zaterdag 28 november 2020
Home EP 'Uitgeklede EU-landbouw nekslag voor natuur en kleine boerderij'

‘Uitgeklede EU-landbouw nekslag voor natuur en kleine boerderij’

Het Europees Parlement heeft het doodvonnis van kleinere boerderijen en de natuur getekend. Dat zegt milieuorganisatie Greenpeace over het uitgeklede EU-akkoord over het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid.

Greenpeace betreurt ook dat de stemming in het parlement ingaat tegen de Europese beloftes voor klimaatbeleid, die eerder in de Green Deal werden overeengekomen. Vernieuwing en verduurzaming krijgen hierdoor geen kans, concluderen ook Natuurmonumenten, LandschappenNL, Het Wereld Natuur Fonds, SoortenNL, Milieudefensie, RAVON, FLORON en de Vlinderstichting.

Ook Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie) vindt dat de voorstellen voor het nieuwe landbouwbeleid ambitieuzer moeten. Bij de stemming daarover heeft hij zich daarom onthouden: “Wat mij betreft moet er een schep bovenop”.

Voorafgaand aan de stemmingen was er al een akkoord gesloten tussen de drie grootste partijen in het Europees Parlement, de christen-democraten (EVP), socialisten (S&D) en liberalen (Renew Europe), om ervoor te zorgen dat een reeks compromisamendementen zou worden aangenomen. DE Nederlandse PvdA’ers stemden daar tegen.

De komende jaren gaat het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) van de Europese Unie in zoverre op de schop, dat het principe van gesubsidieerde klimaat- en milieudoelen voor het eerst in de landbouw wordt geïntroduceerd. Ook wordt er steviger ingezet op lokale productie, krijgen jonge boeren meer steun en moet er oog zijn voor klimaatslimme landbouw (waarbij rekening gehouden wordt met de klimaatdoelen van Parijs).

Vooral dat laatste punt kan volgens Van Dalen beter: “Een deel van het Europees Parlement is bang dat een té groen beleid zal leiden tot de ineenstorting van de voedselproductie, terwijl juist het tegenovergestelde waar is! Duurzame landbouw draagt namelijk bij aan het zekerstellen van de voedselproductie op de lange termijn.”

In de nieuwe plannen moeten Nederland en andere EU-landen elk een strategisch naytionaal plan opstellen om te zorgen dat hun landbouw minder schadelijk wordt voor klimaat, milieu, biodiversiteit, dierenwelzijn, leefbaarheid en gezondheid. De Europese Rekenkamer stelt echter dat deze doelen niet gekwantificeerd zijn. Volgens een rapport van het Institute for Applied Ecology leidt het voorgenomen landbouwbeleid geheel niet tot minder uitstoot van broeikasgassen door de landbouw.

Vooral landen in Midden- en Oost-Europa trappen nog te veel op de rem. Van Dalen: “De achterblijvers mogen niet het tempo bepalen. In de afgelopen decennia is het aantal weidevogels gehalveerd, maar ook bijen- en insectenbestanden gaan hard achteruit. De komende jaren moet daarom veel meer aandacht komen voor biodiversiteit in de landbouw.”

In het nieuwe voorstel staat dat de Europese lidstaten naar een areaal moeten streven waar op zijn minst 10% van de landschapselementen gunstig is voor de biodiversiteit.

Populair

Catalaanse ‘rebel’ Puigdemont mag Europarlement-gebouwen niet meer in

De voormalige president van de regering van Catalonië, Carles Puigdemont, mag de gebouwen van het Europees Parlement niet langer betreden nadat de...

Brits Lagerhuis stemt vóór afscheid van de EU, maar noemt geen datum

Het Britse parlement heeft ingestemd met het akkoord dat premier Boris Johnson eerder deze maand in Brussel sloot met de EU-regeringsleiders...

Geschiedenis-tv over verzinsels van Boris Johnson als EU-correspondent

De Nederlandse publieke omroep NTR zendt woensdagavond een televisieprogramma over de leugens, verzinsels en fantasieberichten van de toenmalige Britse correspondent Boris...

Roemeense president nu herkozen; weg vrij voor herstel pro-EU-koers

President Klaus Iohannis Roemenië is zondag vrij makkelijk herkozen voor een nieuwe ambtstermijn. Hij versloeg in een tweede stemmingsronde zijn socialistische...

Libisch vredesberaad: iedereen staakt militaire steun, zeggen ze

De deelnemers aan het Libië-vredesberaad in Berlijn zijn het zondag eens geworden over de naleving van een al jarenlang bestaand VN-wapenembargo,...

Net binnen

Duitsland gaat ná Kerst mogelijk slachtrijpe varkens opkopen

De Duitse LNV-minister Julia Klöckner sluit het opkopen van grote voorraden onverkocht kalfs- en varkensvlees niet uit, maar niet op dit...

Poolse kippenvleesexport stort in door overproductie en vogelgriep

In de Poolse pluimvee-industrie zijn de prijzen de afgelopen dagen tientallen procenten gedaald door overaanbod. De export van kippenvlees brengt al...

Europarlementariërs willen stop op invoer van Argentijns paardenvlees

Vijftig Europarlementariërs hebben de Europese Commissie opgeroepen om de import van Argentijns paardenvlees per direct stop te zetten.

Door minder luchtvervuiling in EU minder vroegtijdige sterfgevallen

De luchtkwaliteit in Europa is de afgelopen tien jaar verbeterd maar de meeste EU-landen voldoen nog steeds niet aan internationale gezondheidsnormen....

Amerikaanse slachthuizen waren doorgeefluik coronabesmettingen

De grote Amerikaanse slachterijen en vleesverwerkende bedrijven hebben dit voorjaar voor hun personeel gefungeerd als doorgeefluik voor covid 19-besmetting.