maandag 27 juni 2022
Home EP EU-top viert 60-jarige bestaan van gemeenschappelijk landbouwbeleid

EU-top viert 60-jarige bestaan van gemeenschappelijk landbouwbeleid

In het Europees Parlement is door EU-kopstukken het zestigjarig bestaan van het Europese gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB) gevierd. Parlementsvoorzitter Roberta Metsola, de Franse minister Marc Fesneau, Landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski en voorzitter Norbert Lins van de agrarische parlementscommissie voerden daarbij het woord. 

De EU-functionarissen huldigden de bereikte resultaten van ‘zestig jaar samen optrekken’, als het gaat om de productie van voldoende gezond voedsel, niet alleen voor de Europese bevolking, maar ook voor de rest van de wereld. Parlementsvoorzitter Metsola zei dat de landbouw in de afgelopen zestig jaar ‘monumentale stappen’ heeft gezet. 

Maar ze wees er ook op dat de landbouw voor grote uitdagingen staat: amper tien procent van de agrariërs is jonger dan 40 jaar. De bedrijfstak heeft vernieuwing, modernisering en verjonging nodig, zo merkte ze op.

De Franse minister Fesneau wees erop dat Landbouw niet alleen het eerste Europese gemeenschappelijke beleidsterrein was, maar sindsdien ook is uitgegroeid tot het meest succesvolle. Daar waar eerst vooral de doelstelling was om de eigen hongerende bevolking na de oorlogsjaren te voeden, is de sector daarna uitgegroeid tot een wereldwijde voedselleverancier. 

EU-Commissaris Wojciechowski wees erop dat er ondanks de progressie in het Europese landbouwbeleid er nog steeds grote verschillen zijn tussen landbouwbedrijven in het westen van Europa en in de vroegere Oost-Europese Warschaupakt-landen. Die worstelen op veel onderdelen in hun voedselindustrie nog steeds met erfenissen van tientallen jaren collectivisme en kolchoze-gebruiken.

De van oorsprong Poolse Commissaris waarschuwde tegen al te grote industrialisatie en schaalvergroting van de landbouw. De Pool is voorstander van wat hij noemt ‘een landbouw met een sociaal geweten’: dieren beter behandelen, plattelandsgebieden verjongen en het tij keren dat kleine familieboerderijen worden opgeslokt tot grotere.

“Mijn visie is dat landbouw geen industrie is, landbouwgrond geen fabriek en dieren geen machines”, zei Wojciechowski.

Wojciechowski juichte ook toe dat het landbouwbeleid de laatste jaren is uitgebreid met ‘plattelandsbeleid’, waarbij er ook Europese financiële steun is voor het opkrikken en  moderniseren van dunbevolkte en minder-ontwikkelde rurale gebieden.

Populair

Gaan Frankrijk en Nederland Albanië nog buiten de EU houden?

Komende week staat de Europese Unie (EU) voor een strategische belangrijke keuze om de toelating te formaliseren van Noord-Macedonië en Albanië....

Brits Lagerhuis laat Johnson bij EU om nieuw Brexit-uitstel vragen

De Britse premier Boris Johnson heeft de Europese Unie opnieuw om uitstel gevraagd voor het Britse uittreden uit de EU, nadat...

Milieuclubs: EU-visquota nog te hoog en niet duurzaam genoeg

Ondanks tal van waarschuwingen en wetenschappelijke onderzoeken laten de EU-landen nog steeds te veel vis uit de Noordzee vangen. Vooral Britse,...

Europarlement stuurt eigen missie naar corruptie en moord in Malta

Het Europees Parlement stuurt een eigen onderzoeksmissie naar Malta om de staat van de rechtsstaat in het EU-land te onderzoeken. Daartoe is...

Europarlement wil minder gif in bestuivers; boeren vrezen oogsten

Het Europees Parlement wil nieuwe, verdergaande maatregelen om bijen en andere bestuivers beter te beschermen. De Europarlementariërs roepen de Europese Commissie...

Net binnen

Subsidie uit EU-plattelandsfonds komt lang niet overal goed terecht

De Europese subsidies voor verbetering van het platteland komen lang niet overal goed terecht. In een derde van de gevallen hielden...

Poolse graanhandel vreest komst goedkope Oekraïense exporten

Poolse landbouworganisaties vinden dat er met Oekraïne en de Europese Unie betere afspraken moeten worden gemaakt over de versoepeling voor de...

Vooral kritiek op vage regels voor halvering kunstmest in landbouw

Europese politici en agrarische organisaties reageren afhoudend op de voorstellen van de Europese Commissie voor halvering van het gebruik van chemische...

EU-afbouw ‘gratis luchtvervuiling’ pas in ’27 van start, na verkiezingen

Nederlandse Europarlementariërs reageren overwegend positief over het compromis dat woensdag in Brussel - in tweede instantie - is bereikt over nieuwe...

Geen verbod in EU op chemicaliën maar wel premie voor bio-overstap

De Europese Commissie houdt vast aan de Green Deal-plannen om binnen acht jaar het gebruik van chemische pesticiden te halveren. Er...