maandag 8 augustus 2022
Home EP 'Uitgeklede EU-landbouw nekslag voor natuur en kleine boerderij'

‘Uitgeklede EU-landbouw nekslag voor natuur en kleine boerderij’

Het Europees Parlement heeft het doodvonnis van kleinere boerderijen en de natuur getekend. Dat zegt milieuorganisatie Greenpeace over het uitgeklede EU-akkoord over het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid.

Greenpeace betreurt ook dat de stemming in het parlement ingaat tegen de Europese beloftes voor klimaatbeleid, die eerder in de Green Deal werden overeengekomen. Vernieuwing en verduurzaming krijgen hierdoor geen kans, concluderen ook Natuurmonumenten, LandschappenNL, Het Wereld Natuur Fonds, SoortenNL, Milieudefensie, RAVON, FLORON en de Vlinderstichting.

Ook Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie) vindt dat de voorstellen voor het nieuwe landbouwbeleid ambitieuzer moeten. Bij de stemming daarover heeft hij zich daarom onthouden: “Wat mij betreft moet er een schep bovenop”.

Voorafgaand aan de stemmingen was er al een akkoord gesloten tussen de drie grootste partijen in het Europees Parlement, de christen-democraten (EVP), socialisten (S&D) en liberalen (Renew Europe), om ervoor te zorgen dat een reeks compromisamendementen zou worden aangenomen. DE Nederlandse PvdA’ers stemden daar tegen.

De komende jaren gaat het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) van de Europese Unie in zoverre op de schop, dat het principe van gesubsidieerde klimaat- en milieudoelen voor het eerst in de landbouw wordt geïntroduceerd. Ook wordt er steviger ingezet op lokale productie, krijgen jonge boeren meer steun en moet er oog zijn voor klimaatslimme landbouw (waarbij rekening gehouden wordt met de klimaatdoelen van Parijs).

Vooral dat laatste punt kan volgens Van Dalen beter: “Een deel van het Europees Parlement is bang dat een té groen beleid zal leiden tot de ineenstorting van de voedselproductie, terwijl juist het tegenovergestelde waar is! Duurzame landbouw draagt namelijk bij aan het zekerstellen van de voedselproductie op de lange termijn.”

In de nieuwe plannen moeten Nederland en andere EU-landen elk een strategisch naytionaal plan opstellen om te zorgen dat hun landbouw minder schadelijk wordt voor klimaat, milieu, biodiversiteit, dierenwelzijn, leefbaarheid en gezondheid. De Europese Rekenkamer stelt echter dat deze doelen niet gekwantificeerd zijn. Volgens een rapport van het Institute for Applied Ecology leidt het voorgenomen landbouwbeleid geheel niet tot minder uitstoot van broeikasgassen door de landbouw.

Vooral landen in Midden- en Oost-Europa trappen nog te veel op de rem. Van Dalen: “De achterblijvers mogen niet het tempo bepalen. In de afgelopen decennia is het aantal weidevogels gehalveerd, maar ook bijen- en insectenbestanden gaan hard achteruit. De komende jaren moet daarom veel meer aandacht komen voor biodiversiteit in de landbouw.”

In het nieuwe voorstel staat dat de Europese lidstaten naar een areaal moeten streven waar op zijn minst 10% van de landschapselementen gunstig is voor de biodiversiteit.

Populair

Ook Duitsland en Frankrijk stoppen wapenleveranties aan Turkije

Na Duitsland en Nederland is nu ook Frankrijk tijdelijk gestopt met de export van wapens naar Turkije. Het gaat niet om...

NATO en EU bespreken VN-missie in grensgebied Turkije en Noord-Syrië

De Defensieministers van de NAVO-landen bespreken een Duits voorstel om een internationale veiligheidszone in het grensgebied van Syrië en Turkije in...

Europese kritiek op overvolle Griekse vluchtelingenkampen

De mensenrechtencommissaris van de Raad van Europa, Dunja Mijatovic, luidde afgelopen week opnieuw de alarmklok over de opvang van bootvluchtelingen op...

Vestager wil in EU met digitale markt internetreuzen inperken

De komende drie maanden gaat eurocommissaris Margrethe Vestager een nieuwe Europese wet voor kunstmatige intelligentie maken. Vestager is verantwoordelijk voor de...

Conservatieven in Lagerhuis vieren nieuwe zege: Brexit er nu wel door

De Britse Conservatieve regering van premier Boris Johnson heeft het proces voortgezet om de wetgeving voor een vertrek uit de EU...

Net binnen

Honderden miljarden voor Klimaat en landbouw in de Verenigde Staten

De door de Democraten gecontroleerde Senaat heeft zondag een historisch pakket subsidie- en milieumaatregelen aangenomen voor een transitie in de Amerikaanse...

Meer Franse kerncentrales mogen warmer koelwater op rivier lozen

Door dreigende energietekorten in combinatie met lage waterstanden mogen vijf Franse kerncentrales tot half september warmer dan normaal koelwater lozen op...

EU handhaaft voorlopig nog aparte exportroutes voor Oekraïens graan

Nog eens drie schepen met graan hebben vrijdag de Oekraïense haven van Odessa verlaten. Hun vertrek volgt op de succesvolle inspectie...

Duitse oud-kanselier ziet kans voor wapenstilstand Rusland – Oekraïne

De Duitse voormalig bondskanselier Gerhard Schröder zegt dat Rusland bereid is tot onderhandelingen over beëindiging van de oorlog in Oekraïne.  Na...

Duitse miljarden voor overstap van aardgas naar zonne-en windenergie

Duitsland geeft de komende jaren ruim drie miljard euro subsidie voor collectieve stadsverwarming uit duurzame energiebronnen. De subsidie is ook bedoeld...