie en broeikasgasreductie een bedreiging kunnen gaan vormen. De Europese agrocoöperaties zouden graag zien dat hun sleutelrol beter wordt erkend.

Daarbij onderstreepte Pekka Pesonen, de secretaris-generaal van Copa en Cogeca: “Sinds 1990 heeft de landbouwsector een van de belangrijkste verminderingen van de netto uitstoot van broeikasgassen bereikt met een daling van 20 procent. De inspanningen van de Europese landbouwgemeenschap om zich aan te passen aan constant veranderende klimatologische omstandigheden en tegelijkertijd voedselzekerheid en ecosysteemdiensten te waarborgen, hebben duurzame financiering nodig, parallel met constante innovatie van productie methoden. “

Met die laatste verwijzing verwees hij naar de nog steeds bestaande kritiek op de hoogte van de GLB-landbouwbegroting voor de komende jaren. Komende week moet in Brussel duidelijk worden of het Europees Parlement instemt met de meerjarenbegroting zoals die is vastgesteld in het EU-topoverleg in juli tussen de regeringsleiders en de Europese Commissie. Het Europarlement vindt dat er op die begroting te veel is bezuinigd, en wil er 110 miljard euro extra bij, voor toekomstgerichte innovatie.

Bovendien is het Europarlement er helemaal niet tevreden over dat de staatshoofden nog steeds niet hebben vástgelegd dat de Europese Unie voor het aantrekken van níeuwe inkomsten éigen belastingen mag gaan heffen. Om in de toekomst de honderden miljarden van het economische corona-herstelfonds terug te kunnen betalen, moet er hoe dan ook extra geld op tafel komen.

Het Europarlement zou graag zien dat de EU voortaan aan z’n eigen inkomsten mag werken, en niet langer geheel afhankelijk hoeft te zijn van de ‘financiële bereidwilligheid’ van de EU-landen.

Popular

& #8216; Boris Johnson le pedirá a EU un nuevo retraso de Brexit & #8217;

El primer ministro británico, Boris Johnson, se está preparando para solicitar el aplazamiento del EU para el Brexit, ahora que ...

Retraso de Brexit: ¿tres días, semanas o meses? ¿O más largo y también un referéndum?

La Unión Europea está lista para posponer Gran Bretaña por otros tres meses si el primer ministro británico, Boris Johnson ...

Dinamarca acuerda construir el gasoducto ruso Nord Stream 2

Dinamarca es el último país europeo en aceptar la ruta para la construcción del gasoducto Nord Stream 2.

Exportación ucraniana de pechuga de pollo + hueso a partir de ahora legalmente al mercado EU

La importación casi ilimitada de carne de aves de corral ucraniana llega a su fin. El Acuerdo de Asociación con el país de Europa del Este queda así modificado ...

Croacia también quiere el euro y la zona Schengen sin visa lo antes posible

El primer ministro croata, Andrej Plenković, dejó en claro que Croacia, el recién llegado EU, se está uniendo a los círculos internos de ...

Solo adentro

Alimentos de la EFSA: no es necesaria una prueba separada para la cría Crispr-Cas

La Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) cree que no se necesitan reglas adicionales de EU para el uso de técnicas de cría CRISPR-CAS. Con ese ...

Las multas inminentes para Fidesz y PiS están bloqueando el presupuesto plurianual EU

Europa está trabajando en una ruta de escape para eludir un inminente veto polaco-húngaro contra el presupuesto plurianual europeo. Esa resistencia polaco-húngara ...

Los agricultores estadounidenses esperan con ansias el Secretario de Agricultura de Biden

El sector agrícola estadounidense está esperando ansiosamente la elección del presidente electo Jo Biden para el ministerio del USDA. Biden ...

La carne de pollo falsificada pronto estará en el menú de los restaurantes de Singapur

Singapur es el primer país del mundo en otorgar permiso para permitir que la carne cultivada ingrese a la cadena alimentaria. El americano Eat Just (San ...

El sospechoso ruso del MH17 también quiere escuchar a otros testigos rusos

El tribunal de La Haya aceptó las solicitudes de los abogados del sospechoso ruso MH17 Oleg Poelatov de otros testigos ...