donderdag 15 april 2021
Home EP Europarlementariërs willen meer ‘landbouw’ in de EU-biodiversiteit

Europarlementariërs willen meer ‘landbouw’ in de EU-biodiversiteit

De Landbouwcommissie van het Europees Parlement vindt dat er in de EU meer gedaan moet worden aan verbetering en bescherming van biodiversiteit. Maar dat mag niet ten koste gaan van de agrarische sector. De Comagri-commissie somde donderdag tal van bedenkingen en voorwaarden op tegen het biodiversiteitsplan van de Green Deal.

De EU heeft volgens de Landbouwcommissie weliswaar een ambitieuze strategie nodig om het verlies aan biodiversiteit een halt toe te roepen, maar dat moet wel gestoeld zijn op wetenschappelijke feiten en cijfers. Daarmee herhaalde de commissie het eerdere pleidooi om eerst haalbaarheidsstudies te verrichten naar de gevolgen van de Green Deal en het nieuwe GLB.

De Landbouwcommissie wil nu al vastleggen dat méér biodiversiteit gepaard moet gaan met méér milieuveilige gewasbeschermingsmiddelen, als boeren hun gebruik van chemische pesticiden moeten verminderen. Ze willen dat de EU de regels verbetert voor goedkeuring van nieuwe gewasbeschermers met een kleinere impact op het milieu.

De EP-leden riepen de EU-landen opnieuw op boeren aan te moedigen om ten minste 10% van hun land opzij te zetten voor de biodiversiteit, bijvoorbeeld heggen, bufferstroken, gebieden waar geen chemicaliën worden gebruikt en tijdelijk braakland.

Het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) zal een sleutelrol moeten spelen bij de bescherming van de biodiversiteit van landbouwgronden, zo zegt de Comagri. Dat ‘agri-wensenlijstje’ is nu ingediend bij de Milieucommissie (ENVI) die waarschijnlijk eind april de biodiversiteitsstrategie van het Europees Parlement vaststelt.

Het is onzeker of alle wensen, verzoeken en verlangens van de agrarisch-georiënteerde Landbouwcommissie zullen worden overgenomen door de ENVI-Milieucommissie. In veel Green Deal-zaken in niet de Commissaris voor Landbouw (Wojciechowski) leidend en doorslaggevend, maar Milieu+Klimaat (Timmermans) of Voedsel+Gezondheid (Kyriakides).

Voor ‘het Nederlandse landbouwgeluid’ in de EU geldt bovendien dat in de huidige bestuursperiode slechts twee Europarlementariërs een volwaardige plaats in de Landbouwcommissie hebben (en twee vervangers), maar in de ENVI-Milieucommissie hebben Nederlandse fracties vier vaste plaatsen (en vier plaatsvervangers).

Vanuit de Landbouwcommissie is Bert-Jan Ruissen (SGP) als enige Nederlander als schaduw-rapporteur nauw betrokken bij de nu lopende triloog-onderhandelingen over een nieuw landbouwbeleid. Vanuit de ENVI-milieucommissie hebben de twee vice-voorzitters Bas Eickhout (GroenLinks) en Anja Hazekamp (PvdD) zeggenschap over de afhandeling van die triloog-onderhandelingen.

Populair

Sommige EU-landen doen nog moeilijk over hogere begroting

Het aantal EU-landen dat de meerjarenbegroting van 2021 tot en met 2027 voor de EU niet wil verhogen neemt toe. Zweden,...

Gevechtspauze Turkije tegen Koerden in grensstrook Syrië

De Verenigde Staten en Turkije hebben een akkoord bereikt over stopzetting van de Turkse inval in het grensgebied met Syrië. Er...

EU-Hof: Polen discrimineert bij wegsturen van ‘lastige rechters’

Polen is door het Europees Hof van Justitie veroordeeld wegens discriminatie. De Poolse regering had geprobeerd 'lastige rechters' weg te werken...

Europarlement stemt pas over Brexit nadat Britten dat doen

Het Europees Parlement zal pas stemmen over het brexitakkoord als het parlement in Londen alle benodigde wetten heeft goedgekeurd. De fractievoorzitters...

Nederland hekelt Russische afkeer van rechtsorde, maar blijft hopen

De Nederlandse regering vindt dat Rusland zich steeds verder afkeert van de internationale rechtsorde, maar wil de contacten met Moskou wel...

Net binnen

Geen Nederlands verzet in EU tegen cameraplicht in visruim van kotter

Demissionair LNV-minister Carola Schouten verzet zich niet tegen het verplicht installeren van camera’s op sommige vissersschepen om de visserij op zee...

EU komt toch met nieuw plan voor minder subsidie voor vleesreclame

De Europese Commissie komt volgend jaar met een nieuw voorstel over subsidie voor reclame voor vlees en zuivel. Daar is inmiddels...

Advies aan EU: ‘Minder kooien en hokken goed voor dierenwelzijn’

Nederlandse onderzoekers zeggen dat er in de EU voor kippen en varkens voldoende alternatieven zijn voor kooien en hokken, en dat...

EU-inwoners willen etiket op al het genetisch bewerkte voedsel

De overgrote meerderheid van de Europese consumenten wil dat op voedsellabels wordt vermeld of er genetisch bewerkte grondstoffen in zitten, maar...

Ierland houdt inspraakronde onder boeren over nieuw landbouwbeleid

Ierland gaat de komende tien jaar het strategische landbouwbeleid vooral richten op het verhogen van inkomsten voor boeren en het verbeteren...