woensdag 16 juni 2021
Home EP Europarlement begint debat over Green Deal, Klimaat en Landbouw

Europarlement begint debat over Green Deal, Klimaat en Landbouw

Het Europees Parlement is begonnen met de parlementaire behandeling van de nieuwe van-boer-tot-bord strategie van de Europese Commissie. Dat F2F-beleid en de nieuwe voedselveiligheidscriteria zijn essentieel onderdeel van de Green Deal van de Nederlandse EU-commissaris Frans Timmermans.

De reactie van het Parlement werd maandag besproken in een gecombineerde zitting van de Landbouwcommissie (AGRI) en de Milieucommissie (ENVI). Als opstarter van het debat fungeerde een ontwerpverslag van de twee co-rapporteurs de Italiaanse christendemocraat Herbert Dorfmann en de Nederlandse Europarlementariër Anja Hazekamp (Partij voor de Dieren).

De EU-fracties zullen de gepresenteerde tekst de komende weken bespreken en wijzigingsvoorstellen indienen. Het startdocument van de twee co-rapporteurs is daarmee hooguit een eerste aanzet. Tot nu toe trekken beide EP-commissies elk hun eigen pad, maar uiteindelijk is het de bedoeling dat het parlement één standpunt inneemt.

De Green Deal-gerelateerde Farm to Fork en de nieuwe biodiversiteitsstrategieën zijn nauw verbonden met het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), dat momenteel wordt hervormd. Dorfmann en Hazekamp leggen ‘een direct verband tussen gezonde mensen, gezonde samenlevingen en een gezonde planeet en een duurzamer, eerlijker en veerkrachtiger voedselsysteem’.

“Industriële veehouderij en het verbouwen van monoculturen, met intensief gebruik van chemische stoffen, zijn desastreus voor mensen, dieren en het milieu. We moeten af van grootschalige en intensieve voedselproductiemethoden,” stellen ze in hun gezamenlijke rapport.

Ook zijn de rapporteurs bezorgd over de opkomst van zoönotische ziekten die van dieren op mensen worden overgedragen. “De huidige Covid-pandemie laat zien wat de gevolgen zijn wanneer dierziekten overspringen op de mens. Op dit moment houden we in de EU jaarlijks meer dan zeven miljard dieren, vaak met grote aantallen in kleine ruimtes”. Deze intensieve veehouderij vormt volgens de Nederlandse Europarlementariër een broeinest voor nieuwe zoönotische ziekten.

Daarnaast dringt ze aan op een subsidiestop voor intensieve en industriële landbouw en veehouderij. “Landbouwmodellen met negatieve gevolgen voor de biodiversiteit mogen geen klimaatfinanciering ontvangen en niet worden gestimuleerd. Stimuleer lokale, biologische en plantaardige voedselproducten,” luidt een van Hazekamps aanbevelingen.

Populair

Catalaanse ‘rebel’ Puigdemont mag Europarlement-gebouwen niet meer in

De voormalige president van de regering van Catalonië, Carles Puigdemont, mag de gebouwen van het Europees Parlement niet langer betreden nadat de...

Brits Lagerhuis stemt vóór afscheid van de EU, maar noemt geen datum

Het Britse parlement heeft ingestemd met het akkoord dat premier Boris Johnson eerder deze maand in Brussel sloot met de EU-regeringsleiders...

Geschiedenis-tv over verzinsels van Boris Johnson als EU-correspondent

De Nederlandse publieke omroep NTR zendt woensdagavond een televisieprogramma over de leugens, verzinsels en fantasieberichten van de toenmalige Britse correspondent Boris...

Roemeense president nu herkozen; weg vrij voor herstel pro-EU-koers

President Klaus Iohannis Roemenië is zondag vrij makkelijk herkozen voor een nieuwe ambtstermijn. Hij versloeg in een tweede stemmingsronde zijn socialistische...

Libisch vredesberaad: iedereen staakt militaire steun, zeggen ze

De deelnemers aan het Libië-vredesberaad in Berlijn zijn het zondag eens geworden over de naleving van een al jarenlang bestaand VN-wapenembargo,...

Net binnen

Finland vraagt EU om heropening van de jacht op grasvretende gans

Finland gaat de EU vragen om de jacht op de gans weer open te stellen. Finland wil dat de gans wordt...

Zwitsers verwerpen in referendum strenge milieuwetten in landbouw

In het referendum in Zwitserland hebben meer dan 60% van de Zwitserse kiezers drie ingrijpende milieu- en klimaatvoorstellen verworpen. Twee vrijwel...

Stuwmeren in de VS door droogte uitgeput; sproeiverbod op komst

Door de aanhoudende droogte ontstaat in het westen van de Verenigde Staten steeds grotere watertekorten waardoor nu al drinkwater-beperkingen van kracht...

Europees Parlement wil na 2022 glysofaat niet opnieuw toelaten

Het Europees Parlement heeft de 27 LNV-ministers en de Europese Commissie een ‘waarschuwing-vooraf’ gegeven, dat het vasthoudt aan een verbod op...

Afnemende steun voor Zwitsers referendum tegen pesticiden

Nieuw kiezersonderzoek in Zwitserland wijst op toenemende afwijzing van twee milieu-referenda over een verbod op het gebruik van niet-natuurlijke chemicaliën. Zondag...