donderdag 15 april 2021
Home EP Europarlement wil cameratoezicht in viskotters voor vangstcontrole

Europarlement wil cameratoezicht in viskotters voor vangstcontrole

Het Europees Parlement vindt dat er betere regels moeten komen voor de controle op de visvangsten in EU-wateren. Vissersschepen die betrapt zijn op overtreding van vangstquota en de al geldende ‘aanlandplicht’ ontduiken, moeten verplicht cameratoezicht in hun werkruimen installeren.

Ook vindt het Europarlement dat vissersschepen uitgerust moeten zijn met gps om hun locatie permanent te kunnen controleren. Net als bij het voedsel van de van-boer-tot-bord geldt, moet voor de consument ook van vis duidelijk zijn waar die vandaan komt

Het gebruik van camera’s aan boord moet verplicht worden voor een “minimaal percentage” grote kotters en trawlers die bestempeld kunnen worden al “een serieus risico tot niet-naleving” van de regels. Met de camera’s kan worden gecontroleerd welke hoeveelheden vis uit de netten komen, en of kleine ondermaatse vis niet stiekem wordt teruggegooid in zee. De al enkele jaren geldende ‘aanlandplicht’ wordt volgens onderzoekers nog steeds op grote schaal wordt ontdoken.

Het teruggooien van ondermaatse vissen (die minder geld opleveren) werd in 2016 verboden door invoering van de zogenaamde aanlandplicht, maar gebeurt volgens het officiële visserij-adviesorgaan van de Europese Commissi nog steeds op grote schaal.

Met 401 stemmen voor, 247 stemmen tegen en 47 onthoudingen kwamen de Europarlementariërs overeen dat nieuwe technologieën gebruikt moeten worden om visregels beter te handhaven en de veiligheid en transparantie te verbeteren. Zij dringen er ook op aan dat consumenten moeten weten wanneer, waar en hoe het product dat zij kopen gevangen is.

Het amendement dat in de nieuwe EU-regels de cameraplicht regelt, werd met een kleine meerderheid van slechts acht stemmen aangenomen, zeer tegen de zin van de Visserijcommissie van het Europarlement. Die vakcommissie had twee weken geleden (bij de voorbereiding van het debat) de verplichte camera’s afgewezen, tot onvrede van de Europese Commissie.

Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie) noemde de cameraplicht een volstrekt verkeerd signaal van de EU aan de vissers. Het geeft aan dat vissers door de meeste Europarlementariërs nog steeds worden gewantrouwd”, zei Van Dalen in een reactie.

Van Dalen: “De invoering van de aanlandplicht was onverstandig en ging gepaard met veel problemen. Steeds hebben vissers daar oplossingen voor aangedragen en die zijn er ook gevonden met de Europese Commissie. De vissers krijgen nu voor die constructieve opstelling een trap na doordat een meerderheid van het EP camera´s verplicht wil stellen”.

Anja Hazekamp (Partij voor de Dieren) daarentegen noemt betere controle op bijvangst van kwetsbare soorten niet alleen in het belang van de vispopulaties, maar uiteindelijk ook in het belang van de visserijsector zelf. Ook wil de partij dat de videosystemen geen geluid opnemen, zodat het recht op privacy van de bemanning te allen tijde gewaarborgd is.

Populair

Gaan Frankrijk en Nederland Albanië nog buiten de EU houden?

Komende week staat de Europese Unie (EU) voor een strategische belangrijke keuze om de toelating te formaliseren van Noord-Macedonië en Albanië....

Brits Lagerhuis laat Johnson bij EU om nieuw Brexit-uitstel vragen

De Britse premier Boris Johnson heeft de Europese Unie opnieuw om uitstel gevraagd voor het Britse uittreden uit de EU, nadat...

Milieuclubs: EU-visquota nog te hoog en niet duurzaam genoeg

Ondanks tal van waarschuwingen en wetenschappelijke onderzoeken laten de EU-landen nog steeds te veel vis uit de Noordzee vangen. Vooral Britse,...

Europarlement stuurt eigen missie naar corruptie en moord in Malta

Het Europees Parlement stuurt een eigen onderzoeksmissie naar Malta om de staat van de rechtsstaat in het EU-land te onderzoeken. Daartoe is...

Europarlement wil minder gif in bestuivers; boeren vrezen oogsten

Het Europees Parlement wil nieuwe, verdergaande maatregelen om bijen en andere bestuivers beter te beschermen. De Europarlementariërs roepen de Europese Commissie...

Net binnen

Geen Nederlands verzet in EU tegen cameraplicht in visruim van kotter

Demissionair LNV-minister Carola Schouten verzet zich niet tegen het verplicht installeren van camera’s op sommige vissersschepen om de visserij op zee...

EU komt toch met nieuw plan voor minder subsidie voor vleesreclame

De Europese Commissie komt volgend jaar met een nieuw voorstel over subsidie voor reclame voor vlees en zuivel. Daar is inmiddels...

Advies aan EU: ‘Minder kooien en hokken goed voor dierenwelzijn’

Nederlandse onderzoekers zeggen dat er in de EU voor kippen en varkens voldoende alternatieven zijn voor kooien en hokken, en dat...

EU-inwoners willen etiket op al het genetisch bewerkte voedsel

De overgrote meerderheid van de Europese consumenten wil dat op voedsellabels wordt vermeld of er genetisch bewerkte grondstoffen in zitten, maar...

Ierland houdt inspraakronde onder boeren over nieuw landbouwbeleid

Ierland gaat de komende tien jaar het strategische landbouwbeleid vooral richten op het verhogen van inkomsten voor boeren en het verbeteren...