zondag 29 mei 2022
Home EP ENVI en AGRI opnieuw bijeen over gevolgen van boer-tot-bordstrategie

ENVI en AGRI opnieuw bijeen over gevolgen van boer-tot-bordstrategie

De Landbouwcommissie (AGRI) en de Milieucommissie (ENVI) van het Europees Parlement houden dinsdag in Brussel gezamenlijk een hoorzitting over mogelijke gevolgen van de nieuwe van-boer-tot-bordstrategie van de Europese Commissie.

Veel aandacht zal daarbij uitgaan naar de gevolgen voor de voedselproductie door Europese agrariërs, en de mogelijke gevolgen voor hun inkomens. Op de hoorzitting worden twee studies gepresenteerd, eentje  door de Jayson Beckman van het Amerikaanse ministerie van Landbouw en een ander door onderzoeker Roel Jongeneel van de Wageningen University & Research.

Dit zal worden gevolgd door presentaties van studies van de veerkracht van voedselsystemen door Nora Hiller van het Instituut voor Europees Milieubeleid en van agro-ecologie door de Pierre – Marie Aubert van het Institut du Développement Durable et des Relations Internationales.

In de aanloop naar die nieuwe strategie hadden veel Europarlementariërs kritiek op het ontbreken van een effectbeoordeling van die plannen, iets waarop ze maandenlang hadden aangedrongen. Op het allerlaatste moment kwam een ‘technisch verslag’ van eigen EU-onderzoekers (JRC) op tafel. Daarin werd onder neer betoogd dat een afdoende en volledige effectbeoordeling niet mogelijk was. Niet alle toekomstige veranderingen zijn nu al uit te rekenen, zo werd beweerd.

In van-boer-tot-bord wordt voorgesteld om de biologische landbouw binnen enkele jaren fors uit te breiden tot zo’n 25 procent, ook om brede stroken langs sloten en wateren niet langer te gebruiken, en moet het gebruik van chemicaliën in de landbouw fors worden verminderd. Maar in de meeste rekenmodellen valt niet nu al te becijferen of het publiek straks meer biologische voedselproducten zal kopen, of bereid zal zijn duurder voedsel te kopen dat wel volgens strengere regels is geproduceerd.

Volgens de recent gepubliceerde WUR-studie is het ‘waarschijnlijk’ dat inkomens en omzetten van agrarische ondernemers 10 tot 20 procent kunnen dalen, en productiehoeveelheden zelfs met 30 procent, als er volgens die nieuwe criteria moet worden geproduceerd.

Daarbij gaan de WUR-onderzoekers er ook van uit dat de export navenant zal verminderen en dat Europeanen navenant goedkopere importproducten zullen kopen. De mogelijk gevolgen voor meer biodiversiteit, meer voedselveiligheid en meer gezondheid zijn in dat onderzoek niet becijferd en meegerekend.

Mogelijke compensatie door (o.a. door Frankrijk voorgestelde) nieuwe importbeperkingen in handelsverdragen van buitenlandse vervangers of van toekomstige verschuivingen in het koopgedrag vallen daardoor nu ook nog niet te becijferen.

De debatten in de commissievergadering in twee verschillende panels worden afgesloten met een verklaring van vertegenwoordigers van de Europese Commissie, van het directoraat-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling en het directoraat-generaal Gezondheid en Voedselveiligheid.

In oktober heeft het Europees Parlement zijn standpunt bepaald over de strategie om de voedselsystemen van de EU te hervormen. EP-leden benadrukten toen zowel het belang van het produceren van duurzaam en gezond voedsel als ook de noodzaak van voedselzekerheid en een eerlijk inkomen voor boeren.

Populair

VS trekken nu ook laatste troepen terug van Turks front in Syrië

De Verenigde Staten trekken alle resterende Amerikaanse militairen terug uit het noorden van Syrië. President Trump heeft daar opdracht voor gegeven....

EP: verbreken Europese belofte aan Balkanlanden ‘strategische misser’

De blokkade van Nederland, Frankrijk en Denemarken tegen de toetredings onderhandelingen met Noord-Macedonië en Albanië is een "strategische misser". Met een...

Uitstel in Berlaymont: EU wacht nu op kandidaat van Roemenen en Britten

Dit weekeinde had de nieuwe Europese Commissie onder leiding van de nieuwe voorzitter Ursula von der Leyen aan het werk moeten...

EU dreigt Nederland met proces om afschermen van het pensioenstelsel

Nederland moet snel iets doen aan regelgeving die het moeilijk maakt voor burgers om hun pensioen in het buitenland onder te...

EU-Hof: Spanje moet verkiezing van Catalaanse Europolitici erkennen

Het Europese Hof van Justitie heeft bepaald dat de in Madrid gevangen zittende Catalaanse politieke leider Oriol Junqueras parlementaire onschendbaarheid had...

Net binnen

‘Kleinere veestapel met EU-subsidie voor verbetering dierenwelzijn’

Landen die hun veestapel willen inkrimpen, zouden een beroep kunnen doen op EU-subsidies voor verbetering van dierenwelzijn. In de nieuwe eco-schemes...

Italiaanse boeren mogen straks ook elektra van zonnepanelen verkopen

Italiaanse boeren mogen de zelf-opgewekte elektriciteit uit hun zonnepanelen voortaan ook verkopen aan energiemaatschappijen. Dat heeft de Italiaanse minister van Landbouw...

EU-landen stellen opnieuw Green Deal-onderdeel in landbouw uit

De nieuwe Europese verplichte wisselteelt op akkers die volgend jaar zou ingaan, wordt waarschijnlijk uitgesteld. De Europese Commissie en de 27...

‘De EU is geen graanschuur voor de wereld maar een dure supermarkt’

De milieubeschermingsorganisatie World Wildlife Fund (WWF) vindt dat de  landbouw in de Europese Unie maar een beperkte bijdrage levert aan de...

Dit jaar nog geen vaccinatie van EU-pluimvee tegen de vogelgriep

De Landbouwministers van de 27 EU-landen hebben unaniem ingestemd met een strategie om vaccinatie van kippen tegen vogelgriep mogelijk te maken....