dinsdag 4 augustus 2020
Home EP Nog twee jaar landbouwsubsidies en EU-geld uit plattelandsfonds

Nog twee jaar landbouwsubsidies en EU-geld uit plattelandsfonds

Het ziet er naar uit dat het huidige gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB) van de Europese Unie niet met één maar met twee jaar wordt verlengd. Onderhandelaars van het Europarlement en van de EU-Landbouwministers hebben daarover een akkoord gesloten.

De Europese Commissie wilde de huidige subsidieregelingen maar één jaar verlengen, in afwachting van het nieuwe EU-meerjarenbudget 2020 – 2027 met daaraan gekoppeld de nieuwe Landbouwbegroting.

De fracties in het Europees Parlement en de 27 LNV-ministers hebben erop gewezen dat de afgelopen jaren is gebleken hoe moeilijk de besprekingen over de Landbouwbegrotingen verlopen. Een ook over de huidige begroting (voor 2021) zijn ze het nog steeds niet eens.

Daar bovenop komt nu ook nog dat door de nieuwe Green Deal een groot aantal ‘groene’ beleidsterreinen in elkaar worden geschoven, inclusief de bijbehorende budgetten. Ook daarover is het laatste woord nog niet gezegd.

De onderhandelaars van het Parlement en de ministerraad hebben nu een gedeeltelijk akkoord bereikt. Het zorgt in elk geval voor de voortzetting van betalingen aan landbouwers en ontvangers van subsidies voor plattelandsontwikkeling, en biedt daarmee voor de komende twee jaar voorspelbaarheid en stabiliteit voor de sector. Het is niet waarschijnlijk dat de Europese Commissie deze GLB-afspraak zal weigeren uit te voeren.

Het Parlement heeft ook maatregelen doorgevoerd die de EU-landen meer speelruimte bieden bij de ondersteuning van landbouwers, vooral tijdens de COVID-19-crisis. Deze omvatten bijvoorbeeld versoepeling van de staatssteunregels zodat regeringen belasting-uitstel mogen aanbieden, zonder dat dit binnen de EU wordt gezien als staatssteun.

Ook wordt de mogelijkheid uitgebreid voor compensatie bij ernstige inkomensdalingen en voor verliezen als gevolg van ongunstige weersomstandigheden, uitbraken van dier- of plantenziekten. De drempel om tot compensaties over te gaan, kon dus worden verlaagd van 30% verliezen naar 20% verliezen.

Op voorstel van de Europarlementariërs hebben de ministers er nu ook mee ingestemd dat de duur van nieuwe plattelandsprojecten gericht op biologische landbouw, dierenwelzijn en milieu-klimaatmaatregelen wordt opgerekt naar vijf jaar. De Europese Commissie stelde oorspronkelijk een maximale duur van drie jaar voor en alleen voor biologische en klimaat- en milieugerelateerde projecten.

Populair

Sommige EU-landen doen nog moeilijk over hogere begroting

Het aantal EU-landen dat de meerjarenbegroting van 2021 tot en met 2027 voor de EU niet wil verhogen neemt toe. Zweden,...

Gevechtspauze Turkije tegen Koerden in grensstrook Syrië

De Verenigde Staten en Turkije hebben een akkoord bereikt over stopzetting van de Turkse inval in het grensgebied met Syrië. Er...

EU-Hof: Polen discrimineert bij wegsturen van ‘lastige rechters’

Polen is door het Europees Hof van Justitie veroordeeld wegens discriminatie. De Poolse regering had geprobeerd 'lastige rechters' weg te werken...

Europarlement stemt pas over Brexit nadat Britten dat doen

Het Europees Parlement zal pas stemmen over het brexitakkoord als het parlement in Londen alle benodigde wetten heeft goedgekeurd. De fractievoorzitters...

Nederland hekelt Russische afkeer van rechtsorde, maar blijft hopen

De Nederlandse regering vindt dat Rusland zich steeds verder afkeert van de internationale rechtsorde, maar wil de contacten met Moskou wel...

Net binnen

Bayer boekt miljarden af voor afkoop schadeclaims glyfosaat

Chemieconcern Bayer meldt over het tweede kwartaal van dit jaar miljardenverliezen, niet veroorzaakt door de corona pandemie maar door rechtbankzaken in...

Polen bouwt met EU-subsidie bio-gasinstallaties op 20 boerderijen

Twintig grote Poolse landbouwbedrijven gaan met subsidie hun energielevering overschakelen op eigen biogasinstallaties. De installaties op boerderijschaal zijn...

Ierse agrariërs: meer productie en volume maar amper meer inkomen

De agrarische sector in Ierland heeft over het jaar 2019 in alle bedrijfstakken ruim meer geproduceerd, maar heeft door gestegen kosten...

Gewassen op Amerikaanse akkers groeien minder door minder bijen

Een gebrek aan bijen in landbouwgebieden in de Verenigde Staten beperkt de groei van sommige gewassen, zo blijkt uit een nieuwe...

Verdachte pakketjes ‘Chinees zaad’ per post gestuurd naar Amerikanen

Het Amerikaanse ministerie van landbouw USAD en de FBI waarschuwen het Amerikaanse publiek voor het planten van ongevraagd toegestuurde pakketten met...