maandag 6 december 2021
Home EP Timmermans: Klimaattop COP'26 krijgt ook gevolgen voor Nederland

Timmermans: Klimaattop COP’26 krijgt ook gevolgen voor Nederland

Het Europees Parlement ziet veel positieve punten bij de afspraken die onlangs op de Klimaattop in Glasgow zijn gemaakt. De meeste Europarlementariërs beschouwen ‘Glasgow’ niet als een mislukking, maar juist als een stap in de goede richting. Nederlandse Europarlementariërs zijn er niet allemaal even tevreden over.

Volgens Klimaatcommissaris Frans Timmermans is er duidelijke vooruitgang geboekt. De wereld heeft nog steeds een kans om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad Celsius. Landen die nog niet voldoen aan de criteria van Parijs en Glasgow moeten volgend jaar op een top in Sharm-el-Sheik terugkomen met ambitieuzere nationale plannen, aldus de Eurocommissaris.

In antwoord op vragen van Nederlandse verslaggevers zei Timmermans na afloop van het debat dat de nieuwe Europese Klimaatwetten ook voor Nederland gevolgen zullen hebben, en waarschijnlijk moeten leiden tot extra inspanningen. Hij verwacht dat in het aanstaande regeerakkoord vooral bij landbouw, transport en bouwen extra beperkingen tegen luchtvervuiling zullen worden opgenomen.

Veel Europarlementariërs vinden dat er wereldwijd meer actie nodig is tegen klimaatverandering. Momenteel heeft alleen de EU een klimaatwet en duidelijke plannen om de klimaatdoelen voor 2030 te behalen. Sommige Europarlementariërs zeiden dat te veel landen niet ambitieus genoeg zijn. Een aantal van hen wees naar China.

SGP-Europarlementslid Bert-Jan Ruissen zag het zó: ‘Eén, het is een goede zaak dat we als EU voorop willen lopen, maar als we te ver voor de troepen uitlopen, concurreren we onszelf uit de markt. Twee, de EU kan dit niet alleen. Landen met veel vervuilende industrie, zoals China en India, moeten ook een bijdrage leveren.’

Daarbij is wereldwijde samenwerking cruciaal, vindt Ruissen. ‘Dat we het emissiehandelssysteem nu mondiaal gaan toepassen, is daarbij een belangrijke stap. En drie, uitfasering van fossiele brandstoffen is nodig.’

Door COP26 onderstreept de wereld voor de eerste keer het belang van een maximale opwarming met 1,5 graad, zei Mohammed Chahim (PvdA). ‘Onder de twee graden blijven is niet genoeg.’

Bas Eickhout (GroenLinks) is nog niet tevreden. ‘Deze top heeft wel duidelijk gemaakt dat we niet nog eens vijf jaar kunnen wachten op nieuwe doelen.’ Het Europarlement moet volgens Eickhout ‘echt voorkomen dat investeringen in gas als ‘duurzaam’ bestempeld worden, zoals nu dreigt te gebeuren’.

Populair

Nieuwe meerderheid voor Poolse PiS-partij

In Polen heeft de nationaal-conservatieve regeringspartij bij de parlementsverkiezingen van gisteren zo'n 45 procent van de stemmen behaald, en wordt daarmee...

Lara Wolters (PvdA) wil niet langer sponsors voor EU-voorzitterschap

Het Europees Parlement heeft besloten dat EU-landen hun kosten voor een tijdelijk EU-voorzitterschap niet meer mogen laten sponsoren door grote multinationals....

Trump: Brexit-akkoord blokkeert Brits-Amerikaans handelsverdrag

Als Groot-Brittannië uit de Europese Unie stapt met het huidige EU-VK-Brexitakkoord, wordt het voor de Britten een stuk lastiger om ook...

Nieuw EU-landbouw werpt nu al schaduw vooruit: minder, minder…

Ongeveer negentig organisaties uit zeventien Europese landen pleiten er voor om het gebruik van synthetische gewasbeschermingsmiddelen geleidelijk uit te faseren. De...

Haftar wijst oproep af van Rusland, Turkije en EU voor bestand in Libië

De Libische krijgsheer Khalifa Haftar heeft een oproep van Turkije en Rusland tot een staakt-het-vuren in Libië verworpen. In plaats daarvan...

Net binnen

Trekkerbetoging in Brussel door Europese boeren gaat niet door

De landbouwdemonstratie die op 13 en 14 december in Brussel zou worden gehouden, gaat niet door. De betoging met trekkers zou...

Europese Commissie begint proces tegen meer Duitse milieuvervuiling

De Europese Commissie heeft bij het Hof van Justitie procedures aangespannen tegen Duitsland en Roemenië wegens onvoldoende bescherming van biodiversiteit in...

Rusland: omvang voedselimport ongeveer gelijk aan de export

De Russische minister van Landbouw Dmitry Patroeshev verwacht in het eerstkomende  halfjaar in verscheidene regio’s herstel van de varkensvleesproductie. Dat heeft...

Strengere Europese regels voor veetransport over grote afstand

De Europese parlementaire enquêtecommissie naar veetransporten heeft een vernietigend oordeel geveld over de manier waarop vee door EU-landen wordt vervoerd. Ook...

Duitse landbouw vraagt toelating nieuwe gen-techniek CRISPR/cas

Duitse landbouworganisaties hebben de nieuwe centrumlinkse ‘stoplicht-coalitie’ opgeroepen om nieuwe gen-technieken zoals CRISPR/cas te gaan toestaan voor meer voedselzekerheid en duurzaamheid...