jueves 22 octubre 2020
Inicio UE EU-Semana Verde: el parlamento y los ministros europeos dan forma a la política agrícola

EU-Semana Verde: el parlamento y los ministros europeos dan forma a la política agrícola

Komende week is het in Brussel en de Europese Unie ‘Groene Week’. Zowel de Europese landbouwministers als de Landbouwcommissie en het Europees Parlement hakken deze week belangrijke knopen door over het nieuwe Europese gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB), althans, dat is de bedoeling.

Ondanks meer dan twee jaar voorbereidende onderhandelingen zijn de LNV-ministers en de politieke fracties in het Europarlement het over tientallen kwesties nog steeds niet eens, niet met elkaar en niet onderling.

De Europarlementariërs debatteren en stemmen over plannen voor hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Deze herziening moet het GLB duurzamer, sterker en flexibeler maken. Het pakket bevat plannen om verplichte klimaat- en milieuvriendelijke praktijken te versterken, betalingen aan grote agrarische bedrijven te verminderen en meer geld vrij te maken voor kleinere bedrijven en jonge agrariërs.

Het gaat erom hoe de EU tussen 2021 en 2027 in totaal 386,7 miljard euro zal uitgeven aan boeren en plattelandsgebieden. De ministers vergaderen maandag en dinsdag in Luxemburg (met een uitloop naar woensdag), en het Europese Parlement stemt tussen maandag en vrijdag over vele honderden richtinggevende amendementen (met een uitloop naar vrijdagavond).

Volgens de huidige stand van zaken worden de laatste stemmen waarschijnlijk pas vrijdagmiddag rond 17.30 uur geëvalueerd. Sommige waarnemers achten het zelfs mogelijk dat de beraadslagingen pas worden afgerond tijdens de volgende plenaire vergadering, in november.

De politieke leiders van de drie grote EP-fracties zeiden vorige week een ‘richtinggevend compromis’ te hebben gevonden. Christendemocraten (EVP), Sociaaldemocraten (S&D) en Liberalen (Renew) vormen zestig procent van de 705 zetels. Maar het is allerminst zeker of hun fractiediscipline zal werken, omdat vorige week al bleek dat de Landbouwcommissie AGRI, de Begrotingscommissie (BUDG) en de Milieucommissie (ENVI) nog steeds verdeeld zijn over de financiering van de toekomstige koers.

Bron van veel verdeeldheid is de vraag in hoeverre de landbouw zich in de toekomst moet houden aan nieuwe Klimaat- en milieuregels. In agrarische kringen wordt de Green Deal als grote boosdoener en twistappel gezien. Door sommigen worden de huidige compromissen in het parlement en in de ministerraad gezien als een eerste ‘loslaten’ van de Green Deal-criteria binnen het nieuwe GLB-beleid.

Daarbij komt dat het ‘compromis’ van de drie fractieleiders uitgelegd wordt als een nederlaag voor de S&D-fractie. Volgens de oppositiepartijen in het Parlement hebben de sociaaldemocraten zich neergelegd bij de strategie van de EVP en Renew ‘om nu binnen te halen wat haalbaar is’. De linkse oppositie verwijt de S&D dat zij onvoldoende vasthouden aan de Milieu- en Klimaatdoelen van de Green Deal, en dat het ‘nieuwe’ GLB probeert te ontkomen aan broodnodige duurzaamheid.

Een soortgelijke onenigheid bestaat ook nog tussen de LNV-ministers van de EU-landen. Daarbij is de vraag of straks twintig procent van de huidige landbouwsubsidies besteed moet worden aan ‘biologische’ doelen, of dat dat dertig procent moet zijn. En of er een volledig verbod op het gebruik van chemische gewasbeschermers moet komen, of een gedeeltelijk. En of dat meteen moet ingaan, of pas over een paar jaar. Ook zijn de ministers het nog niet eens over hoeveel procent van landbouwgronden vrij moet blijven voor akkerranden voor bloemen en verstuivers.

Als eenmaal de ministers en het Europarlement eigen definitieve standpunten hebben ingenomen, moeten beide partijen het nog met elkaar eens worden, en daarna met de Europese Commissie. Het ‘nieuwe’ GLB zal daarom naar alle waarschijnlijkheid pas op z’n vroegst in 2023 in werking treden.

Popular

EU advierte sobre más ataques cibernéticos al ingresar a 5G

La Unión Europea ha emitido una advertencia de análisis de riesgo de un número creciente de ataques cibernéticos. Esto se refiere principalmente a ataques que ...

Ligeramente menos contaminación del aire en Europa

La calidad del aire en Europa está mejorando, pero el aire contaminado en particular está causando mucho daño a la economía y ...

ASML no tiene permitido suministrar equipos de alta tecnología a China y Huawei

El fabricante holandés de máquinas de chips ASML puede no suministrar temporalmente sus máquinas más avanzadas a China. Permisos previamente otorgados para ...

ONU advierte sobre la deflación de los países del sureste de Europa

Un estudio de las Naciones Unidas dice que los países del sureste de Europa se enfrentan a una caída dramática de la población ...

EU en un nuevo frente en Libia ahora también en la pizca entre rusos y turcos

Las tropas del líder militar libio Khalifa Haftar se están acercando a la capital, Trípoli, gracias al apoyo militar del ...

Solo adentro

El gigante del pollo ucraniano se beneficia de los paraísos fiscales europeos

La empresa avícola ucraniana MHP utiliza empresas de buzón en los paraísos fiscales europeos de Luxemburgo y Chipre para evitar impuestos a nivel nacional.

El Parlamento Europeo decide el nombre de las hamburguesas vegetarianas y la carne cultivada

Esta semana, el Parlamento Europeo votará si la carne cultivada o los alimentos vegetales pueden ser 'carne' o 'hamburguesa' o 'bistec' ...

Ministros de LNV: minimicen los cambios en la agricultura EU

Después de deliberaciones nocturnas en Luxemburgo, los Ministros de Agricultura europeos acordaron sus criterios para el nuevo común ...

Menos daño a la economía holandesa debido a corona que en el EU

Las consecuencias indirectas de la primera ola de la pandemia de corona en los Países Bajos ya se habían resuelto en varias áreas este verano ...

Miembros holandeses de PvdA en EU contra muy poco clima en la agricultura

Los eurodiputados holandeses del PvdA amenazan con votar en contra de la nueva política agrícola de la PAC de siete años si no contiene suficientes medidas medioambientales del Green Deal. Que dice...