viernes 27 noviembre 2020
Inicio BCE Compromiso francés-alemán EU para el fondo corona y el presupuesto multianual

Compromiso francés-alemán EU para el fondo corona y el presupuesto multianual

De ‘Frans-Duitse As’ binnen de Europese Unie heeft een richtinggevend compromis gesloten over de financiering van het nieuwe corona-megafonds. Daarmee wordt bovendien een belangrijke obstakel geruimd voor de nieuwe EU-meerjarenbegroting 2021-2027.

De Franse president Emmanuel Macron en de Duitse bondskanselier Angela Merkel werden het eens over een Europees steunfonds van 500 miljard euro dat onderdeel moet worden van een herzien takenpakket van de Europese Unie. Het meest kenmerkende is, dat vrijwel geen enkel EU-land precies krijgt wat het zou willen, en dat de meeste landen iets zullen moeten slikken wat ze tot nu toe niet wilden.

Bovendien vermijden Macron en Merkel de omstreden splijtzwam of betalingen uit dat nieuwe coronafonds nu ongeclausuleerde giften of schenkingen zijn, of subsidies en leningen onder voorwaarden. Ook zeggen ze niet welk land hoeveel kan ontvangen, en welk land hoeveel zal moeten bijdragen.

De regeringsleiders van de zuidelijke Europese landen Spanje, Frankrijk, Italië, Griekenland, Portugal en Cyprus waren er vorige week samen duidelijk over: de EU moest zo snel mogelijk met het herstelfonds ter waarde van 1,5 miljard euro op de proppen komen, driemaal zoveel dan nu op de onderhandelingstafel ligt. Zij krijgen dus niet wat ze vroegen, en moeten maar afwachten hoeveel ze wel of niet zullen moeten terugbetalen.

Het Zuid-Europese verzoek werd niet warm onthaald door de (‘sterke economiën ‘) Noord-Europese lidstaten als Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken en Finland. Zij vinden 1,5 miljard euro te veel, zijn tegen een schenking, zien meer in een lening en vinden september nog te vroeg. Wel erkende bondskanselier Merkel al vorige week dat Duitsland voortaan méér aan de EU-afdracht zal moeten meebetalen.

“Het doel is om als Europa sterker en solidair uit deze crisis te komen”, aldus Merkel. “Daar is dit geld voor. Deze buitengewone eenmalige krachtsinspanning is bedoeld om de zwaarst getroffen landen te steunen.”

De nu berekende 500 miljard zal door de Europese Unie moeten worden geleend op de kapitaalmarkt (de rente staat momenteel lááǵ), waarbij de 27 EU-landen elk voor een (nog niet benoemd) deel garant moeten staan. De toegestane schuldenlast in Europa moet worden verhoogd, zeggen Macron en Merkel.

Daarmee lijken ze een stap te zetten in de richting van het uitgeven van ‘eurobonds’ (schuldpapieren), hetgeen tot nu toe op een Duits ‘nein’ botst. Daarnaast maken Macron+Merkel de weg vrij voor het binnen de EU-begroting aanboren van ‘nieuwe inkomstenbronnen’, jargon voor nieuwe belastingen op Europese schaal.

Bij EU-belastingen valt te denken aan een internet-winstbelasting, of een CO2-Klimaatbelasting op importproducten, een milieubelasting op plastic wegwerpflesjes of een Europese kilometerheffing voor autogebruik. Het financieringsplan is volgens de twee leiders tot stand gekomen na overleg met onder meer Nederland en Italië.

Kanselier Merkel noemde het nu bereikte Frans-Duitse compromis het “plan voor de korte termijn”. De plannen voor de midden- en lange termijn moeten nog worden uitgewerkt. Onduidelijkheid bestaat nog over de vraag wíe (welke landen) de megaschuld uiteindelijk zullen moeten betalen/aflossen, en of dat gaat naar de huidige EU-verdeelsleutels, of dat de sterkste schouders de zwaarste lasten zullen moeten dragen.

Bovendien worden geen termijnen genoemd, waardoor het er ook op neer kan komen dat de megaschuld ‘aflossingsvrij’ wordt verklaard, als ‘eeuwigdurende leningen’. Volgens Macron is de Europese solidariteit belangrijk bij het bestrijden van de crisis.

Het nu gepresenteerde financiële compromis sluit in grote lijnen aan op de eerdere Frans-Duitse strategienota ( ‘non-paper’) over de toekomst van de Europese Unie, en de door Parijs en Berlijn gewenste en hervormingen en moderniseringen. Het Brexit-vertrek van de Britten zou worden aangewend om de EU-organisatie en de EU-taken nog eens grondig tegen het licht te houden. De aanzet daartoe zou gegeven worden onder het Franse voorzitterschap van de EU, eind 2020, en zou worden afgerond onder Duits voorzitterschap, begin 2020 (‘het afscheidsfeestje van Merkel’)

Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen is blij met het voorstel, dat “terecht de nadruk legt op de noodzaak om aan een oplossing te werken met als kern de Europese begroting”. Het gaat volgens haar “in de richting” van het plan waar de commissie zelf aan werkt. Dat voorstel, bestaande uit de aangepaste EU-meerjarenbegroting (MFK) en een corona-herstelfonds wordt volgende week woensdag gepresenteerd.

De koppeling tussen die twee omvangrijke financiële dossiers lijkt geen goed nieuws voor de oostelijke EU-lidstaten die zwaar leunen op financiële steun uit de huidige EU-structuurfondsen, plattelandsinvesteringen, landbouwsubsidies en andere specifieke uitkeringen.

Omdat het nieuwe EU-Klimaatbeleid (‘Green Deal’) wordt opgenomen in die meerjarenbegroting, vrezen oostelijke EU-landen als Polen, Litouwen, Roemenië en Bulgarije dat hun geliefde subsidies worden ‘omgebouwd’ naar Green Deal-subsidies. Alle 27 EU-landen moeten uiteindelijk het plan goedkeuren voor het kan worden uitgevoerd.

Popular

Padre enfermo y cinco hijos adultos durante nueve años & #8216; encerrado & #8217;

La policía holandesa ha encontrado a seis personas en una granja remota en el noreste del país que pueden tener nueve años ...

Los Países Bajos no pueden simplemente enviar a los solicitantes de asilo a los campos griegos.

Los Países Bajos solo pueden enviar a los solicitantes de asilo rechazados a Grecia si está claro de antemano que pueden obtener asistencia legal de un abogado ...

FMI y BCE advierten sobre crecimiento económico en declive

El Fondo Monetario Internacional (FMI) cree que los países del euro deberían tomar medidas de precaución en caso de que el crecimiento económico comience a estancarse. Que ...

Oleg Sentsov critica a Rusia, alaba a Europa y alaba a Ucrania

El cineasta ucraniano Oleg Sentsov recibió el premio de derechos humanos más importante de la Unión Europea en Estrasburgo después de su reciente ...

Turquía y Rusia dividen el botín en Libia: EU y EE. UU. Más fuera de juego

La Unión Europea hace un llamamiento a las partes beligerantes en Libia para detener inmediatamente las hostilidades y seguir estrictamente el embargo de armas de la ONU ...

Solo adentro

Las exportaciones polacas de carne de pollo colapsan debido a la sobreproducción y la gripe aviar

En la industria avícola polaca, los precios han caído un diez por ciento en los últimos días debido al exceso de oferta. La exportación de carne de pollo ya ha ...

Los eurodiputados quieren detener las importaciones de carne de caballo argentina

Cincuenta eurodiputados han pedido a la Comisión Europea que detenga de inmediato la importación de carne de caballo argentina.

Menos contaminación del aire en EU significa menos muertes prematuras

La calidad del aire en Europa ha mejorado durante la última década, pero la mayoría de los países EU aún no cumplen con los estándares internacionales de salud ...

Los mataderos estadounidenses eran conducto para las infecciones por corona

Los principales mataderos y empresas de procesamiento de carne de Estados Unidos han actuado para sus empleados esta primavera como un conducto para la contaminación por covid 19.

Los belgas invierten millones en un fondo para tecnología alimentaria sostenible

Los inversores europeos, el gobierno federal belga y algunas familias empresariales belgas adineradas han recaudado 275 millones de euros para tecnología agrícola y alimentaria sostenible ...