maandag 19 april 2021
Home EP Europarlement scherpt Green Deal nog aan: geen gratis luchtvervuiling

Europarlement scherpt Green Deal nog aan: geen gratis luchtvervuiling

Het Europees Parlement heeft met overgrote meerderheid ingestemd met de financiering van de Green Deal van EU-Commissaris Frans Timmermans. Met 482 stemmen vóór en 136 tégen stelde het Europarlement het Klimaatactieplan zelfs gróener vast dan de Europese Commissie voorstelde.

Het parlement wil de vervuiling méér terugdringen (55%), en wordt kernenergie niet beschouwd als duurzame vervanger van vervuilende energieopwekkers. De EP-leden benadrukken dat de EU deze doelstellingen ruim voor de volgende VN-conferentie over klimaatverandering, die in november plaatsvindt, moet goedkeuren. Zij willen ook een tussentijds streefcijfer voor 2040 vastleggen om te verzekeren dat de EU op schema blijft om in 2050 volledig klimaatneutraal te zijn.

Timmermans had dinsdagmiddag in Straatsburg een indrukwekkend betoog gehouden over de noodzaak van de Green Deal. Als de huidige generatie een schonere en veiligere aarde wil achterlaten voor komende generaties, dan moet er nú worden ingegrepen. Niet een klein beetje, maar structureel. We hebben te veel milieukwesties te lang laten aanmodderen, en hebben niet ingegrepen daar waar het eigenlijk wel moest, zo erkende Timmermans gistermiddag.

Timmermans zei na afloop van het debat blij te zijn met de “brede steun” in het parlement. Hij noemde de Green Deal “een roadmap, een uitgestrekte open hand. We moeten nu actie ondernemen, want de feiten staren ons in de ogen. Gaan we proberen meester van de veranderingen te worden, of laten we dat over aan anderen?”

De ‘Green Deal’ gaat milieuorganisaties niet ver genoeg. Greenpeace noemde eerder de plannen onvoldoende en te vaag. Volgens Milieudefensie houdt de commissie nog te veel taboes in stand. Milieudefensie vindt het wel positief dat de commissie de kosten voor groener beleid eerlijk wil verdelen. Ook het plan om Oost-Europese landen financieel te steunen als ze hun kolencentrales inwisselen voor hernieuwbare energiebronnen als zon en wind, juicht de organisatie toe.

Niet alleen de fractievoorzitters in het Europarlement hadden dinsdag veelal instemmend gereageerd op de meeste plannen van de nieuwe Europese Commissie. Ook woensdag bij de stemmingen legden veel individuele Europarlementariërs in hun één minuut spreektijd gloedvolle pleidooien.

GroenLinkser Bas Eickhout is tevreden met de uitslag van de stemming in het Europees Parlement over de Green Deal-plannen. Het Europarlement is volgens hem duidelijk: de Green Deal is een goed startpunt maar op alle onderdelen moet meer gebeuren dan de Europese Commissie nu voorstelt.

Als het gaat om de aanpak van klimaatverandering en het bestrijden van biodiversiteitsverlies spreekt het Europees Parlement zich duidelijker dan de Commissie uit. Ook hier geldt: het Europees Parlement wil meer ambitie zien. Zo pleit de Commissie voor het vermínderen van gratis uitstootrechten voor de luchtvaart, maar het Parlement wil helemaal áf van luchtvervuiling.

Ook geeft het Europarlement aan dat er veel meer moet gebeuren met wetsvoorstellen waar nu al over onderhandeld wordt. Dit heeft vooral betrekking op het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, daar modderen we nu voort op de oude schadelijke voet. Het Parlement wil dat de Commissie de landbouw-voorstellen opnieuw onderzoekt om die in lijn te brengen met de doelstellingen van de Green Deal.

Populair

‘Boris Johnson gaat EU om nieuw Brexit-uitstel vragen’

De Britse premier Boris Johnson bereidt zich voor om opnieuw aan de EU uitstel te vragen voor de Brexit, nu de...

Brexit-uitstel: drie dagen, weken of maanden? Of langer en ook nog een referendum?

De Europese Unie is bereid om Groot-Brittannië nog eens drie maanden uitstel te geven als de Britse premier Boris Johnson er...

Denemarken stemt in met aanleg Russische gasleiding Nord Stream 2

Denemarken heeft als laatste Europese land ingestemd met het traject voor de aanleg van de gaspijpleiding Nord Stream 2. Daarmee lijkt...

Oekraiense export kippenborst+bot voortaan wel legaal naar EU-markt

Er komt een einde aan de quasi onbeperkte invoer van Oekraïens pluimveevlees. De Associatieovereenkomst met het Oost-Europese land wordt zo gewijzigd...

Kroatië wil zo snel mogelijk ook de euro en visumvrije Schengenzône

De Kroatische premier Andrej Plenković maakte duidelijk dat Kroatië, de nieuwste EU-nieuwkomer, zich zo snel mogelijk bij de binnenste kringen van...

Net binnen

VS wil meer aandacht voor Klimaat en Milieu in handelsverdragen

De Verenigde Staten gaan in hun internationale handelsbeleid een veel grotere plek inruimen voor klimaatbeleid en milieubescherming. In de wereldhandel willen...

Nieuw-Zeeland stopt binnen twee jaar met veetransporten per schip

Nieuw-Zeeland gaat de export van levend vee over zee geleidelijk helemaal verbieden. Met het oog op dierenwelzijn schortte het land vorig...

EU-AGRI twijfelt aan haalbaarheid uitbreiding biologische landbouw

In de Landbouwcommissie van het Europees Parlement bestaan nog veel bedenkingen tegen het voorstel om EU-subsidie in te zetten voor meer...

Geen Nederlands verzet in EU tegen cameraplicht in visruim van kotter

Demissionair LNV-minister Carola Schouten verzet zich niet tegen het verplicht installeren van camera’s op sommige vissersschepen om de visserij op zee...

EU komt toch met nieuw plan voor minder subsidie voor vleesreclame

De Europese Commissie komt volgend jaar met een nieuw voorstel over subsidie voor reclame voor vlees en zuivel. Daar is inmiddels...