vrijdag 14 mei 2021
Home EP 'Uitgeklede EU-landbouw nekslag voor natuur en kleine boerderij'

‘Uitgeklede EU-landbouw nekslag voor natuur en kleine boerderij’

Het Europees Parlement heeft het doodvonnis van kleinere boerderijen en de natuur getekend. Dat zegt milieuorganisatie Greenpeace over het uitgeklede EU-akkoord over het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid.

Greenpeace betreurt ook dat de stemming in het parlement ingaat tegen de Europese beloftes voor klimaatbeleid, die eerder in de Green Deal werden overeengekomen. Vernieuwing en verduurzaming krijgen hierdoor geen kans, concluderen ook Natuurmonumenten, LandschappenNL, Het Wereld Natuur Fonds, SoortenNL, Milieudefensie, RAVON, FLORON en de Vlinderstichting.

Ook Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie) vindt dat de voorstellen voor het nieuwe landbouwbeleid ambitieuzer moeten. Bij de stemming daarover heeft hij zich daarom onthouden: “Wat mij betreft moet er een schep bovenop”.

Voorafgaand aan de stemmingen was er al een akkoord gesloten tussen de drie grootste partijen in het Europees Parlement, de christen-democraten (EVP), socialisten (S&D) en liberalen (Renew Europe), om ervoor te zorgen dat een reeks compromisamendementen zou worden aangenomen. DE Nederlandse PvdA’ers stemden daar tegen.

De komende jaren gaat het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) van de Europese Unie in zoverre op de schop, dat het principe van gesubsidieerde klimaat- en milieudoelen voor het eerst in de landbouw wordt geïntroduceerd. Ook wordt er steviger ingezet op lokale productie, krijgen jonge boeren meer steun en moet er oog zijn voor klimaatslimme landbouw (waarbij rekening gehouden wordt met de klimaatdoelen van Parijs).

Vooral dat laatste punt kan volgens Van Dalen beter: “Een deel van het Europees Parlement is bang dat een té groen beleid zal leiden tot de ineenstorting van de voedselproductie, terwijl juist het tegenovergestelde waar is! Duurzame landbouw draagt namelijk bij aan het zekerstellen van de voedselproductie op de lange termijn.”

In de nieuwe plannen moeten Nederland en andere EU-landen elk een strategisch naytionaal plan opstellen om te zorgen dat hun landbouw minder schadelijk wordt voor klimaat, milieu, biodiversiteit, dierenwelzijn, leefbaarheid en gezondheid. De Europese Rekenkamer stelt echter dat deze doelen niet gekwantificeerd zijn. Volgens een rapport van het Institute for Applied Ecology leidt het voorgenomen landbouwbeleid geheel niet tot minder uitstoot van broeikasgassen door de landbouw.

Vooral landen in Midden- en Oost-Europa trappen nog te veel op de rem. Van Dalen: “De achterblijvers mogen niet het tempo bepalen. In de afgelopen decennia is het aantal weidevogels gehalveerd, maar ook bijen- en insectenbestanden gaan hard achteruit. De komende jaren moet daarom veel meer aandacht komen voor biodiversiteit in de landbouw.”

In het nieuwe voorstel staat dat de Europese lidstaten naar een areaal moeten streven waar op zijn minst 10% van de landschapselementen gunstig is voor de biodiversiteit.

Populair

Russische tanks nu aan Turkse (NAVO-) zuidflank

NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg heeft zich tijdens zijn bezoek aan de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlut Casuvoglu erg begripvol getoond tegenover de...

Barnier gaat ook onderhandelen over Brits-EU-handelsverdrag

EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier is benoemd tot hoofd van het EU-team dat gaat onderhandelen over een toekomstig vrijhandelsverdrag met Groot-Brittannië. Barnier leidt...

Nog niet alle vakbondsrechten ook van kracht op Europees niveau

Het Europese Hof in Luxemburg heeft negatief geoordeeld over een zaak die was aangespannen door de Europese vakbonden tegen de Europese...

CDU weifelt over AKK als opvolger van Duitse bondskanselier Merkel

De Duitse politica en minister Annegret Kramp-Karrenbauer heeft haar positie als voorzitter van de christendemocratische partij CDU afgelopen weekend veiliggesteld. Maar...

EU belegt tweejarige conferentie over broodnodige modernisering

De Europese Commissie presenteerde woensdag haar eigen ideeën voor een twee jaar durende conferentie over modernisering en hervorming binnen de Europese...

Net binnen

Nieuw Brits dierenwelzijn: minder kooien en verbod op veetransport

Groot-Brittannië verbiedt de export van levende dieren voor vetmesting en de slacht, als onderdeel van een nieuwe wet op dierenwelzijn. Britse...

Vorig jaar in EU-landen door corona – tijdelijk- minder luchtvervuiling

In alle landen van de Europese Unie is vorig jaar de CO2-luchtvervuiling verminderd. Eurostat berekende dat de uitstoot door verbranding van...

Deelstaat Nedersaksen (Duitsland) verbiedt veevervoer naar Marokko

In Duitsland is een veetransport van enkele honderden kalveren naar Marokko inzet geworden van het slepende politieke conflict over een nieuwe...

EU gaat opnieuw met India over export en handelsverdrag praten

De Europese Unie en India gaan opnieuw onderhandelen over een omvangrijk handelsakkoord. Dat hebben de Indiase president Narendra Modi en de...

Europese supermarkten dreigen Brazilië met boycot om regenwoud

Enkele tientallen Europese grote supermarktketens dreigen met een boycot van Braziliaanse producten als dat land doorgaat met het kappen van oerwoudbossen....