Teisipäev 20 oktoober 2020
Kodu EL EU soovib peatada sisserändajad väljastpoolt Euroopat ja saata nad kiiresti tagasi

EU soovib peatada sisserändajad väljastpoolt Euroopat ja saata nad kiiresti tagasi

De EU-landen worden niet verplicht asielzoekers over te nemen van andere EU-landen. In een nieuw asielzoekerspact komt de Europese Commissie tegemoet aan het verzet van enkele EU-landen als Polen, Hongarije en Tsjechië die al jarenlang weigeren vluchtelingen onderdak te verlenen.

Wel wil de Europese Commissie een systeem opzetten voor crisissituaties waarin de EU-landen meebetalen aan de opvang in andere EU-landen. Ook moeten EU-landen die niet zelf vluchtelingen willen opnemen, de opvang of repatriëring van een aantal migranten in andere landen adopteren.

De focus van het Europese migratiebeleid moet liggen bij de terugkeer van kansloze asielzoekers. Die procedure moet sneller en beter, meent het dagelijks EU-bestuur.

Brussel wil bovendien verbeterde opvangcentra ‘aan de grenzen’ van de EU (in Turkije, Libanon of Noord-Afrika) waar vluchtelingen snel geïdentificeerd, gescreend en geregistreerd worden. Binnen vijf dagen moet duidelijk zijn of een asielzoeker in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning, of dat de persoon teruggestuurd moet worden.

Het Europees Parlement bespreekt de nieuwe strategie donderdagochtend in Brussel met vice-voorzitter van de Europese Commissie Margaritis Schinas en Eurocommissaris voor Binnenlandse Zaken Ylva Johansson. Zij presenteren daar het voorstel voor het nieuwe Asiel- en Migratiepact aan de leden van de parlementscommissie Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE).

De Europese Commissie stapt definitief af van het in 2016 gelanceerde idee dat lidstaten kunnen worden gedwongen om asielzoekers op te nemen, zoals ze dat tijdens de migratiecrisis van 2015 wel heeft geprobeerd. Dat voorstel is door de EU-regeringsleiders nooit aanvaard omdat er te veel landen tégen waren.

In plaats daarvan komt er een donatie- en adoptiesysteem. Als de druk op zuidelijke EUI-landen te groot wordt, moeten andere landen bijspringen. Ze moeten dan ontfermen over afgewezen asielzoekers in een van die overbelaste landen, en zorgen voor hun terugkeer naar land van herkomst.

Als landen voor dat mee-betalen en adopteren kiezen, hebben ze bijna een jaar de tijd om terugkeer voor elkaar te krijgen. Als dat niet lukt, moeten ze die aielzoeker alsnog zelf opnemen en daarna vanuit eigen land verder aan de terugkeer werken. De EU-landen en het Europees Parlement moeten akkoord gaan met de nieuwe wetsvoorstellen. Dat kan nog wel eens minstens een jaar gaan duren.

In een eerste reactie zei de Nederlandse PvdA-Europarlementariër Kati Piri “dat het recht om asiel aan te vragen binnen de Europese Unie overeind blijft staan. En ook worden alle verzoeken nog steeds individueel beoordeeld. Die basisprincipes zijn goed,” aldus Kati Piri.

Ook noemde ze het logisch dat er meer werk wordt gemaakt van het terugsturen van mensen die geen recht hebben op asiel. Dat betreft momenteel bijna 2/3de van alle asielzoekers. Wel merkte ze op dat dit voorstel vooral solidair lijkt te zijn met de EU-landen, maar de vraag is hoe solidair het is met de vluchtelingen?

De ambities voor een nieuw beleid zijn volgens de Eurofractie van de ChristenUnie goed, maar Europarlementariër Van Dalen maakt zich wel zorgen over de haalbaarheid van de plannen. Van Dalen noemde de migratieproblematiek op het Griekse eiland Lesbos groot en daarom mag dit plan niet falen. “Met alleen solidariteit gaan we het niet redden. Terecht wordt gesteld dat alle EU-landen moeten meebetalen of opvangen. Zo niet, dan moeten er sancties komen in de vorm van kortingen op de Europese fondsen.”

Populaarne

Haige isa ja viis täiskasvanud last üheksa aastat & #8216; lukustatud ja #8217;

Hollandi politsei leidis riigi kirdeosas asuvas kaugemas farmis kuus inimest, kellel võib olla üheksa aastat ...

Holland ei saa varjupaigataotlejaid lihtsalt Kreeka laagritesse tagasi saata

Madalmaad võivad tagasi lükatud varjupaigataotlejad Kreekasse saata ainult siis, kui on juba eelnevalt selge, et nad saavad advokaadilt õigusabi ...

IMF ja EKP hoiatavad majanduskasvu languse eest

Rahvusvaheline Valuutafond (IMF) leiab, et kui majanduskasv hakkab stagneeruma, peaksid euroala riigid võtma ettevaatusabinõusid. See ...

Oleg Sentsov kritiseerib Venemaad, kiidab Euroopat ja kiidab Ukrainat

Ukraina filmitegija Oleg Sentsov on pärast hiljutist Strasbourg'is pälvinud Euroopa Liidu kõige olulisema inimõiguste auhinna ...

Türgi ja Venemaa jagavad rüüstatud Liibüas: EU ja USA veelgi vähem

Euroopa Liit kutsub Liibüas sõdivaid pooli üles peatama vaenutegevus viivitamatult ja järgima rangelt ÜRO relvaembargot ...

Just sees

Meer Europese burgers vinden dat de boeren meer moeten verdienen

Steeds meer Europeanen vindt dat boeren méér voor hun voedselproducten betaald moeten krijgen. Dat percentage is de afgelopen drie jaar gestegen...

Igal juhul soovib Suurbritannia äri pärast Brexitit kaubanduslepingut EU-ga

Kogu Suurbritannia äriringkond, sealhulgas põllumajandus, aiandus, loomakasvatus ja toiduainetööstus, soovib kaubanduslepingut Euroopa ...

Põllumajandusnõukogu ähvardab vähem EU raha "farm-to-table" jaoks

Kui sel nädalal peaks Euroopa Liidu põllumajandus- ja kalandusnõukogu rakendama Euroopa Komisjoni "talude vahelise strateegia" ...

EU-roheline nädal: Euroopa Parlament ja ministrid kujundavad põllumajanduspoliitikat

Järgmisel nädalal on see roheline nädal Brüsselis ja Euroopa Liidus. Euroopa põllumajandusministrid, põllumajanduskomisjon ja ...

EU loodab vähem sealiha ega välista suurt tagasilööki

Lähimad lähikuude EU lühiajalised väljavaated ennustavad sealiha tootmist EU riikides suhteliselt stabiilseks, kusjuures ...