viernes 27 noviembre 2020
Inicio UE Landbouwraad dreigt met minder EU-geld voor 'van-boer-tot-bord'

El Consejo de Agricultura amenaza con menos dinero EU para 'de la granja a la mesa'

Verwacht wordt dat de Landbouw- en Visserijraad van de Europese Unie deze week de “van-boer-tot-bord-strategie” van de Europese Commissie weliswaar zal goedkeuren, maar nu al is duidelijk dat Hongarije een voorbehoud zal maken.

Ook van ‘landbouwland’ Polen is al bekend dat het ertegen is dat een groot deel van de subsidies van ‘de gewone’ landbouw alleen maar mag worden toegekend aan biologische landbouw. Het is daardoor nog onduidelijk hoe bíndend en verplíchtend de nieuwe Green Deal-regels zullen zijn.

Volgens Hongarije is halvering van de hoeveelheid chemische bestrijdingsmiddelen, naast eerdere verlagingen, en verhoging van het aandeel biologische landbouwgebieden tot 25% te ambitieus. Bij het terugdringen van het gebruik van pesticiden en meststoffen moet rekening worden gehouden met de verschillende situaties in de verschillende EU-landen en de tot dusver geleverde inspanningen.

“De voorbije jaren heeft het GLB gezorgd voor een efficiëntere landbouw met intensivering en schaalvergroting. Maar het huiidge model van de intensieve landbouw leidt rechtstreeks tot biodiversiteitsverlies, water- en luchtvervuiling, overmatig watergebruik en draagt bij aan de klimaatcrisis”, stelt BirdLife Europe, een cluster van 48 nationale milieuorganisaties, in een persbericht.

Uit uitgelekte amendementen, die BirdLife kon inkijken, blijkt nu dat de drie grootste fracties in het parlement, de Europese Volkspartij (EVP), de sociaaldemocraten (S&D) en de liberalen (Renew), het huidige EC-voorstel nog verder willen afzwakken. Volgens de milieuorganisaties zal het nieuwe GLB nog steeds vooral ten goede komen aan grote agri-bedrijven en rampzalig zijn voor klimaat en biodiversiteit.

Volgens de Nederlandse Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie) beweegt de EU zich nu eindelijk in de richting van een stimuléringsbeleid. De ChristenUnie pleit hier al langer voor: “Boeren die duurzamer en groener produceren moeten daarvoor beloond worden.”

Daarnaast vindt Van Dalen het terecht dat de EU inzet op duurzaamheid: “Een hoogwaardige voedselproductie voor de toekomst moet veiliggesteld worden en daarom is het goed dat er nu ook in de rest van Europa een omslag gemaakt wordt naar kringlooplandbouw.”

CDA-Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik vindt dat we onze voedselproductie in onze eigen omgeving moeten houden. Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar het is ook belangrijk om niet van andere delen van de wereld afhankelijk te zijn. “Dit staat voor mij in de GLB-hervorming voorop. Zodat dit echt een verdienmodel kan zijn voor boeren-familiebedrijven”, benadrukt Schreijer-Pierik.

Er moet volgens haar ruimte blijven voor het financieel aantrekkelijker maken van nationale GLB-ecoregelingen. “De gelden voor plattelandsontwikkeling zullen – véél meer dan tot op heden in Nederland het geval is – moeten landen op de boerenkeukentafel. De CDA-politica wil bovendien actie om multinationals en oligarchen uit te sluiten van landbouwsubsidies.

Popular

Nueva mayoría para la fiesta polaca de PiS

En Polonia, el partido de gobierno conservador nacional en las elecciones parlamentarias de ayer ganó & #039; n el 45 por ciento de los votos, y con eso ...

Lara Wolters (PvdA) ya no quiere patrocinadores para la presidencia EU

El Parlamento Europeo ha decidido que los países EU ya no deberían tener sus costos para una presidencia temporal EU patrocinada por grandes multinacionales ...

Trump: el acuerdo Brexit bloquea el tratado comercial británico-estadounidense

Cuando Gran Bretaña abandona la Unión Europea con el actual acuerdo de Brexit EU del Reino Unido, se vuelve mucho más difícil para los británicos ...

La nueva agricultura EU ya está proyectando sombra: menos, menos ...

Aproximadamente noventa organizaciones de diecisiete países europeos argumentan a favor de la eliminación gradual del uso de productos sintéticos para la protección de plantas. El ...

Haftar rechaza la llamada de Rusia, Turquía y EU para acciones en Libia

El caudillo libio Khalifa Haftar ha rechazado un llamado de Turquía y Rusia para un alto el fuego en Libia. En cambio ...

Solo adentro

Las exportaciones polacas de carne de pollo colapsan debido a la sobreproducción y la gripe aviar

En la industria avícola polaca, los precios han caído un diez por ciento en los últimos días debido al exceso de oferta. La exportación de carne de pollo ya ha ...

Los eurodiputados quieren detener las importaciones de carne de caballo argentina

Cincuenta eurodiputados han pedido a la Comisión Europea que detenga de inmediato la importación de carne de caballo argentina.

Menos contaminación del aire en EU significa menos muertes prematuras

La calidad del aire en Europa ha mejorado durante la última década, pero la mayoría de los países EU aún no cumplen con los estándares internacionales de salud ...

Los mataderos estadounidenses eran conducto para las infecciones por corona

Los principales mataderos y empresas de procesamiento de carne de Estados Unidos han actuado para sus empleados esta primavera como un conducto para la contaminación por covid 19.

Los belgas invierten millones en un fondo para tecnología alimentaria sostenible

Los inversores europeos, el gobierno federal belga y algunas familias empresariales belgas adineradas han recaudado 275 millones de euros para tecnología agrícola y alimentaria sostenible ...