dinsdag 4 augustus 2020
Home EP Landbouwbegroting EU: afwachten wat de premiers met budget willen

Landbouwbegroting EU: afwachten wat de premiers met budget willen

De Landbouwcommissie van het Europees Parlement heeft instemmend gereageerd op de lichte verhoging die de Europese Commissie heeft aangebracht in de Landbouwbegroting, maar houdt eraan vast dat er voor nieuwe taken nieuw geld bij moet.

Eind mei had de Europese Commissie na lang aandringen van de landbouwcommissie een lichte verhoging in het meerjarenbudget aangebracht, maar dat is inmiddels door de staatshoofden en regeringsleiders verworpen. Die regeringsleiders komen half juli opnieuw bijeen, waarbij Nederland en drie andere EU-landen nog steeds behoorlijk dwars liggen.

Hun bezwaren richten zich weliswaar vooral op het corona-herstelfonds, maar daardoor is het EU-meerjarenbudget ook nog niet veiliggesteld. Groot struikelblok daarbij is het vele geld dat nodig is voor de Green Deal van vice-voorzitter Frans Timmermans, inclusief het van-boer-tot-bord, voor de biodiversiteit, minder bestrijdingsmiddelen en meer biologische landbouw. En die honderden miljoenen in een steeds groter wordend reservepotje voor plattelandsontwikkeling is erg verleidelijk….

Maatregelen van de Europese Green Deal mogen niet worden betaald uit het huidige geld voor het landbouwbeleid, wordt werd maandag in de commissievergadering opnieuw geszegd. Wel erkende de Landbouwcommissie dat een ‘gemoderniseerd en duurzaam gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) een beslissende bijdrage zal leveren aan de ambitieuze klimaatdoelstellingen van de EU. Een aanzienlijk deel van het GLB moet de klimaatdoelstellingen van de EU ondersteunen, maar de verwezenlijking ervan zal in grote mate afhangen van voldoende financiering, zo benadrukte de Landbouwcommissie.

Juist dat extra geld is om meerdere redenen hoogst onwaarschijnlijk. Ten eerste heeft de Europese Commissie de laatste concept-begrotingen al verbeterd. Bovendien zijn het uiteindelijk de staatshoofden die (meestal) het laatste woord hebben. En in de meeste begrotingen is ‘oud voor nieuw’ een heel gebruikelijk uitgangspunt: nieuw beleid kan alleen doorgaan als er geld ‘gevonden’ wordt door ‘oud’ beleid te laten vervallen. Bovendien is van meerdere landen al langer bekend dat ze vinden dat er in de EU veel te veel wordt uitgegeven aan het ( in stand houden van verouderd) landbouwbeleid.

Bovendien staat nog lang niet vast of de mening van de Landbouwcommissie wordt gedeeld door hun collega-parlementsleden van de Budget-commissie, van de Economische Commissie en van de Milieucommissie. Dat zal pas blijken in september, bij de stemmingen over de uiteindelijke begrotingen. Dan is bijna iedereen waarschijnlijk al lang vergeten dat het de premiers en de ministers waren die in juli op de financiële rem gingen staan.

In een niet-bindende resolutie, aangenomen met 37 stemmen voor, 8 tegen en 3 onthoudingen, staat de Landbouwcommissie er op dat ‘de groene transitie, de uitgebreide bio-diversiteitsplannen en de F2F-visie met vers geld moeten worden gefinancierd en niet ten koste mogen gaan van de bestaande GLB-financiering. Verhoogde ecologische eisen moeten altijd financieel worden bijbetaald, omdat boeren niet gevraagd kan worden méér te doen met mínder geld, zo wordt gezegd. Ze voegen eraan toe dat de landbouw in de EU de enige is die de uitstoot van broeikasgassen al met twintig procent heeft verminderd.

Populair

Spoedberaad NAVO en EU over Turkse invasie in Noord-Syrië

De ministers van Buitenlandse Zaken van de EU-landen bespreken maandag in Luxemburg "alle aspecten" van de crisis in Syrië als gevolg...

Nederland wil uit hele EU snelle treinen naar Eurovisie songfestival in Rotterdam

De Nederlandse vervoer- en transportautoriteiten hebben de Europese spoorbedrijven opgeroepen om speciale treinen in te zetten voor het Eurovisie Songfestival, volgend...

Juncker bij afscheid na vijf jaar: ‘Brexit verspilde tijd en energie’

Voorzitter Jean-Claude Juncker van de Europese Commissie heeft min of meer zijn spijt betuigd voor het hele gedoe met de Brexit....

Ook in Duitse deelstaat Thüringen versnippert het politieke ‘midden’

De inwoners van de oostelijke Duitse deelstaat Thüringen hebben bij regionale verkiezingen massaal op radicale partijen gestemd. De radicaal-linkse partij Die...

Turkije doet moeilijk over aanleg Israëlische gasleiding naar Europa

Na jaren van onderhandelen is een akkoord gesloten over de aanleg van een onderzeese pijplijn van Israël naar Europa. Turkije...

Net binnen

Bayer boekt miljarden af voor afkoop schadeclaims glyfosaat

Chemieconcern Bayer meldt over het tweede kwartaal van dit jaar miljardenverliezen, niet veroorzaakt door de corona pandemie maar door rechtbankzaken in...

Polen bouwt met EU-subsidie bio-gasinstallaties op 20 boerderijen

Twintig grote Poolse landbouwbedrijven gaan met subsidie hun energielevering overschakelen op eigen biogasinstallaties. De installaties op boerderijschaal zijn...

Ierse agrariërs: meer productie en volume maar amper meer inkomen

De agrarische sector in Ierland heeft over het jaar 2019 in alle bedrijfstakken ruim meer geproduceerd, maar heeft door gestegen kosten...

Gewassen op Amerikaanse akkers groeien minder door minder bijen

Een gebrek aan bijen in landbouwgebieden in de Verenigde Staten beperkt de groei van sommige gewassen, zo blijkt uit een nieuwe...

Verdachte pakketjes ‘Chinees zaad’ per post gestuurd naar Amerikanen

Het Amerikaanse ministerie van landbouw USAD en de FBI waarschuwen het Amerikaanse publiek voor het planten van ongevraagd toegestuurde pakketten met...