maandag 6 december 2021
Home EP Nieuw GLB: meest-haalbaar, minst-schadelijk en bij-gebrek-aan-beter

Nieuw GLB: meest-haalbaar, minst-schadelijk en bij-gebrek-aan-beter

Het Europees Parlement is praktisch, ideologisch en zakelijk hopeloos verdeeld gebleven over het nieuwe Europese landbouwbeleid (GLB). Met 452 tegen 178 (met 57 onthoudingen) werd het als ‘meest haalbare’, ‘minst-schadelijke’ of ‘bij gebrek aan beter’ goedgekeurd.

Het volledig ontbreken van elke juridisch of financieel verband van de Klimaat- en Milieudoelen met het landbouwbeleid is voor velen hét grote struikelblok, en voor anderen juist een groot pluspunt. “Hoe kan het dat dit Parlement eerst de klimaat-nóódtoestand uitroept, ambities uitspreekt voor biodiversiteit en duurzame voedselproductie en nu precies het tegenovergestelde doet ?” zo vroeg Anja Hazekamp (PvdD) zich af.

Het is de bedoeling dat het nieuwe landbouwbeleid méér Klimaat- en milieuvriendelijk wordt, en dat de individuele EU-landen er meer een eigen, nationale invulling aan mogen geven. Een van de grote veranderingen is de invoering van zogenaamde “eco-regelingen”; betalingen die 25% van de rechtstreekse steun zullen uitmaken, maar die alleen worden toegekend aan landbouwpraktijken die gunstig zijn voor het milieu.

Voor het eerst zal het GLB ook sociale “voorwaarden” bevatten, waardoor alleen agrarische bedrijven subsidie krijgen die de arbeidsrechten van hun personeel respecteren, vanaf 2023 op vrijwillige basis maar vanaf 2025 verplicht. Bovendien moet een deel van de subsidie bestemd worden voor jonge boeren.

Een groot verschil zal worden dat het nieuwe landbouwbeleid ruimte geeft voor nationale strategische plannen, waarmee de EU meer overlaat aan de individuele EU-landen. De meeste landen zijn momenteel bezig met het afronden van hun nationale programma’s om ze vóór 31 december naar de EU te kunnen sturen.

De kritiek van tegenstanders (vooral bij Verenigd Links GUE/NGL en bij De Groenen) is dat de EU de uitvoering van Klimaatvriendelijk landbouwbeleid uit handen geeft, en overlaat aan de nationale regeringen. Bovendien staan er amper sancties op papier, zodat niemand zich verplicht zal voelen om Klimaatdoelen te bereiken. Voorstanders daarentegen vinden ‘minder centralistisch, meer nationaal’ een verbetering.

GroenLinkser Bas Eickhout hekelde de manier waarop dit GLB tot stand is gekomen. “De Commissie liet het aan het Parlement en de EU-landen om het voorstel te vergroenen. De minusters willen echter voor hun eigen land zo veel mogelijk vrijheid om het geld in te zetten en dus weinig milieuregels.

In het Europarlement worden de landbouwsubsidies door velen vooral gezien als ‘boerengeld’, in plaats van belastinggeld. En dus bleef een stevige hervorming uit”, aldus Eickhout. Maar een amendement om het GLB-voorstel af te wijzen en geheel opnieuw te beginnen, werd met 504 tegen 153 stemmen verworpen.

Bert-Jan Ruissen (SGP), de enige Nederlandse GLB-onderhandelaar, vindt dat dit akkoord een compromis is dat steunt verdient. Hij wees erop dat een aantal onrealistische ambities van de Commissie zijn teruggebracht tot realistische proporties. Hij noemde de 25%-verschuiving van inkomensondersteuning naar de eco-regelingen ‘in goede balans’.

Niet alleen voorstemmers, maar ook weifelaars en tegenstemmers erkennen dat het nieuwe EU-beleid minder van bovenaf is opgelegd, en minder vanachter EU-bureaus in Brussel zal worden bepaald. Ook erkennen de meesten dat straks landbouwsubsidies niet langer ‘inkomensgaranties’ zijn, maar concrete betalingen voor geleverde diensten en producten.

Europarlementariër Jan Huitema (VVD), lid van zowel de landbouw- als de milieucommissie ‘is blij dat voor het eerst in de geschiedenis van het Europees landbouwbeleid een deel van de vergroening niet gestuurd wordt door generieke maatregelen vanuit Brussel.

Het dóel is meer leidend geworden. Een deel van het budget wordt nu direct gelinkt aan daadwerkelijk behaalde vergroenings-resultáten. De beste garantie voor een succesvolle vergroening’, zo noemde hij het.

Populair

Zieke vader en vijf volwassen kinderen al negen jaar ‘opgesloten’

De Nederlandse politie heeft in een afgelegen boerderij in het noordoosten van het land zes mensen aangetroffen die wellicht negen jaar...

Nederland mag asielzoeker niet zo maar terugsturen naar Griekse kampen

Nederland mag alleen afgewezen asielzoekers terugsturen naar Griekenland, als vooraf duidelijk is dat ze daar juridische bijstand van een advocaat kunnen...

IMF en ECB waarschuwen voor afnemende economische groei

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) vindt dat de eurolanden voorzorgsmaatregelen moeten nemen, voor het geval de economische groei gaat stagneren. Die...

Oleg Sentsov hekelt Rusland, prijst Europa en bejubelt Oekraiene

De Oekraïense cineast Oleg Sentsov heeft in Straatsburg de belangrijkste mensenrechtenprijs van de Europese Unie in ontvangst genomen na zijn recente...

Turkije en Rusland verdelen de buit in Libië: EU en VS verder buitenspel

De Europese Unie roept de strijdende partijen in Libië op onmiddellijk de vijandelijkheden te beëindigen en het VN-wapenembargo strikt na te...

Net binnen

Trekkerbetoging in Brussel door Europese boeren gaat niet door

De landbouwdemonstratie die op 13 en 14 december in Brussel zou worden gehouden, gaat niet door. De betoging met trekkers zou...

Europese Commissie begint proces tegen meer Duitse milieuvervuiling

De Europese Commissie heeft bij het Hof van Justitie procedures aangespannen tegen Duitsland en Roemenië wegens onvoldoende bescherming van biodiversiteit in...

Rusland: omvang voedselimport ongeveer gelijk aan de export

De Russische minister van Landbouw Dmitry Patroeshev verwacht in het eerstkomende  halfjaar in verscheidene regio’s herstel van de varkensvleesproductie. Dat heeft...

Strengere Europese regels voor veetransport over grote afstand

De Europese parlementaire enquêtecommissie naar veetransporten heeft een vernietigend oordeel geveld over de manier waarop vee door EU-landen wordt vervoerd. Ook...

Duitse landbouw vraagt toelating nieuwe gen-techniek CRISPR/cas

Duitse landbouworganisaties hebben de nieuwe centrumlinkse ‘stoplicht-coalitie’ opgeroepen om nieuwe gen-technieken zoals CRISPR/cas te gaan toestaan voor meer voedselzekerheid en duurzaamheid...