zaterdag 16 januari 2021
Home EP Nog twee jaar landbouwsubsidies en EU-geld uit plattelandsfonds

Nog twee jaar landbouwsubsidies en EU-geld uit plattelandsfonds

Het ziet er naar uit dat het huidige gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB) van de Europese Unie niet met één maar met twee jaar wordt verlengd. Onderhandelaars van het Europarlement en van de EU-Landbouwministers hebben daarover een akkoord gesloten.

De Europese Commissie wilde de huidige subsidieregelingen maar één jaar verlengen, in afwachting van het nieuwe EU-meerjarenbudget 2020 – 2027 met daaraan gekoppeld de nieuwe Landbouwbegroting.

De fracties in het Europees Parlement en de 27 LNV-ministers hebben erop gewezen dat de afgelopen jaren is gebleken hoe moeilijk de besprekingen over de Landbouwbegrotingen verlopen. Een ook over de huidige begroting (voor 2021) zijn ze het nog steeds niet eens.

Daar bovenop komt nu ook nog dat door de nieuwe Green Deal een groot aantal ‘groene’ beleidsterreinen in elkaar worden geschoven, inclusief de bijbehorende budgetten. Ook daarover is het laatste woord nog niet gezegd.

De onderhandelaars van het Parlement en de ministerraad hebben nu een gedeeltelijk akkoord bereikt. Het zorgt in elk geval voor de voortzetting van betalingen aan landbouwers en ontvangers van subsidies voor plattelandsontwikkeling, en biedt daarmee voor de komende twee jaar voorspelbaarheid en stabiliteit voor de sector. Het is niet waarschijnlijk dat de Europese Commissie deze GLB-afspraak zal weigeren uit te voeren.

Het Parlement heeft ook maatregelen doorgevoerd die de EU-landen meer speelruimte bieden bij de ondersteuning van landbouwers, vooral tijdens de COVID-19-crisis. Deze omvatten bijvoorbeeld versoepeling van de staatssteunregels zodat regeringen belasting-uitstel mogen aanbieden, zonder dat dit binnen de EU wordt gezien als staatssteun.

Ook wordt de mogelijkheid uitgebreid voor compensatie bij ernstige inkomensdalingen en voor verliezen als gevolg van ongunstige weersomstandigheden, uitbraken van dier- of plantenziekten. De drempel om tot compensaties over te gaan, kon dus worden verlaagd van 30% verliezen naar 20% verliezen.

Op voorstel van de Europarlementariërs hebben de ministers er nu ook mee ingestemd dat de duur van nieuwe plattelandsprojecten gericht op biologische landbouw, dierenwelzijn en milieu-klimaatmaatregelen wordt opgerekt naar vijf jaar. De Europese Commissie stelde oorspronkelijk een maximale duur van drie jaar voor en alleen voor biologische en klimaat- en milieugerelateerde projecten.

Populair

EU veroordeelt Turkse opmars tegen Koerden en stopt wapenhulp

De 28 EU-landen leveren tijdelijk geen wapens meer aan Turkije maar zien af van het instellen van een volledig wapenembargo. Ook hebben...

Macron draagt zaken-topman voor als nieuwe Franse EU-Commissaris

De Franse president Emmanuel Macron heeft de 64-jarige topman Thierry Breton van het ict-concern Atos voorgedragen als kandidaat voor een post...

Johnson wil geen stembusdeal met Farage; SNP wil weer referendum

Brexit-partijleider Nigel Farage heeft de Britse Conservatieven bij de komende verkiezingen een coalitie aangeboden, maar dat heeft premier Boris Johnson inmiddels...

Meer steun voor hele EU-commissie dan voor voorzitter Von der Leyen

Het Europees Parlement in Straatsburg heeft met onverwacht grote meerderheid ingestemd met de nieuwe Europese Commissie onder leiding van commissievoorzitter Ursula...

Protest van Europarlement tegen anti-homobeleid in Poolse dorpen

Het Europees Parlement heeft Polen veroordeeld voor het instellen van tientallen homo-vrije gebieden. Met een ruim gesteunde resolutie veroordeelt het Europees...

Net binnen

Oekraïne houdt eerst referendum over landverkoop aan buitenlander

Over de verkoop van landbouwgrond in Oekraïne aan buitenlanders zal binnen drie jaar een een referendum worden gehouden. Pas daarna wordt...

Australische boeren willen meer buitenlandse seizoensarbeiders

Australië heeft een kleine versoepeling aangekondigd voor de werkvergunningen voor buitenlandse seizoenswerkers, maar landbouworganisaties dringen aan op veel méér verruiming.

Boeren boos op supermarkten voor gestunt met winkel-voedselprijzen

Tot woede van Duitse melkveehouders hebben twee zuivelcoöperaties nieuwe prijsafspraken met supermarktketen Aldi gemaakt over lagere boterprijzen. Daarmee verbreekt Aldi eerdere...

Duitse varkensfokkers willen met exitpremie wel stoppen of saneren

Meer dan de helft van de Duitse varkensfokkers heeft grote belangstelling om in ruil voor een passende financiële vergoeding uit de...

Schotse pootaardappelen niet zo maar voor de export naar de EU

De Britse aardappelindustrie voert besprekingen met de Europese Unie over versoepeling van de pootaardappel-maatregel, maar is daarover weinig hoopvol.