donderdag 15 april 2021
Home EP Europarlement wil Tsjechische premier onder curatele stellen

Europarlement wil Tsjechische premier onder curatele stellen

Het Europees Parlement vindt dat de Tsjechische premier Babis in EU-vergaderingen niet langer mag meebeslissen over begrotingen en subsidies, zo lang vooral zijn eigen agrarische bedrijven tientallen miljoenen EU-landbouwsubsidies incasseren. Daarmee wordt de Tsjechische regeringsleider min of meer onder curatele geplaatst.

Er loopt al ruim een jaar een Europees onderzoek naar de manier waarop EU-subsidies in Tsjechië vooral terechtkomen bij bedrijven van Babis en zijn zakenpartners. Het Europarlement dringt erop aan dat die er een openbare zwarte lijst van fraudeurs en misbruikers wordt aangelegd. De afgelopen jaren hebben klokkenluiders en anti-fraudeonderzoekers meer misbruik van EU-subsidies aan het licht gebracht. Om misbruik beter te kunnen aanpakken, is vrijdag bovendien beslist om een volwaardige aparte parlementscommissie voor Belastingbetalingen in te stellen.

In een resolutie die vrijdag met 510 stemmen voor, 53 tegen en 101 onthoudingen is aangenomen, betreurt het Europees Parlement dat de Tsjechische premier actief betrokken blijft bij de EU-begroting terwijl hij nog steeds de controle heeft over “Agrofert”, een van de de grootste begunstigden van EU-subsidies in Tsjechië.

Hoewel er nog steeds een EU-onderzoek loopt, staan ​​de EP-leden erop dat verdachte politici moeten kiezen tussen drie mogelijke oplossingen. Ze kunnen hun zakelijke belangen opgeven, afzien van het aanvragen van EU-financiering of zich onthouden van beslissingen die hun eigen belangen betreffen, onder meer door uiteindelijk af te treden. Europarlementariërs vragen de Europese Commissie strengere regels op te stellen, zoals een maximumbedrag per persoon, en het openbaar maken van de namen van ontvangers.

Het Europees Parlement veroordeelt ook de manier waarop premier Babis en zijn partijfunctionarissen tekeer gaan tegen Tsjechische Europarlementariërs die vorig jaar deelnamen aan de onderzoeksmissie naar de gemelde onregelmatigheden bij het beheer van EU-middelen. Die worden min of meer bedreigd.

Het formele onderzoek van de Europese Commissie naar het belangenconflict van de Tsjechische premier loopt sinds januari 2019. Eind vorig jaar werden alle betalingen uit de EU-begroting aan bedrijven van premier Babiš opgeschort. In december 2019 heropende de Tsjechische procureur-generaal het onderzoek naar misbruik van EU-middelen door een van de deelprojecten van de Agrofert-groep “Stork nest”. Het onderzoek werd oorspronkelijk geopend naar aanleiding van het rapport van de EU-fraudewaakhond OLAF.

Agrofert is een conglomeraat van meer dan 230 bedrijven, met meer dan 34.000 medewerkers. Premier Babiš heeft de Agrofert Group opgericht en is naar verluidt nog steeds de uiteindelijk gerechtigde. De groep was een van de grootste begunstigden van EU-subsidies: de leden van het Europees Parlement zeggen dat de groep alleen al voor 2018 ongeveer 36,5 miljoen euro aan landbouwsubsidies heeft ontvangen en nog eens 16 miljoen euro uit het Cohesiefonds. Momenteel verplicht geen enkele EU-wetgeving een lidstaat om de uiteindelijke ontvangers van EU-subsidies bekend te maken.

Populair

Zieke vader en vijf volwassen kinderen al negen jaar ‘opgesloten’

De Nederlandse politie heeft in een afgelegen boerderij in het noordoosten van het land zes mensen aangetroffen die wellicht negen jaar...

Nederland mag asielzoeker niet zo maar terugsturen naar Griekse kampen

Nederland mag alleen afgewezen asielzoekers terugsturen naar Griekenland, als vooraf duidelijk is dat ze daar juridische bijstand van een advocaat kunnen...

IMF en ECB waarschuwen voor afnemende economische groei

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) vindt dat de eurolanden voorzorgsmaatregelen moeten nemen, voor het geval de economische groei gaat stagneren. Die...

Oleg Sentsov hekelt Rusland, prijst Europa en bejubelt Oekraiene

De Oekraïense cineast Oleg Sentsov heeft in Straatsburg de belangrijkste mensenrechtenprijs van de Europese Unie in ontvangst genomen na zijn recente...

Turkije en Rusland verdelen de buit in Libië: EU en VS verder buitenspel

De Europese Unie roept de strijdende partijen in Libië op onmiddellijk de vijandelijkheden te beëindigen en het VN-wapenembargo strikt na te...

Net binnen

Geen Nederlands verzet in EU tegen cameraplicht in visruim van kotter

Demissionair LNV-minister Carola Schouten verzet zich niet tegen het verplicht installeren van camera’s op sommige vissersschepen om de visserij op zee...

EU komt toch met nieuw plan voor minder subsidie voor vleesreclame

De Europese Commissie komt volgend jaar met een nieuw voorstel over subsidie voor reclame voor vlees en zuivel. Daar is inmiddels...

Advies aan EU: ‘Minder kooien en hokken goed voor dierenwelzijn’

Nederlandse onderzoekers zeggen dat er in de EU voor kippen en varkens voldoende alternatieven zijn voor kooien en hokken, en dat...

EU-inwoners willen etiket op al het genetisch bewerkte voedsel

De overgrote meerderheid van de Europese consumenten wil dat op voedsellabels wordt vermeld of er genetisch bewerkte grondstoffen in zitten, maar...

Ierland houdt inspraakronde onder boeren over nieuw landbouwbeleid

Ierland gaat de komende tien jaar het strategische landbouwbeleid vooral richten op het verhogen van inkomsten voor boeren en het verbeteren...