zaterdag 6 maart 2021
Home EP Europarlement begint debat over Green Deal, Klimaat en Landbouw

Europarlement begint debat over Green Deal, Klimaat en Landbouw

Het Europees Parlement is begonnen met de parlementaire behandeling van de nieuwe van-boer-tot-bord strategie van de Europese Commissie. Dat F2F-beleid en de nieuwe voedselveiligheidscriteria zijn essentieel onderdeel van de Green Deal van de Nederlandse EU-commissaris Frans Timmermans.

De reactie van het Parlement werd maandag besproken in een gecombineerde zitting van de Landbouwcommissie (AGRI) en de Milieucommissie (ENVI). Als opstarter van het debat fungeerde een ontwerpverslag van de twee co-rapporteurs de Italiaanse christendemocraat Herbert Dorfmann en de Nederlandse Europarlementariër Anja Hazekamp (Partij voor de Dieren).

De EU-fracties zullen de gepresenteerde tekst de komende weken bespreken en wijzigingsvoorstellen indienen. Het startdocument van de twee co-rapporteurs is daarmee hooguit een eerste aanzet. Tot nu toe trekken beide EP-commissies elk hun eigen pad, maar uiteindelijk is het de bedoeling dat het parlement één standpunt inneemt.

De Green Deal-gerelateerde Farm to Fork en de nieuwe biodiversiteitsstrategieën zijn nauw verbonden met het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), dat momenteel wordt hervormd. Dorfmann en Hazekamp leggen ‘een direct verband tussen gezonde mensen, gezonde samenlevingen en een gezonde planeet en een duurzamer, eerlijker en veerkrachtiger voedselsysteem’.

“Industriële veehouderij en het verbouwen van monoculturen, met intensief gebruik van chemische stoffen, zijn desastreus voor mensen, dieren en het milieu. We moeten af van grootschalige en intensieve voedselproductiemethoden,” stellen ze in hun gezamenlijke rapport.

Ook zijn de rapporteurs bezorgd over de opkomst van zoönotische ziekten die van dieren op mensen worden overgedragen. “De huidige Covid-pandemie laat zien wat de gevolgen zijn wanneer dierziekten overspringen op de mens. Op dit moment houden we in de EU jaarlijks meer dan zeven miljard dieren, vaak met grote aantallen in kleine ruimtes”. Deze intensieve veehouderij vormt volgens de Nederlandse Europarlementariër een broeinest voor nieuwe zoönotische ziekten.

Daarnaast dringt ze aan op een subsidiestop voor intensieve en industriële landbouw en veehouderij. “Landbouwmodellen met negatieve gevolgen voor de biodiversiteit mogen geen klimaatfinanciering ontvangen en niet worden gestimuleerd. Stimuleer lokale, biologische en plantaardige voedselproducten,” luidt een van Hazekamps aanbevelingen.

Populair

Zieke vader en vijf volwassen kinderen al negen jaar ‘opgesloten’

De Nederlandse politie heeft in een afgelegen boerderij in het noordoosten van het land zes mensen aangetroffen die wellicht negen jaar...

Nederland mag asielzoeker niet zo maar terugsturen naar Griekse kampen

Nederland mag alleen afgewezen asielzoekers terugsturen naar Griekenland, als vooraf duidelijk is dat ze daar juridische bijstand van een advocaat kunnen...

IMF en ECB waarschuwen voor afnemende economische groei

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) vindt dat de eurolanden voorzorgsmaatregelen moeten nemen, voor het geval de economische groei gaat stagneren. Die...

Oleg Sentsov hekelt Rusland, prijst Europa en bejubelt Oekraiene

De Oekraïense cineast Oleg Sentsov heeft in Straatsburg de belangrijkste mensenrechtenprijs van de Europese Unie in ontvangst genomen na zijn recente...

Turkije en Rusland verdelen de buit in Libië: EU en VS verder buitenspel

De Europese Unie roept de strijdende partijen in Libië op onmiddellijk de vijandelijkheden te beëindigen en het VN-wapenembargo strikt na te...

Net binnen

Ook in België legt rechter bouw in landbouw stil om stikstofneerslag

In het Vlaamse parlement in Antwerpen en in de Belgische Landbouw is volop de discussie losgebroken over de stikstofproblematiek. Nadat vorige...

Duitse vleesbelasting niet kwestie van óf, maar hóe en wannéér….

De Duitse LNV-minister Julia Klöckner (CDU) heeft drie financieringsvoorstellen gepresenteerd voor een miljarden-ombouw van Duitse veehouderij. Dat kan betaald worden door...

Veestapels en melkproductie in de meeste EU-landen iets kleiner

In de meeste EU-landen is het aantal runderen op veehouderijen met ruim anderhalf procent gedaald. Uit nieuwe Eurostat-gegevens blijkt dat...

Duitsers eten veel meer biovoedsel; kansen voor Nederlandse export

Duitsers hebben vorig jaar bijna een kwart meer biologische levensmiddelen gegeten, en kochten voor bijna 15 miljard euro biovoedsel. Duitsland zelf...

Veetransportschip weer in Spanje; honderden zieke koeien afgemaakt

Meer dan 850 mogelijk met blauwtong besmette koeien die zich al twee maanden aan boord van een schip op de Middellandse...