woensdag 16 juni 2021
Home EP Timmermans: landbouwsubsidie in EU van méér of mínder naar ánders

Timmermans: landbouwsubsidie in EU van méér of mínder naar ánders

Vice-voorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans vindt dat kleine agrarische bedrijven meer moeten gaan profiteren van Europese landbouwfondsen. Subsidies voor landbouw en platteland gaat Timmermans verleggen van betalingen aan de grote agro-industrie naar directe inkomensondersteuning voor individuele agrariërs. 

Hij publiceert op 20 mei zijn langverwachte Green Deal, inclusief zijn plannen om de landbouw en veeteelt in Europa duurzamer te maken, onder meer met een strenger verbod op chemische bestrijdingsmiddelen en andere regels tegen overbodige dierentransporten.

In een video-conferentie met de landbouwcommissie van het Europees Parlement zei Timmermans donderdag dat op 20 mei ook voedselveiligheid en biodiversiteit op de agenda staan. Beide maken deel uit van de groeistrategie om Europa in 2050 klimaatneutraal te maken. Ook de presentatie van de zogenoemde boer-tot-bordstrategie (‘farm to fork’) liep de afgelopen maanden vertraging op door de coronacrisis.

Veel boeren zijn volgens de Nederlandse Eurocommissaris op de goede weg, maar ze moeten worden geholpen met de “onvermijdelijke transitie”, zo zei Timmermans . “Hoe eerder, hoe minder pijnlijk.”  Timmermans noemde het belangrijk om bescherming van het milieu te verzoenen met de voedselproductie.

Hij bestreed dat die twee begrippen tegenover elkaar staan.  Anders omgaan met pesticiden is niet alleen goed voor de leefomgeving, maar ook voor de volksgezondheid, niet alleen voor omwonenden maar ook voor de landbouwers zelf. 

Timmermans ziet enorme kansen voor de landbouwsector. Na de crisis van de coronapandemie nemen Europeanen hun voedsel en gezondheid serieuzer en nemen velen een andere levensstijl en andere voedingsgewoonten aan. Zeker voor regionaal voedsel konden klanten wel eens bereid zijn een hogere prijs te betalen, zo is zijn inschatting. 

Hoeveel geld er straks vanuit het Landbouwfonds en het nieuwe Europese corona-herstelfonds naar de landbouw gaat, is volgens Timmermans nog onderwerp van discussie. Momenteel gaat bijna een derde van de EU-uitgaven naar GLB-subsidies, waarvan dan weer een derde naar een stuk grote voedsel-multinationals gaat. 

De 27 EU-Commissarissen werken momenteel aan een herschikking van álle EU-begrotingen, teneinde de honderden miljarden te kunnen vrijmaken voor economisch herstel ná de corona-periode. De Europese Commissie zal naar verwachting de komende dagen haar nieuwe regels voor staatssteun voor noodsituaties onthullen, waardoor de nationale regeringen miljarden in noodlijdende bedrijven kunnen pompen.

Uit de woorden van Timmermans  viel op te maken dat de Europese Commissie de besluiten over Klimaatbeleid, Green Deal, meerjarenbegroting, landbouwsubsidies, F2F en voedsel aan elkaar gaat koppelen. Green Deal- criteria kunnen dan onderdeel worden van de voorwaarden waaraan een bedrijf moet voldoen dat geld uit het mega-corona-herstelfonds wil hebben. De Poolse Landbouwcommissaris Janusz Wojchiekowski stond de afgelopen weken in de EP-Landbouwcommissie onder zware druk om extra geld los te peuteren voor de agrarische sector. Timmermans wil met zijn Green Deal de al jaren durende subsidie-discussie over méér of mínder verschuiven naar ánders.

Populair

EU waarschuwt voor meer cyberaanvallen bij invoeren 5G

De Europese Unie heeft in een risicoanalyse gewaarschuwd voor een toenemend aantal cyberaanvallen. Het gaat met name om aanvallen die met...

Iets minder luchtvervuiling in Europa

De luchtkwaliteit in Europa gaat erop vooruit, maar vooral in de steden richt vervuilde lucht nog veel schade aan economie en...

ASML mag high-tech apparatuur niet leveren aan China en Huawei

De Nederlandse chipmachinefabrikant ASML mag zijn meest geavanceerde machines tijdelijk niet leveren aan China. Eerder verleende vergunningen om strategische techniek te...

VN waarschuwt voor leegloop van de landen in zuidoost-Europa

Een onderzoek van de Verenigde Naties zegt dat de landen in het zuidoosten van Europa geconfronteerd worden met een dramatische bevolkingsdaling....

EU aan nieuw front in Libië nu ook in de knel tussen Russen en Turken

Troepen van de Libische militaire leider Khalifa Haftar komen steeds dichter bij de hoofdstad Tripoli, dankzij de militaire steun van de...

Net binnen

Europarlement wil verbod in hele EU op foie gras en dieren in kooien

Het Europees Parlement wil in de hele EU een verbod op dwangvoederpraktijken bij dieren zoals voor het fokken van vette ganzenlevers...

Finland vraagt EU om heropening van de jacht op grasvretende gans

Finland gaat de EU vragen om de jacht op de gans weer open te stellen. Finland wil dat de gans wordt...

Zwitsers verwerpen in referendum strenge milieuwetten in landbouw

In het referendum in Zwitserland hebben meer dan 60% van de Zwitserse kiezers drie ingrijpende milieu- en klimaatvoorstellen verworpen. Twee vrijwel...

Stuwmeren in de VS door droogte uitgeput; sproeiverbod op komst

Door de aanhoudende droogte ontstaat in het westen van de Verenigde Staten steeds grotere watertekorten waardoor nu al drinkwater-beperkingen van kracht...

Europees Parlement wil na 2022 glysofaat niet opnieuw toelaten

Het Europees Parlement heeft de 27 LNV-ministers en de Europese Commissie een ‘waarschuwing-vooraf’ gegeven, dat het vasthoudt aan een verbod op...