woensdag 8 juli 2020
Home EP Europarlement wil Tsjechische premier onder curatele stellen

Europarlement wil Tsjechische premier onder curatele stellen

Het Europees Parlement vindt dat de Tsjechische premier Babis in EU-vergaderingen niet langer mag meebeslissen over begrotingen en subsidies, zo lang vooral zijn eigen agrarische bedrijven tientallen miljoenen EU-landbouwsubsidies incasseren. Daarmee wordt de Tsjechische regeringsleider min of meer onder curatele geplaatst.

Er loopt al ruim een jaar een Europees onderzoek naar de manier waarop EU-subsidies in Tsjechië vooral terechtkomen bij bedrijven van Babis en zijn zakenpartners. Het Europarlement dringt erop aan dat die er een openbare zwarte lijst van fraudeurs en misbruikers wordt aangelegd. De afgelopen jaren hebben klokkenluiders en anti-fraudeonderzoekers meer misbruik van EU-subsidies aan het licht gebracht. Om misbruik beter te kunnen aanpakken, is vrijdag bovendien beslist om een volwaardige aparte parlementscommissie voor Belastingbetalingen in te stellen.

In een resolutie die vrijdag met 510 stemmen voor, 53 tegen en 101 onthoudingen is aangenomen, betreurt het Europees Parlement dat de Tsjechische premier actief betrokken blijft bij de EU-begroting terwijl hij nog steeds de controle heeft over “Agrofert”, een van de de grootste begunstigden van EU-subsidies in Tsjechië.

Hoewel er nog steeds een EU-onderzoek loopt, staan ​​de EP-leden erop dat verdachte politici moeten kiezen tussen drie mogelijke oplossingen. Ze kunnen hun zakelijke belangen opgeven, afzien van het aanvragen van EU-financiering of zich onthouden van beslissingen die hun eigen belangen betreffen, onder meer door uiteindelijk af te treden. Europarlementariërs vragen de Europese Commissie strengere regels op te stellen, zoals een maximumbedrag per persoon, en het openbaar maken van de namen van ontvangers.

Het Europees Parlement veroordeelt ook de manier waarop premier Babis en zijn partijfunctionarissen tekeer gaan tegen Tsjechische Europarlementariërs die vorig jaar deelnamen aan de onderzoeksmissie naar de gemelde onregelmatigheden bij het beheer van EU-middelen. Die worden min of meer bedreigd.

Het formele onderzoek van de Europese Commissie naar het belangenconflict van de Tsjechische premier loopt sinds januari 2019. Eind vorig jaar werden alle betalingen uit de EU-begroting aan bedrijven van premier Babiš opgeschort. In december 2019 heropende de Tsjechische procureur-generaal het onderzoek naar misbruik van EU-middelen door een van de deelprojecten van de Agrofert-groep “Stork nest”. Het onderzoek werd oorspronkelijk geopend naar aanleiding van het rapport van de EU-fraudewaakhond OLAF.

Agrofert is een conglomeraat van meer dan 230 bedrijven, met meer dan 34.000 medewerkers. Premier Babiš heeft de Agrofert Group opgericht en is naar verluidt nog steeds de uiteindelijk gerechtigde. De groep was een van de grootste begunstigden van EU-subsidies: de leden van het Europees Parlement zeggen dat de groep alleen al voor 2018 ongeveer 36,5 miljoen euro aan landbouwsubsidies heeft ontvangen en nog eens 16 miljoen euro uit het Cohesiefonds. Momenteel verplicht geen enkele EU-wetgeving een lidstaat om de uiteindelijke ontvangers van EU-subsidies bekend te maken.

Populair

EU waarschuwt voor meer cyberaanvallen bij invoeren 5G

De Europese Unie heeft in een risicoanalyse gewaarschuwd voor een toenemend aantal cyberaanvallen. Het gaat met name om aanvallen die met...

Iets minder luchtvervuiling in Europa

De luchtkwaliteit in Europa gaat erop vooruit, maar vooral in de steden richt vervuilde lucht nog veel schade aan economie en...

ASML mag high-tech apparatuur niet leveren aan China en Huawei

De Nederlandse chipmachinefabrikant ASML mag zijn meest geavanceerde machines tijdelijk niet leveren aan China. Eerder verleende vergunningen om strategische techniek te...

VN waarschuwt voor leegloop van de landen in zuidoost-Europa

Een onderzoek van de Verenigde Naties zegt dat de landen in het zuidoosten van Europa geconfronteerd worden met een dramatische bevolkingsdaling....

EU aan nieuw front in Libië nu ook in de knel tussen Russen en Turken

Troepen van de Libische militaire leider Khalifa Haftar komen steeds dichter bij de hoofdstad Tripoli, dankzij de militaire steun van de...

Net binnen

Denen laten Russen met hun eigen schip aanleg NordStream afronden

Het staat Rusland vrij om zijn eigen pijpenleggerschip Akademik Cherskiy te gebruiken om de laatste 160 kilometer van de Nord Stream-gaspijpleiding...

Economie in EU-landen door corona nog harder getroffen: 8 – 11 procent

De economische recessie door het coronavirus zal dit jaar in de Europese Unie nog erger zijn dan eerder werd voorspeld, zegt...

Duitse dierenwelzijnswet: varkens over paar jaar in grotere stallen

De Duitse Bondsraad heeft na jarenlange discussies ingestemd met een nieuwe Dierenwelzijnswet. Daardoor worden aan varkensstallen veel strengere eisen gesteld.

Kritiek op Von der Leyen voor haar steun aan Kroatische partijgenoten

De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, wordt overladen met kritiek omdat zij had deelgenomen aan een promotievideo...

Nu ook in Oostenrijkse slagerijen personeel besmet met coronavirus

Ook in Oostenrijk zijn in drie grote vleesverwerkende bedrijven coronabesmettingen onder het personeel geconstateerd. In totaal twaalf medewerkers zijn positief getest...