zaterdag 16 januari 2021
Home EP Landbouwbegroting EU: afwachten wat de premiers met budget willen

Landbouwbegroting EU: afwachten wat de premiers met budget willen

De Landbouwcommissie van het Europees Parlement heeft instemmend gereageerd op de lichte verhoging die de Europese Commissie heeft aangebracht in de Landbouwbegroting, maar houdt eraan vast dat er voor nieuwe taken nieuw geld bij moet.

Eind mei had de Europese Commissie na lang aandringen van de landbouwcommissie een lichte verhoging in het meerjarenbudget aangebracht, maar dat is inmiddels door de staatshoofden en regeringsleiders verworpen. Die regeringsleiders komen half juli opnieuw bijeen, waarbij Nederland en drie andere EU-landen nog steeds behoorlijk dwars liggen.

Hun bezwaren richten zich weliswaar vooral op het corona-herstelfonds, maar daardoor is het EU-meerjarenbudget ook nog niet veiliggesteld. Groot struikelblok daarbij is het vele geld dat nodig is voor de Green Deal van vice-voorzitter Frans Timmermans, inclusief het van-boer-tot-bord, voor de biodiversiteit, minder bestrijdingsmiddelen en meer biologische landbouw. En die honderden miljoenen in een steeds groter wordend reservepotje voor plattelandsontwikkeling is erg verleidelijk….

Maatregelen van de Europese Green Deal mogen niet worden betaald uit het huidige geld voor het landbouwbeleid, wordt werd maandag in de commissievergadering opnieuw geszegd. Wel erkende de Landbouwcommissie dat een ‘gemoderniseerd en duurzaam gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) een beslissende bijdrage zal leveren aan de ambitieuze klimaatdoelstellingen van de EU. Een aanzienlijk deel van het GLB moet de klimaatdoelstellingen van de EU ondersteunen, maar de verwezenlijking ervan zal in grote mate afhangen van voldoende financiering, zo benadrukte de Landbouwcommissie.

Juist dat extra geld is om meerdere redenen hoogst onwaarschijnlijk. Ten eerste heeft de Europese Commissie de laatste concept-begrotingen al verbeterd. Bovendien zijn het uiteindelijk de staatshoofden die (meestal) het laatste woord hebben. En in de meeste begrotingen is ‘oud voor nieuw’ een heel gebruikelijk uitgangspunt: nieuw beleid kan alleen doorgaan als er geld ‘gevonden’ wordt door ‘oud’ beleid te laten vervallen. Bovendien is van meerdere landen al langer bekend dat ze vinden dat er in de EU veel te veel wordt uitgegeven aan het ( in stand houden van verouderd) landbouwbeleid.

Bovendien staat nog lang niet vast of de mening van de Landbouwcommissie wordt gedeeld door hun collega-parlementsleden van de Budget-commissie, van de Economische Commissie en van de Milieucommissie. Dat zal pas blijken in september, bij de stemmingen over de uiteindelijke begrotingen. Dan is bijna iedereen waarschijnlijk al lang vergeten dat het de premiers en de ministers waren die in juli op de financiële rem gingen staan.

In een niet-bindende resolutie, aangenomen met 37 stemmen voor, 8 tegen en 3 onthoudingen, staat de Landbouwcommissie er op dat ‘de groene transitie, de uitgebreide bio-diversiteitsplannen en de F2F-visie met vers geld moeten worden gefinancierd en niet ten koste mogen gaan van de bestaande GLB-financiering. Verhoogde ecologische eisen moeten altijd financieel worden bijbetaald, omdat boeren niet gevraagd kan worden méér te doen met mínder geld, zo wordt gezegd. Ze voegen eraan toe dat de landbouw in de EU de enige is die de uitstoot van broeikasgassen al met twintig procent heeft verminderd.

Populair

EU waarschuwt voor meer cyberaanvallen bij invoeren 5G

De Europese Unie heeft in een risicoanalyse gewaarschuwd voor een toenemend aantal cyberaanvallen. Het gaat met name om aanvallen die met...

Iets minder luchtvervuiling in Europa

De luchtkwaliteit in Europa gaat erop vooruit, maar vooral in de steden richt vervuilde lucht nog veel schade aan economie en...

ASML mag high-tech apparatuur niet leveren aan China en Huawei

De Nederlandse chipmachinefabrikant ASML mag zijn meest geavanceerde machines tijdelijk niet leveren aan China. Eerder verleende vergunningen om strategische techniek te...

VN waarschuwt voor leegloop van de landen in zuidoost-Europa

Een onderzoek van de Verenigde Naties zegt dat de landen in het zuidoosten van Europa geconfronteerd worden met een dramatische bevolkingsdaling....

EU aan nieuw front in Libië nu ook in de knel tussen Russen en Turken

Troepen van de Libische militaire leider Khalifa Haftar komen steeds dichter bij de hoofdstad Tripoli, dankzij de militaire steun van de...

Net binnen

Oekraïne houdt eerst referendum over landverkoop aan buitenlander

Over de verkoop van landbouwgrond in Oekraïne aan buitenlanders zal binnen drie jaar een een referendum worden gehouden. Pas daarna wordt...

Australische boeren willen meer buitenlandse seizoensarbeiders

Australië heeft een kleine versoepeling aangekondigd voor de werkvergunningen voor buitenlandse seizoenswerkers, maar landbouworganisaties dringen aan op veel méér verruiming.

Boeren boos op supermarkten voor gestunt met winkel-voedselprijzen

Tot woede van Duitse melkveehouders hebben twee zuivelcoöperaties nieuwe prijsafspraken met supermarktketen Aldi gemaakt over lagere boterprijzen. Daarmee verbreekt Aldi eerdere...

Duitse varkensfokkers willen met exitpremie wel stoppen of saneren

Meer dan de helft van de Duitse varkensfokkers heeft grote belangstelling om in ruil voor een passende financiële vergoeding uit de...

Schotse pootaardappelen niet zo maar voor de export naar de EU

De Britse aardappelindustrie voert besprekingen met de Europese Unie over versoepeling van de pootaardappel-maatregel, maar is daarover weinig hoopvol.