woensdag 16 juni 2021
Home EP Europarlement eens met EU-budget en stopt subsidie toetreding Turkije

Europarlement eens met EU-budget en stopt subsidie toetreding Turkije

Het Europees Parlement, de Europese Commissie en de ministers van Financiën zijn het in Brussel in grote lijnen eens geworden over de meerjarenbegroting van de Europese Unie, die loopt van 2021 tot en met 2027.

Een ruime meerderheid van het Europees Parlement stemt ermee in nu de EU-regeringen 16 miljard euro extra willen toewijzen aan enkele ‘toekomstprojecten’, en omdat de EU-landen alsnog een boetesysteem instellen voor dwarsliggende lidstaten.

Een doorbraak wordt gevormd door de instemming van de EU-landen om de Europese Unie ook zélf rechtstreeks belastingen op te laten leggen en te innen. Dat was tientallen jaren een taboe. Straks mag Brussel een CO2-invoerheffing opleggen aan de invoer van milieuvervuilende producten, op plastic verpakkingen en waarschijnlijk ook op in Europa geboekte winsten van wereldwijde internetbedrijven.

De details worden de komende drie weken uit-onderhandeld door delegaties van Europarlement, Commissie en Ministerraad. Na definitieve goedkeuring in december zal deze meerjarenbegroting van in totaal 1,8 biljoen euro het grootste financiële pakket zijn dat ooit uit de EU-begroting is gefinancierd.

De PvdA Eurodelegatie zegt in een eerste reactie dat er belangrijke stappen zijn gezet, met name over het ‘rechtsstaatmechanisme’ oftewel het boetesysteem in de subsidievoorwaarden. PvdA-eurodelegatieleider Agnes Jongerius zei daarover: “Landen die de de waarden van de Europese Unie aan het wankelen brengen, worden gekort op hun EU-subsidie. Je kan niet zonder consequenties aan de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht tornen of Europees belastinggeld misbruiken.”

Ook noemt de PvdA het hoopgevend dat 30 procent van de begroting gekoppeld is aan de Klimaatdoelen, wat goed is voor de Green Deal van (de Nederlandse eurocommissaris) Frans Timmermans.

1.8 biljoen euro is het totaalbedrag aan uitgaven voor de komende zeven jaar. Dertig procent daarvan, zo’n 600 miljard euro, moet naar klimaatdoelen gaan. Tot nog toe hebben centrumrechtse fracties in het Europarlement bedenkingen om duurzaamheidseisen toe te passen.

In een nieuw rapport over de financiering van de ‘European Green Deal’, toont de Nederlandse PvdA-Europarlementariër Paul Tang aan dat de financiering van die omvangrijke Green Deal wél mogelijk is: “Noem niets onmogelijk als je gewoonweg nog niet naar de mogelijkheden hebt gezocht. In dit rapport hebben we dat wel gedaan, en genoeg manieren gevonden om de transitie naar een duurzame toekomst te financieren. Onze voorstellen bouwen een brug tussen ambitie en realiteit.”

“Ook moeten we ophouden te dweilen met de kraan open. Investeren in een sociale en duurzame toekomst, betekent ook dat we uitgaven die schade berokkenen aan mens en milieu een halt moeten toeroepen. Dus geen subsidies meer naar fossiele brandstoffen, en geen staatssteun aan bedrijven die hun werknemers uitbuiten als deel van hun bedrijfsmodel.”

De Nederlandse Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie) heeft zich onthouden bij de stemming over de begroting voor komend jaar, 2021. Een verhoging van alle budgetten voor komend jaar kan volgens hem echt niet in deze tijd. In de begroting zitten volgens Van Dalen beslist goede elementen.

Met name is Van Dalen verheugd dat de zogenoemde toetredingsgelden voor Turkije worden stopgezet. Er gaat in 2021 geen EU-geld meer naar de Turkse regering, noch naar andere overheidsinstanties om de Turkse toetreding voor te bereiden. Slechts enkele onafhankelijke organisaties in Turkije die strijden voor de rechtsstaat ontvangen nog EU-geld. Van Dalen stelt dat met deze stap financieel de mogelijke toetreding van Turkije tot de EU is stopgezet.

Populair

Russische tanks nu aan Turkse (NAVO-) zuidflank

NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg heeft zich tijdens zijn bezoek aan de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlut Casuvoglu erg begripvol getoond tegenover de...

Barnier gaat ook onderhandelen over Brits-EU-handelsverdrag

EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier is benoemd tot hoofd van het EU-team dat gaat onderhandelen over een toekomstig vrijhandelsverdrag met Groot-Brittannië. Barnier leidt...

Nog niet alle vakbondsrechten ook van kracht op Europees niveau

Het Europese Hof in Luxemburg heeft negatief geoordeeld over een zaak die was aangespannen door de Europese vakbonden tegen de Europese...

CDU weifelt over AKK als opvolger van Duitse bondskanselier Merkel

De Duitse politica en minister Annegret Kramp-Karrenbauer heeft haar positie als voorzitter van de christendemocratische partij CDU afgelopen weekend veiliggesteld. Maar...

EU belegt tweejarige conferentie over broodnodige modernisering

De Europese Commissie presenteerde woensdag haar eigen ideeën voor een twee jaar durende conferentie over modernisering en hervorming binnen de Europese...

Net binnen

Finland vraagt EU om heropening van de jacht op grasvretende gans

Finland gaat de EU vragen om de jacht op de gans weer open te stellen. Finland wil dat de gans wordt...

Zwitsers verwerpen in referendum strenge milieuwetten in landbouw

In het referendum in Zwitserland hebben meer dan 60% van de Zwitserse kiezers drie ingrijpende milieu- en klimaatvoorstellen verworpen. Twee vrijwel...

Stuwmeren in de VS door droogte uitgeput; sproeiverbod op komst

Door de aanhoudende droogte ontstaat in het westen van de Verenigde Staten steeds grotere watertekorten waardoor nu al drinkwater-beperkingen van kracht...

Europees Parlement wil na 2022 glysofaat niet opnieuw toelaten

Het Europees Parlement heeft de 27 LNV-ministers en de Europese Commissie een ‘waarschuwing-vooraf’ gegeven, dat het vasthoudt aan een verbod op...

Afnemende steun voor Zwitsers referendum tegen pesticiden

Nieuw kiezersonderzoek in Zwitserland wijst op toenemende afwijzing van twee milieu-referenda over een verbod op het gebruik van niet-natuurlijke chemicaliën. Zondag...