vrijdag 22 januari 2021
Home EP Europarlement wil ruimer budget, desnoods door Europese Belasting

Europarlement wil ruimer budget, desnoods door Europese Belasting

Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, heeft gewaarschuwd dat de Europese Green Deal kan mislukken als de EU-landen zouden weigeren er voldoende geld voor uit te trekken.

Tijdens de plenaire zitting van het Europees Parlement verdedigde Von der Leyen een ambitieus meerjarenbudget (2021-2027) voor de financiering van zowel het huidige traditionele EU-beleid, inclusief de landbouwsubsidies, alsmede geld voor nieuwe prioriteiten, zoals de digitale transformatie, de Green Deal of Defensie.

Het hoofd van de Commissie legde speciale nadruk op de Green Deal, omschreven als de nieuwe groeistrategie van Europa. Ze vertelde de EP-leden dat ze geen enkel resultaat zal accepteren dat niet ten minste 25% van het budget voor de strijd tegen de opwarming van de aarde garandeert. Haar waarschuwingen komen een week vóór de ingelaste Europese Raad op 20 februari, waar de EU-regeringsleiders zullen proberen hun verschillen over de langetermijnbegroting te verkleinen.

In een debat over de EU-begroting 2021-2027 benadrukten de leden dat het Europees Parlement dat het alleen goedkeuring zal geven aan een meerjarenbegroting als die tegemoetkomt aan de ambities van de EU.

De meeste parlementsleden drongen er op aan dat voldoende financiering onmisbaar is om gezamenlijke ambities waar te maken, zoals de strijd tegen klimaatverandering, de digitale en ecologische transformatie en de sociale gevolgen daarvan alsmede het in stand houden van steun aan zwakke regio´s. Als bijvoorbeeld de Green Deal zou worden ingevoerd maar de totaalbegroting verkleint, dan zou dat betekenen dat er bezuinigd zal moeten worden in andere succesvolle EU-programma´s.

Tot slot is het voor de leden van het Europees Parlement belangrijk dat nieuwe bronnen van inkomsten voor de EU worden gecreëerd (“eigen middelen”). Parlementsvoorzitter Sassoli maakte op een persconferentie in Straatsburg duidelijk dat in de meerjarenbegroting duidelijk moet worden dat de toekomstige financiering van een níeuwe, modérne EU anders zal moeten worden aangepakt dan de huidige administratieve, technische aanpak.

Die huidige financiering komt neer op het heen-en-weer schuiven van rekeningen en bedragen, omdat de EU-ministers de jaarbedragen vaststellen, de Europese Commissie vervolgens het werk moet uitvoeren, en dat de rekeningen daarvan weer in mindering op de jaarbedragen worden gebracht. Daardoor is Brussel volledig afhankelijk van de financiële speelruimte die het telkenmale krijgt van de 27 ministers. Daarom pleitte Sassoli voor de invoering van een ‘Europese Belasting’.

Populair

EU waarschuwt voor meer cyberaanvallen bij invoeren 5G

De Europese Unie heeft in een risicoanalyse gewaarschuwd voor een toenemend aantal cyberaanvallen. Het gaat met name om aanvallen die met...

Iets minder luchtvervuiling in Europa

De luchtkwaliteit in Europa gaat erop vooruit, maar vooral in de steden richt vervuilde lucht nog veel schade aan economie en...

ASML mag high-tech apparatuur niet leveren aan China en Huawei

De Nederlandse chipmachinefabrikant ASML mag zijn meest geavanceerde machines tijdelijk niet leveren aan China. Eerder verleende vergunningen om strategische techniek te...

VN waarschuwt voor leegloop van de landen in zuidoost-Europa

Een onderzoek van de Verenigde Naties zegt dat de landen in het zuidoosten van Europa geconfronteerd worden met een dramatische bevolkingsdaling....

EU aan nieuw front in Libië nu ook in de knel tussen Russen en Turken

Troepen van de Libische militaire leider Khalifa Haftar komen steeds dichter bij de hoofdstad Tripoli, dankzij de militaire steun van de...

Net binnen

EU-beraad over nieuwe ecosubsidie in landbouwbeleid komt op gang

Dit jaar zal waarschijnlijk het jaar zijn waarin de langverwachte hervorming van het belangrijkste EU-programma voor landbouwsubsidies, het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB),...

EU wil snel betere handelsrelatie met nieuwe USA-president Biden

De nieuwe Amerikaanse president Joe Biden zal als een van zijn eerste daden alsnog het klimaatakkoord van Parijs ondertekenen, en zal...

Europese koeien blijven meer melk leveren: straks 8300 kilo per koe

Volgens de vooruitzichten van de Europese Commissie zal de Europese koemelk-productie de komende negen jaar blijven groeien tot 162 miljoen ton....

Europese zuivelindustrie wil af van Amerikaanse importboete op kaas

De Europese vereniging van zuivelindustrie EDA heeft de nieuwe Amerikaanse president Joe Biden gevraagd de onlangs ingevoerde importheffingen voor Europese kaas...

Amerikaanse pluimvee-giganten schikken voor tientallen miljoenen

Twee van de grootste pluimveeverwerkers in de Verenigde Staten, Pilgrim’s Pride en Tyson Foods, hebben een schikking van 75 miljoen dollar...