woensdag 8 juli 2020
Home EP Europarlement wil níeuw EU-geld voor vernieuwing landbouwbeleid

Europarlement wil níeuw EU-geld voor vernieuwing landbouwbeleid

In het Europees Parlement wordt vandaag (dinsdag) voor het eerst gesproken over vernieuwing van het gemeenschappelijk landbouwbeleid als gevolg van de nieuwe EU-financiële situatie.

Ook wordt herstel van de agrovoedingssector besproken, en zullen Europarlementariërs opnieuw pleiten voor corona-steungeld voor de pluimvee-industrie. Het debat volgt op de recente presentatie van het EU-herstelpakket en het meerjarig financieel kader (MFK) 2021 – 2027. 

De EP-leden zullen Budgetcommissaris Hahn ook vragen hoe de Commissie van plan is het herstel van de zwaarst getroffen agrovoedingssectoren na de pandemie te financieren. Parlementsleden hebben er herhaaldelijk op aangedrongen dat alleen een voldoende gefinancierd EU-landbouwbeleid voedselzekerheid kan bieden en de landbouw in de EU duurzamer kan maken.

Door de nieuwe meerjarenbegroting 2021-2027 en het corona-megafonds, en door nieuw Klimaat- en Green Dealbeleid staan vrijwel alle vorige begrotingsafspraken in de EU ter discussie. De onderhandelingsposities van de Landbouwcommissie is gekoppeld aan de húidige inkomsten en uitgaven. Maar die zijn sinds afgelopen woensdag achterhaald, en bovendien mag de agrarische sector straks ook een beroep doen op geld uit het (nieuwe) corona-herstelfonds. 

Er is in Brussel weliswaar afgesproken dat het huidige GLB-beleid nog één of twee jaar (technisch) kan worden voortgezet teneinde tijd te rekken voor onderhandelingen over een níeuw GLB, maar veel agrarische organisaties en Europarlementariërs weten nog niet wát ze precies kunnen verwachten.

De AGRI-commissie heeft als standpunt ingenomen dat ze het nieuwe GLB-beleid willen opstellen sámen met de Milieu+Klimaatgroep van de ENVI-commissie. Maar het staat nog helemaal niet vast op die milieucommissie, of vicevoorzitter Frans Timmermans of de vakministers dat ook willen…

De Europese koepel van boerenorganisaties, COPA-COGECA, had gevraagd om landbouw in het corona-herstelplan als een prioritaire sector op te nemen. Dat is nu gebeurd: er zijn tientallen miljarden extra voor vrijgemaakt. Theoretisch kan straks ook een deel van de huidige agrarische subsidies worden vervangen door geld uit het corona-herstelfonds of het (toekomstige) budget voor de Green Deal van Timmermans.

Dat zou Begrotingscommissaris Hahn misschien wel willen, maar de meeste Europarlementariërs willen de ‘oude systematiek’ niet loslaten voordat ze weten wat daarvoor in de plaats komt. De meeste leden van de Landbouwcommissie wijzen bezuinigingen op agrarische budgetten af, en zien nieuwe taken uit de Green Deal, voedselveiligheid, biodiversiteit en Klimaatbeleid vooral al hinderlijke eisen aan het werk van de land- en tuinbouw.

Door de corona-crisis en de wekenlange sluiting van restaurants, hotels en cateringdiensten overal in de EU, is  de crisis vooral in de pluimvee- en vleesindustrie ongekend groot. Door sluitingsmaatregelen is alle consumptie vlees en zuibvel buitenshuis beëindigd. Dit vertegenwoordigt 20 tot 40% van de productie, verschillend per EU-land. En bij sommige pluimveesoorten bijna 100%, vooral bij de “Kleine soorten” zoals eend, duif, en kwartel.

Dit heeft in meerdere EU-landen geleid tot een wanhopige situatie van overaanbod. COPA – COGECA heeft berekend dat er sinds het begin van de crisis een miljard kippen verloren zijn gegaan, inclusief eenden en kwartels. Op korte termijn, en om de totale ineenstorting van de sector te voorkomen en om voedselzekerheid te garanderen, vragen Europese pluimveehouders de EU om steun om hun boerderijen, investeringen en banen te behouden.

 “We kunnen het ons niet veroorloven jaren te wachten totdat deze hulp ons bereikt via complexe en verwarrende bureaucratische kanalen, we hebben het nu nodig. De situatie ter plaatse vereist dringend optreden. Tegelijkertijd, in het specifieke geval van pluimvee, zou de hulp bij privé-opslag zeer nuttig zijn zo lang de horeca gesloten is ” verzekerd COPA – COGECA.

Populair

EU geeft Britten voor Brexit nog één dag de tijd

De Europese Unie geeft Groot-Brittannië nog één etmaal de tijd om met werkbare voorstellen voor een vertrekregeling te komen. Er moet uiterlijk...

Italiaanse begroting volgens EC nog steeds niet op orde

De begroting van Italië is mogelijk in strijd met de begrotingsregels van de Europese Unie. De Europese Commissie heeft de Italiaanse minister...

Britten in december eerst naar de stembus; Brexit op de langere baan

De Britse regering van de Conservatieven premier Boris Johnson is bereid de oppositie tegemoet te komen om steun te krijgen voor...

EU en MO straks voor de keus: steun voor Teheran of Washington

Kanselier Merkel, de Franse president Macron en de Britse premier Johnson dringen bij Iran aan op terughoudendheid in het conflict tussen...

Merkel haalt VN, Libiërs, Poetin, Erdogan en EU naar vredesberaad

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas heeft na besprekingen met de Libische generaal Khalifa Haftar gezegd dat Haftar bereid...

Net binnen

Denen laten Russen met hun eigen schip aanleg NordStream afronden

Het staat Rusland vrij om zijn eigen pijpenleggerschip Akademik Cherskiy te gebruiken om de laatste 160 kilometer van de Nord Stream-gaspijpleiding...

Economie in EU-landen door corona nog harder getroffen: 8 – 11 procent

De economische recessie door het coronavirus zal dit jaar in de Europese Unie nog erger zijn dan eerder werd voorspeld, zegt...

Duitse dierenwelzijnswet: varkens over paar jaar in grotere stallen

De Duitse Bondsraad heeft na jarenlange discussies ingestemd met een nieuwe Dierenwelzijnswet. Daardoor worden aan varkensstallen veel strengere eisen gesteld.

Kritiek op Von der Leyen voor haar steun aan Kroatische partijgenoten

De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, wordt overladen met kritiek omdat zij had deelgenomen aan een promotievideo...

Nu ook in Oostenrijkse slagerijen personeel besmet met coronavirus

Ook in Oostenrijk zijn in drie grote vleesverwerkende bedrijven coronabesmettingen onder het personeel geconstateerd. In totaal twaalf medewerkers zijn positief getest...