donderdag 15 april 2021
Home EP Europarlement blokkeert afgezwakte bijen-richtlijn

Europarlement blokkeert afgezwakte bijen-richtlijn

Het Europees Parlement heeft een veto uitgesproken over een voorstel voor beperking van chemische bestrijdingsmiddelen. Het Europarlement vond het voorstel veel te zwak, en blokkeerde het met een veto. Dat is voor EU-begrippen vrij uitzonderlijk.

De politici willen vooral betere bescherming voor álle bijensoorten. Het stuurt de Europese Commissie daarom terug naar de tekentafel om een voorstel over de bescherming van honingbijen aan te scherpen.

Het gebruik van landbouwgif is een belangrijke oorzaak van het uitsterven van bijen. Al in 2013 adviseerde de Europese Voedselautoriteit (EFSA) om bij de beoordeling van gifstoffen ook na te gaan of dit op de lange termijn gevaarlijk kan zijn. De adviezen van EFSA zijn nog steeds niet omgezet in wetgeving.

Tussen de landbouwministers van de 28 EU-landen, de Europese Commissie en het Europarlement is zes jaar gesproken over een zogenoemd bijenrichtsnoer. In het oorspronkelijke voorstel werd niet alleen gekeken naar pesticiden die acuut schadelijk zijn voor bijen, maar ook naar de effecten op wilde bijen en hommels.

Een meerderheid van zestien EU-landen, waaronder Nederland, stemde eerder dit jaar voor afgezwakte en gefaseerde invoering, waardoor vooralsnog alleen wordt gekeken naar de acúte effecten van bestrijdingsmiddelen.

Het voorstel behelst dat korte termijneffecten van gifstoffen op bijen meegewogen moeten worden in de veiligheidsbeoordeling, maar laat de langetermijneffecten buiten beschouwing. Juist dat element had het Europarlement er in gebracht, en werd door de ministers er weer uitgehaald.

“Bijen en andere bestuivers zijn cruciaal voor het voortbestaan van talloze insecten- en plantensoorten. Daarnaast is 84 procent van alle voedselgewassen die in Europa verbouwd worden afhankelijk van bestuivers zoals bijen. Als de bij uitsterft doordat de EU geen serieuze maatregelen neemt, zijn de gevolgen voor de natuur en voor onze voedselproductie rampzalig,” zo zei Europarlementariër Anja Hazekamp (Partij voor de Dieren).

Door het veto van het Europees Parlement moet de Europese Commissie haar huidige wetsvoorstel intrekken. Het Europees Parlement wil bovendien dat er direct een beter voorstel op tafel komt.

Populair

Gaan Frankrijk en Nederland Albanië nog buiten de EU houden?

Komende week staat de Europese Unie (EU) voor een strategische belangrijke keuze om de toelating te formaliseren van Noord-Macedonië en Albanië....

Brits Lagerhuis laat Johnson bij EU om nieuw Brexit-uitstel vragen

De Britse premier Boris Johnson heeft de Europese Unie opnieuw om uitstel gevraagd voor het Britse uittreden uit de EU, nadat...

Milieuclubs: EU-visquota nog te hoog en niet duurzaam genoeg

Ondanks tal van waarschuwingen en wetenschappelijke onderzoeken laten de EU-landen nog steeds te veel vis uit de Noordzee vangen. Vooral Britse,...

Europarlement stuurt eigen missie naar corruptie en moord in Malta

Het Europees Parlement stuurt een eigen onderzoeksmissie naar Malta om de staat van de rechtsstaat in het EU-land te onderzoeken. Daartoe is...

Europarlement wil minder gif in bestuivers; boeren vrezen oogsten

Het Europees Parlement wil nieuwe, verdergaande maatregelen om bijen en andere bestuivers beter te beschermen. De Europarlementariërs roepen de Europese Commissie...

Net binnen

Geen Nederlands verzet in EU tegen cameraplicht in visruim van kotter

Demissionair LNV-minister Carola Schouten verzet zich niet tegen het verplicht installeren van camera’s op sommige vissersschepen om de visserij op zee...

EU komt toch met nieuw plan voor minder subsidie voor vleesreclame

De Europese Commissie komt volgend jaar met een nieuw voorstel over subsidie voor reclame voor vlees en zuivel. Daar is inmiddels...

Advies aan EU: ‘Minder kooien en hokken goed voor dierenwelzijn’

Nederlandse onderzoekers zeggen dat er in de EU voor kippen en varkens voldoende alternatieven zijn voor kooien en hokken, en dat...

EU-inwoners willen etiket op al het genetisch bewerkte voedsel

De overgrote meerderheid van de Europese consumenten wil dat op voedsellabels wordt vermeld of er genetisch bewerkte grondstoffen in zitten, maar...

Ierland houdt inspraakronde onder boeren over nieuw landbouwbeleid

Ierland gaat de komende tien jaar het strategische landbouwbeleid vooral richten op het verhogen van inkomsten voor boeren en het verbeteren...