zondag 18 april 2021
Home EP Europarlement wil ruimer budget, desnoods door Europese Belasting

Europarlement wil ruimer budget, desnoods door Europese Belasting

Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, heeft gewaarschuwd dat de Europese Green Deal kan mislukken als de EU-landen zouden weigeren er voldoende geld voor uit te trekken.

Tijdens de plenaire zitting van het Europees Parlement verdedigde Von der Leyen een ambitieus meerjarenbudget (2021-2027) voor de financiering van zowel het huidige traditionele EU-beleid, inclusief de landbouwsubsidies, alsmede geld voor nieuwe prioriteiten, zoals de digitale transformatie, de Green Deal of Defensie.

Het hoofd van de Commissie legde speciale nadruk op de Green Deal, omschreven als de nieuwe groeistrategie van Europa. Ze vertelde de EP-leden dat ze geen enkel resultaat zal accepteren dat niet ten minste 25% van het budget voor de strijd tegen de opwarming van de aarde garandeert. Haar waarschuwingen komen een week vóór de ingelaste Europese Raad op 20 februari, waar de EU-regeringsleiders zullen proberen hun verschillen over de langetermijnbegroting te verkleinen.

In een debat over de EU-begroting 2021-2027 benadrukten de leden dat het Europees Parlement dat het alleen goedkeuring zal geven aan een meerjarenbegroting als die tegemoetkomt aan de ambities van de EU.

De meeste parlementsleden drongen er op aan dat voldoende financiering onmisbaar is om gezamenlijke ambities waar te maken, zoals de strijd tegen klimaatverandering, de digitale en ecologische transformatie en de sociale gevolgen daarvan alsmede het in stand houden van steun aan zwakke regio´s. Als bijvoorbeeld de Green Deal zou worden ingevoerd maar de totaalbegroting verkleint, dan zou dat betekenen dat er bezuinigd zal moeten worden in andere succesvolle EU-programma´s.

Tot slot is het voor de leden van het Europees Parlement belangrijk dat nieuwe bronnen van inkomsten voor de EU worden gecreëerd (“eigen middelen”). Parlementsvoorzitter Sassoli maakte op een persconferentie in Straatsburg duidelijk dat in de meerjarenbegroting duidelijk moet worden dat de toekomstige financiering van een níeuwe, modérne EU anders zal moeten worden aangepakt dan de huidige administratieve, technische aanpak.

Die huidige financiering komt neer op het heen-en-weer schuiven van rekeningen en bedragen, omdat de EU-ministers de jaarbedragen vaststellen, de Europese Commissie vervolgens het werk moet uitvoeren, en dat de rekeningen daarvan weer in mindering op de jaarbedragen worden gebracht. Daardoor is Brussel volledig afhankelijk van de financiële speelruimte die het telkenmale krijgt van de 27 ministers. Daarom pleitte Sassoli voor de invoering van een ‘Europese Belasting’.

Populair

Sommige EU-landen doen nog moeilijk over hogere begroting

Het aantal EU-landen dat de meerjarenbegroting van 2021 tot en met 2027 voor de EU niet wil verhogen neemt toe. Zweden,...

Gevechtspauze Turkije tegen Koerden in grensstrook Syrië

De Verenigde Staten en Turkije hebben een akkoord bereikt over stopzetting van de Turkse inval in het grensgebied met Syrië. Er...

EU-Hof: Polen discrimineert bij wegsturen van ‘lastige rechters’

Polen is door het Europees Hof van Justitie veroordeeld wegens discriminatie. De Poolse regering had geprobeerd 'lastige rechters' weg te werken...

Europarlement stemt pas over Brexit nadat Britten dat doen

Het Europees Parlement zal pas stemmen over het brexitakkoord als het parlement in Londen alle benodigde wetten heeft goedgekeurd. De fractievoorzitters...

Nederland hekelt Russische afkeer van rechtsorde, maar blijft hopen

De Nederlandse regering vindt dat Rusland zich steeds verder afkeert van de internationale rechtsorde, maar wil de contacten met Moskou wel...

Net binnen

Nieuw-Zeeland stopt binnen twee jaar met veetransporten per schip

Nieuw-Zeeland gaat de export van levend vee over zee geleidelijk helemaal verbieden. Met het oog op dierenwelzijn schortte het land vorig...

EU-AGRI twijfelt aan haalbaarheid uitbreiding biologische landbouw

In de Landbouwcommissie van het Europees Parlement bestaan nog veel bedenkingen tegen het voorstel om EU-subsidie in te zetten voor meer...

Geen Nederlands verzet in EU tegen cameraplicht in visruim van kotter

Demissionair LNV-minister Carola Schouten verzet zich niet tegen het verplicht installeren van camera’s op sommige vissersschepen om de visserij op zee...

EU komt toch met nieuw plan voor minder subsidie voor vleesreclame

De Europese Commissie komt volgend jaar met een nieuw voorstel over subsidie voor reclame voor vlees en zuivel. Daar is inmiddels...

Advies aan EU: ‘Minder kooien en hokken goed voor dierenwelzijn’

Nederlandse onderzoekers zeggen dat er in de EU voor kippen en varkens voldoende alternatieven zijn voor kooien en hokken, en dat...