maandag 27 juni 2022
Home EP Europarlement nog verdeeld over hoge lasten in strenge Klimaatwet

Europarlement nog verdeeld over hoge lasten in strenge Klimaatwet

Het Europees Parlement heeft na een chaotische stemming nog geen vastomlijnd standpunt ingenomen over de Klimaatwetten van EU-Commissaris Frans Timmermans. Het is hoogst ongebruikelijk dat er over zulke belangrijke wetsvoorstellen op het allerlaatste moment in plenaire vergaderingen nog geen overeenstemming is.

Een belangrijk financieel onderdeel werd met een zeer kleine meerderheid (11 stemmen) weggestemd. Het voorstel over het nieuwe ETS voor emissiehandel wordt nu ‘teruggestuurd naar de ENVI-commissie’, waardoor de fracties er opnieuw over kunnen  onderhandelen.

Daardoor moesten ook de stemmingen over andere onderdelen (CBAM, Sociaal Fonds) worden uitgesteld.

Feitelijk struikelde ‘het grote klimaatdebat’ al bij de allereerste stemming waarin moest worden geregeld hóe en wannéér bedrijven extra belasting gaan betalen voor hun lucht- en bodemvervuiling. De ‘vrije ETS-rechten’ die veel bedrijfstakken hebben, zouden versneld moeten worden afgeschaft. 

Sommige fracties willen dat al in 2024, anderen een paar jaar later en weer anderen wilden het liefst helemaal geen extra heffingen. Die regels zouden ook gaan gelden voor landgebruik (grote veehouderijen) en vervoer en transport.

Die extra belastingen zouden een belangrijke financieringsbron vormen voor energiesubsidies,  voor woningisolatie, voor innnovatie en voor versnelde aanleg van duurzame (zonne- en wind) energie. Dat viel weg doordat het nieuwe ETS wegviel.

In feite is het Europarlement vooral verdeeld over de vraag of door de huidige energiecrisis (door de Russische oorlog in Oekraïne) de milieu-en klimaateisen moeten worden afgeremd, of juist versneld moeten worden. Dat verschil in beoordeling vertoonde zich ook al dit voorjaar toen onder druk van de EVP de Green Deal-eisen in de landbouw tijdelijk werden versoepeld.

De EVP-christendemocraten hadden ditmaal – ondanks eerdere afwijzing in de ENVI-milieucommissie – alsnog wijzigingsvoorstellen ingediend (om de belastingen later in te voeren, om warmte-lekkende  woningen te ontzien van boetes, om geen verbod op te leggen op de productie van nieuwe benzinemotor-auto’s  e.d.).  

Die EVP-voorstellen werden ‘uit strategische overwegingen’ gesteund door de liberale coalitiegenoot Renew, en kregen ook steun van de conservatieve ECR, de nationalistische Identitairen en van extreemrechts. Daardoor dreigde het pakket van Timmermans te worden ‘uitgekleed’ en dreigde ook de ‘financiering’ van andere onderdelen weg te vallen.

Daarom stemden uiteindelijk de sociaaldemocraten S&D, de Groenen en Verenigd Links tegen (wat zij noemden) een te máger plan, en stemden de extreemrechtsen tegen omdat het uitgeklede pakket nog steeds te véél zou zijn.

De voorzitter van de ENVI-milieucommissie, de Franse liberaal Pascal Canfin, zei na afloop van de stemmingen dat volgens hem de verschillen tussen de fracties niet zo groot zijn. De verworpen stemming zou hooguit gaan om de vraag of we iets ( ‘die ETS-belastingregel’) doen in in de periode 2024-2026, of in 2026-2028 of in 2028 – 2030.

EVP-vicefractievoorzitter Esther de Lange riep de S&D sociaaldemocraten op de kwestie opnieuw in de commissie te bespreken, en zei dat er dan ook over het (nog niet behandelde) sociaal fonds kan gaan.

Populair

Uitbuiting op campignonkwekerij niet bewezen; veel minder celstraf

Drie mannen en een Limburgse champignonkwekerij zijn in hoger beroep tot aanmerkelijk lagere straffen veroordeeld dan aanvankelijk door de rechtbank. De...

Wereldwijde vleesproductie stijgt volgend jaar met twee procent

De wereldwijde vleesproductie vertoont dit jaar een groei van ruim twee procent. Na twee jaar achteruitgang door de Afrikaanse varkenspest, zal...

Bayer gaat in VS bij burgers maar niet bij boeren glyfosaat vervangen

Het chemische concern Bayer gaat in de Verenigde Staten voor particulier gebruik het middel glyfosaat verwijderen uit de onkruidverdelger Roundup. Ook...

Verenigde Staten ‘regionaliseren’ eilanden tegen komst varkenspest

De Verenigde Staten willen tegen de dreigende komst van Afrikaanse Varkenspest een beschermingszone uitroepen rond het Caribische eiland Puerto Rico en...

“Red bijen en boeren” kan nog door gebrek aan genoeg steun mislukken

Het Europees burgerinitiatief "Red bijen en boeren!" kan alsnog mislukken door het ontbreken van het noodzakelijke quorum. De organisatoren van dit...

Net binnen

Subsidie uit EU-plattelandsfonds komt lang niet overal goed terecht

De Europese subsidies voor verbetering van het platteland komen lang niet overal goed terecht. In een derde van de gevallen hielden...

Poolse graanhandel vreest komst goedkope Oekraïense exporten

Poolse landbouworganisaties vinden dat er met Oekraïne en de Europese Unie betere afspraken moeten worden gemaakt over de versoepeling voor de...

Vooral kritiek op vage regels voor halvering kunstmest in landbouw

Europese politici en agrarische organisaties reageren afhoudend op de voorstellen van de Europese Commissie voor halvering van het gebruik van chemische...

EU-afbouw ‘gratis luchtvervuiling’ pas in ’27 van start, na verkiezingen

Nederlandse Europarlementariërs reageren overwegend positief over het compromis dat woensdag in Brussel - in tweede instantie - is bereikt over nieuwe...

Geen verbod in EU op chemicaliën maar wel premie voor bio-overstap

De Europese Commissie houdt vast aan de Green Deal-plannen om binnen acht jaar het gebruik van chemische pesticiden te halveren. Er...