zaterdag 15 mei 2021
Home EP Advies aan EU: ‘Minder kooien en hokken goed voor dierenwelzijn’

Advies aan EU: ‘Minder kooien en hokken goed voor dierenwelzijn’

Nederlandse onderzoekers zeggen dat er in de EU voor kippen en varkens voldoende alternatieven zijn voor kooien en hokken, en dat het afschaffen van kooien het dierenwelzijn ten goede komt. Als de Europese Unie veehouders wil stimuleren de kooien af te schaffen, moeten de meerkosten wel op een of andere manier betaald worden.

Een overgang naar niet-kooihuisvesting bij leghennen is mogelijk als de gestegen kosten terug kunnen worden verdiend. Dat kan zowel via prijs-product-mechanisme, als via premies of subsidies, zo zei onderzoeker professor Bas Rodenburg desgevraagd tegenover Nieuwe Oogst.

Op verzoek van het Europees Parlement hebben gedragsbiologen, veterinairen en ethici van de Universiteit van Utrecht literatuuronderzoek gedaan naar praktijkvoorbeelden van niet-kooisystemen, vooral bij kippen en varkens.

De onderzoekers adviseren de EU om een overgang naar niet-kooisystemen te stimuleren via Europese subsidies. Ook zou een meerwaarde in dierenwelzijn doorberekend moeten worden aan de consument, en dat bedrag moet ten goede komen aan degene die de investering doet: de veehouder.

Het drie maanden durende onderzoek betrof uitsluitend een schriftelijke literatuurstudie. De onderzoekers adviseren het Europees Parlement in het vervolgtraject ook de sector te betrekken bij het nadenken en adviseren over vernieuwingen in hun bedrijfsvoering.

Morgen (dinsdag) worden in Brussel de resultaten gepresenteerd aan de Petities-commissie van het Europees Parlement. De presentatie wordt gedaan door Prof. Bas Rodenburg, Hoogleraar Dierenwelzijn en Maite van Gerwen, Projectleider CenSAS, beiden van de Faculteit Diergeneeskunde aan de Universiteit Utrecht.

Volgens Rodenburg is onderwijs en instructie over dierenwelzijn nog voor verbetering vatbaar. Er is nog veel gebrek aan begrip en kennis over dierenwelzijn. Om succesvol de transitie te maken moeten pluimveehouders getraind worden en leren werken met dergelijke systemen, zo zal Rodenburg morgen bepleiten.

Later deze week (donderdag) bespreekt het Europees Parlement ook de burger-petitie voor een verbod op kooien. Dat Burgerinitiatief wordt in een hoorzitting besproken door de commissies Landbouw (AGRI) en Verzoekschriften (PETI). Die petitie is Europa-breed bijna 1,4 miljoen keer ondertekend.

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/658539/IPOL_STU(2020)658539_EN.pdf

Populair

Gaan Frankrijk en Nederland Albanië nog buiten de EU houden?

Komende week staat de Europese Unie (EU) voor een strategische belangrijke keuze om de toelating te formaliseren van Noord-Macedonië en Albanië....

Brits Lagerhuis laat Johnson bij EU om nieuw Brexit-uitstel vragen

De Britse premier Boris Johnson heeft de Europese Unie opnieuw om uitstel gevraagd voor het Britse uittreden uit de EU, nadat...

Milieuclubs: EU-visquota nog te hoog en niet duurzaam genoeg

Ondanks tal van waarschuwingen en wetenschappelijke onderzoeken laten de EU-landen nog steeds te veel vis uit de Noordzee vangen. Vooral Britse,...

Europarlement stuurt eigen missie naar corruptie en moord in Malta

Het Europees Parlement stuurt een eigen onderzoeksmissie naar Malta om de staat van de rechtsstaat in het EU-land te onderzoeken. Daartoe is...

Europarlement wil minder gif in bestuivers; boeren vrezen oogsten

Het Europees Parlement wil nieuwe, verdergaande maatregelen om bijen en andere bestuivers beter te beschermen. De Europarlementariërs roepen de Europese Commissie...

Net binnen

Nieuw Brits dierenwelzijn: minder kooien en verbod op veetransport

Groot-Brittannië verbiedt de export van levende dieren voor vetmesting en de slacht, als onderdeel van een nieuwe wet op dierenwelzijn. Britse...

Vorig jaar in EU-landen door corona – tijdelijk- minder luchtvervuiling

In alle landen van de Europese Unie is vorig jaar de CO2-luchtvervuiling verminderd. Eurostat berekende dat de uitstoot door verbranding van...

Deelstaat Nedersaksen (Duitsland) verbiedt veevervoer naar Marokko

In Duitsland is een veetransport van enkele honderden kalveren naar Marokko inzet geworden van het slepende politieke conflict over een nieuwe...

EU gaat opnieuw met India over export en handelsverdrag praten

De Europese Unie en India gaan opnieuw onderhandelen over een omvangrijk handelsakkoord. Dat hebben de Indiase president Narendra Modi en de...

Europese supermarkten dreigen Brazilië met boycot om regenwoud

Enkele tientallen Europese grote supermarktketens dreigen met een boycot van Braziliaanse producten als dat land doorgaat met het kappen van oerwoudbossen....