zondag 29 mei 2022
Home EP Europarlement probeert 'groene' erkenning kernenergie te stoppen

Europarlement probeert ‘groene’ erkenning kernenergie te stoppen

De Milieucommissie (ENVI) en de commissie economische zaken (ECON) van het Europees Parlement maken bezwaar tegen de manier waarop de Europese Commissie probeert kernenergie en gas als duurzame energie te bestempelen.

In een brief aan de Europese Commissie maken de voorzitters van beide MEP-commissies bezwaar tegen de vage manier van uitwerking van de zogeheten taxonomiewet. Op de laatste dag van vorig jaar maakten de EU-commissarissen voor Klimaat, Energie, Belastingen en Economische Zaken bekend dat kernenergie en aardgas onder bepaalde voorwaarden wel als milieuvriendelijk mogen worden bestempeld,.

Voorzitter Bas Eickhout (GroenLinks) van de Milieucommissie vindt dat het Europees Parlement aan de handrem moet trekken voordat de EU-commissarissen verdere stappen zetten.

Volgens Eickhout heeft de Europese Commissie na achterkamertjesgesprekken met Europese regeringsleiders het controversiële besluit voorbereid. Het taxonomie-besluit stelt vast welke investeringen bestempeld kunnen worden als ‘klimaatvriendelijk’ en ‘duurzaam’. Voor investeringen die niet aan die criteria voldoen, zou geen EU-subsidie meer mogen worden betaald.

In praktijk betekent het op termijn een einde aan de overheidssubsidies aan kernenergiecentrales en aan elektriciteitscentrales die gestookt worden met aardgas. Ook zouden regeringen die eigen geld steken in kerncentrales in botsing kunnen komen met de Europese taxonomie.

De twee EP-commissies vragen om meer tijd om het plan van de Commissie te kunnen beoordelen. Ook roepen zij op tot een impactstudie (naar de financiële en economische gevolgen) zoals gebruikelijk is bij belangrijke wetsvoorstellen.

Eickhout zegt dat naast de procedurele bezwaren het voornemen van de Commissie ook politiek-inhoudelijk niet in overeenstemming is met het mandaat dat de fracties in het Europees Parlement in 2019 hebben gegeven aan de Europese Commissie. Het is evenwel de vraag of de Europarlementariërs van de drie grootste ‘coalitiefracties’ er ook zo over denken

“De Commissie mag alleen economische activiteiten als duurzaam classificeren als dit past binnen de grenzen van de taxonomiewet. In plaats daarvan misbruikt de Commissie deze wet nu om een politieke wens van enkele lidstaten uit te voeren”, zo beweert de Nederlandse GroenLinkser.

Duurzame investeringen zijn volgens hem niet gebaat bij de grote juridische onzekerheid waarmee investeerders worden geconfronteerd als kernenergie en gas op dubieuze juridische basis toch worden bestempeld als duurzaam, zo wordt gezegd.

Het plan om kernenergie en gas als duurzaam te classificeren is nog niet goedgekeurd door het voltallige college van Eurocommissarissen. Als de Europese Commissie het besluit doorzet, kan een gekwalificeerde meerderheid van lidstaten of een absolute meerderheid van het Europees Parlement het besluit verwerpen.

(update: in de vorige versie van dit artikel was ten onrechte sprake van ‘hoorzittingen door het Europees Parlement’)

Populair

Gewassen op Amerikaanse akkers groeien minder door minder bijen

Een gebrek aan bijen in landbouwgebieden in de Verenigde Staten beperkt de groei van sommige gewassen, zo blijkt uit een nieuwe...

Brits-EU handelsakkoord: er wordt nu gewerkt aan verdragsteksten

Onderhandelaars van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk hebben in Londen vooruitgang geboekt in hun onderhandelingen over een toekomstig Europees-Brits...

Uitkering voor Franse boeren die ziekte opliepen door landbouwgif

Fransen die gezondheidsschade of letsel chemische bestrijdingsmiddelen en pesticiden, kunnen binnenkort financiële steun krijgen van een speciaal gezondheidsfonds. De vergoeding is...

Nestlé: driekwart van Duitsers wil klimaatlabel op voedselverpakking

Ongeveer driekwart van de Duitsers vindt dat er op de verpakking van voedsel een klimaat-label moet komen. Zo’n label moet duidelijk...

EU komt met nieuwe strategie voor ‘groen beleggen’ in schone energie

De Europese Commissie heeft in het Europees Parlement de langverwachte nieuwe strategie voor ‘duurzaam beleggen’ gepresenteerd. Daarmee geeft de EU criteria...

Net binnen

‘Kleinere veestapel met EU-subsidie voor verbetering dierenwelzijn’

Landen die hun veestapel willen inkrimpen, zouden een beroep kunnen doen op EU-subsidies voor verbetering van dierenwelzijn. In de nieuwe eco-schemes...

Italiaanse boeren mogen straks ook elektra van zonnepanelen verkopen

Italiaanse boeren mogen de zelf-opgewekte elektriciteit uit hun zonnepanelen voortaan ook verkopen aan energiemaatschappijen. Dat heeft de Italiaanse minister van Landbouw...

EU-landen stellen opnieuw Green Deal-onderdeel in landbouw uit

De nieuwe Europese verplichte wisselteelt op akkers die volgend jaar zou ingaan, wordt waarschijnlijk uitgesteld. De Europese Commissie en de 27...

‘De EU is geen graanschuur voor de wereld maar een dure supermarkt’

De milieubeschermingsorganisatie World Wildlife Fund (WWF) vindt dat de  landbouw in de Europese Unie maar een beperkte bijdrage levert aan de...

Dit jaar nog geen vaccinatie van EU-pluimvee tegen de vogelgriep

De Landbouwministers van de 27 EU-landen hebben unaniem ingestemd met een strategie om vaccinatie van kippen tegen vogelgriep mogelijk te maken....