maandag 6 december 2021
Home EP EU moet milieudoelen in landbouw meer overlaten aan parlementen

EU moet milieudoelen in landbouw meer overlaten aan parlementen

Europees Commissaris Janusz Wojciechowski heeft de nationale parlementen van de 27 EU-landen opgeroepen zich actief in te zetten voor de nieuwe Nationale Strategische Plannen (nsp’s) van het nieuwe gemeenschappelijke landbouwbeleid. De landbouwcommissaris riep de landbouwcommissies van de parlementen op zo’n nationale aanpak niet te laten verwateren tot een papierwinkel.

Wojciechowski deed zijn oproep aan het eind van een speciale zitting van de AGRI-landbouwcommissie van het Europees Parlement, samen met inbreng van sprekers van die 27 nationale parlementen. Zulke consultaties worden regelmatig gehouden en was ditmaal gewijd aan het GLB en de nsp’s. Hij zei er zeker van de zijn dat uiteindelijk alle 27 EU-landen nsp’s bij Brussel zullen indienen, omdat ze anders EU-subsidies voor hun boeren zouden mislopen. 

Wojciechowski waarschuwde de afgevaardigden van de parlementen ervoor te waken dat de LNV-ministers in hun land de nsp’s gebruiken om agrarische premies terecht te laten komen bij grote agro-concerns. Hij wees erop dat momenteel 80 procent van de EU-landbouwsubsidies terechtkomt bij 20 procent van de landbouwers. ‘Uw rol in het nieuwe landbouwbeleid eindigt hier niet; het begínt voor u nu pas’, zo zei hij.

De Europese koepelorganisatie voor biologische voeding en landbouw heeft gewaarschuwd voor “onvoldoende ambities” in strategische GLB-plannen.

IFOAM Organics Europe zegt op dat onderzoek door biologische boeren in 19 landen aantoont aan dat “tenzij de nationale strategische plannen in verschillende lidstaten aanzienlijk worden verbeterd, het nieuwe GLB niet zal bijdragen aan forse verbetering van de biologische landbouw in de EU”.

De bioboeren zeggen dat de EU weliswaar bepleit om het areaal biologische landbouw fors uit te breiden, maar dat er in de budgetten in de nsp’s er door de LNV-ministers amper geld voor wordt vrijgemaakt.

De organisatie vindt dat meer boeren moeten worden gestimuleerd om over te stappen op biologische landbouw, en biologische boeren goed moeten worden beloond voor hun kwaliteitsvoedsel en tegelijkertijd de natuur te beschermen. Afgelopen week liet de Ierse boerenorganisatie IFA een soortgelijk geluid horen.

Volgende week dinsdag zal het Europees Parlement hun beslissende stem uitbrengen over het nieuwe landbouwbeleid voor de komende vijf jaar. Daarna moeten de LNV-ministers er medio december nog hun finale instemming aan geven.

Boerenbonden uit verscheidene EU-landen zijn van plan op 13 en 14 december in Brussel een grote demonstratie tegen het nieuwe landbouwbeleid te houden. Zij vinden dat er al te veel ‘boerengeld’ aan milieumaatregelen wordt besteed.

Populair

Ierland vreest door Britse landbrug straks zonder EU-spullen te zitten

De Europese, Ierse en Britse voedingssector maken zich grote zorgen om de gevolgen van de bevoorrading na het Britse vertrek uit...

Meer dierenwelzijn in Duitsland kost ongeveer vijf cent per maaltijd

Modernisering van de Duitse veeteelt en een hogere standaard voor dierenwelzijn leiden tot hogere agrarische productiekosten, maar is betaalbaar als de...

Nog geen EU-verbod op meerdaags veetransport over lange afstanden

De meeste EU-landen wijzen een voorstel van Nederland, Duitsland en Luxemburg af voor een verbod op diertransporten over lange afstanden. De...

VS en EU willen samen wereldwijd beter voedselstelsel organiseren

De Verenigde Staten en de Europese Unie hebben afgesproken dat ze ondanks hun grote meningsverschillen over ‘duurzame landbouw’ zullen samenwerken voor...

Broederij Verbeek doet met nieuwe Respeggt-methode haan-of-kip test

Europa's grootste broederij Verbeek in Zeewolde heeft voor de geslachtsbepaling van broedeieren nieuwe technologie aangeschaft van de Duits-Nederlandse Seleggt-groep.

Net binnen

Trekkerbetoging in Brussel door Europese boeren gaat niet door

De landbouwdemonstratie die op 13 en 14 december in Brussel zou worden gehouden, gaat niet door. De betoging met trekkers zou...

Europese Commissie begint proces tegen meer Duitse milieuvervuiling

De Europese Commissie heeft bij het Hof van Justitie procedures aangespannen tegen Duitsland en Roemenië wegens onvoldoende bescherming van biodiversiteit in...

Rusland: omvang voedselimport ongeveer gelijk aan de export

De Russische minister van Landbouw Dmitry Patroeshev verwacht in het eerstkomende  halfjaar in verscheidene regio’s herstel van de varkensvleesproductie. Dat heeft...

Strengere Europese regels voor veetransport over grote afstand

De Europese parlementaire enquêtecommissie naar veetransporten heeft een vernietigend oordeel geveld over de manier waarop vee door EU-landen wordt vervoerd. Ook...

Duitse landbouw vraagt toelating nieuwe gen-techniek CRISPR/cas

Duitse landbouworganisaties hebben de nieuwe centrumlinkse ‘stoplicht-coalitie’ opgeroepen om nieuwe gen-technieken zoals CRISPR/cas te gaan toestaan voor meer voedselzekerheid en duurzaamheid...