maandag 27 juni 2022
Home EP Timmermans vraagt om EVP-steun in Europarlement voor Klimaatwet

Timmermans vraagt om EVP-steun in Europarlement voor Klimaatwet

Vice-voorzitter Frans Timmermans van de Europese Commissie heeft het Europees Parlement opgeroepen zijn Klimaatvoorstellen Fitfor55 niet te verwerpen of af te zwakken. Hij verwees daarbij vooral naar pleidooien van de christendemocratische EVP-politici Esther de Lange en Manfred Weber om allerlei uitzonderingen op te nemen.

Woensdag stemt het Europees Parlement in Straatsburg over grote delen van het EU-klimaatpakket dat de EU-commissie vorig jaar presenteerde. Dezer dagen staan 8 van de 15 Klimaatvoorstellen op de agenda, zoals de uitbreiding van de ETS-emissiehandel, een verbod op nieuwe auto’s met verbrandingsmotoren, en strengere wetten tegen luchtvervuiling. Ook wil Brussel een extra heffing op het ‘verspillen’ van energie. 

Na de stemmingen van woensdag moet het Parlement het in triloog-onderjhandelingen nog eens worden met de EU-landen, waarvan van sommigen bekend is dat ze ‘zekerheden van vandaag’ niet willen inruilen tegen ‘onzekerheden van de toekomst’.

Timmermans zei dat men voor moeilijke beslissingen staat, maar dat de opwarming van de aarde niet vertraagt of stilstaat, maar dóórgaat. Volgens hem kunnen de Europese politici niet langer weifelen of uitstellen.

De Commissie wil onder meer koolstofbelasting opleggen aan fossiele brandstoffen als gas en olie voor gebruik in transport en verwarming,  om met dat geld een ​​overstap naar schonere energiebronnen te stimuleren. Maar een rapport van EVP-rapporteurs David Casa en Esther de Lange wil de auto-industrie daar voorlopig buiten houden. Ook willen ze geen belasting op energie-verspillende woningen.

Om de effecten van hogere prijzen te verzachten, is een Sociaal Klimaatfonds van € 72 miljard euro ingesteld, bedoeld om huishoudens met een laag inkomen te ondersteunen – een element dat vooral belangrijk is voor landen in Oost- en Zuid-Europa, waar de energiearmoede hoog is.

Aan het einde van het debat noemde Timmermans klimaatverandering de meest transformerende uitdaging voor de mensheid sinds het tijdperk van de industriële revolutie. “We komen hier laat mee, maar we kunnen het nog steeds oplossen.”

Populair

Gaan Frankrijk en Nederland Albanië nog buiten de EU houden?

Komende week staat de Europese Unie (EU) voor een strategische belangrijke keuze om de toelating te formaliseren van Noord-Macedonië en Albanië....

Brits Lagerhuis laat Johnson bij EU om nieuw Brexit-uitstel vragen

De Britse premier Boris Johnson heeft de Europese Unie opnieuw om uitstel gevraagd voor het Britse uittreden uit de EU, nadat...

Milieuclubs: EU-visquota nog te hoog en niet duurzaam genoeg

Ondanks tal van waarschuwingen en wetenschappelijke onderzoeken laten de EU-landen nog steeds te veel vis uit de Noordzee vangen. Vooral Britse,...

Europarlement stuurt eigen missie naar corruptie en moord in Malta

Het Europees Parlement stuurt een eigen onderzoeksmissie naar Malta om de staat van de rechtsstaat in het EU-land te onderzoeken. Daartoe is...

Europarlement wil minder gif in bestuivers; boeren vrezen oogsten

Het Europees Parlement wil nieuwe, verdergaande maatregelen om bijen en andere bestuivers beter te beschermen. De Europarlementariërs roepen de Europese Commissie...

Net binnen

Subsidie uit EU-plattelandsfonds komt lang niet overal goed terecht

De Europese subsidies voor verbetering van het platteland komen lang niet overal goed terecht. In een derde van de gevallen hielden...

Poolse graanhandel vreest komst goedkope Oekraïense exporten

Poolse landbouworganisaties vinden dat er met Oekraïne en de Europese Unie betere afspraken moeten worden gemaakt over de versoepeling voor de...

Vooral kritiek op vage regels voor halvering kunstmest in landbouw

Europese politici en agrarische organisaties reageren afhoudend op de voorstellen van de Europese Commissie voor halvering van het gebruik van chemische...

EU-afbouw ‘gratis luchtvervuiling’ pas in ’27 van start, na verkiezingen

Nederlandse Europarlementariërs reageren overwegend positief over het compromis dat woensdag in Brussel - in tweede instantie - is bereikt over nieuwe...

Geen verbod in EU op chemicaliën maar wel premie voor bio-overstap

De Europese Commissie houdt vast aan de Green Deal-plannen om binnen acht jaar het gebruik van chemische pesticiden te halveren. Er...