zondag 22 mei 2022
Home EP Uitstel Green Deal en van-boer-tot-bord: twee maanden of twee jaar ?

Uitstel Green Deal en van-boer-tot-bord: twee maanden of twee jaar ?

De Milieucommissie van het Europees Parlement wil dat de Europese Unie vasthoudt aan het Klimaatplan en de Green Deal van de Commissie Von der Leyen. De commissie debatteerde dinsdag met Milieucommissaris Frans Timmermans over een nieuw tijdpad voor de presentatie van die nieuwe plannen.

Uitstel is nodig omdat de Europese Unie vanwege de coronacrisis álle plannen opnieuw moet beoordelen. En omdat ook wordt gewerkt aan een Europa-breed corona-herstelplan van vele honderden miljarden, moeten ook alle Europese begrotingen worden uitgegumd en herschreven.

Von der Leyen en Timmermans hebben de afgelopen weken al laten doorschemeren dat zij willen vasthouden aan hun omvangrijke en ingrijpende Klimaatbeleid en aan de opbouw van een duurzame economie. Het is echter onduidelijk of die Green Deal vollédig overeind kan blijven, en of er voldoende geld voor is. Daarmee blijft voorlopig ook onduidelijk hoe ingrijpend het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) zal worden ingekrompen.

Timmermans zei dat de Europese Green Deal geen luxe is, maar essentieel zal zijn om uit de coronacrisis te komen. Pan-Europese antwoorden zijn nodig, zei hij. Een groen herstel is niet alleen haalbaar, maar ook noodzakelijk, aangezien Europa anders twee keer zou verliezen: als het eerst zou investeren in herstel van de oude economie en daarna nogmaals om de economie groen en duurzaam te maken.

Hoewel de Europarlementariërs het erover eens waren dat bestrijding van de gezondheidscrisis de eerste prioriteit is, onderstreepten veel EP-leden ook de noodzaak van het vasthouden aan belangrijke onderdelen van de Europese Green Deal. In antwoord op vragen van Bas Eickhout (GroenLinks) over de vertraging van de duurzame voeding-strategie “farm-to-fork” en de EU-biodiversiteitsstrategie, bevestigde Commissaris Timmermans dat de presentatie slechts wordt uitgesteld met enkele weken, niet met enkele maanden. Anderen houden echter rekening met een uitstel van misschien wel twee jaar.

In het Europees Parlement bestaat er sinds kort een informele alliantie naar aanleiding van de eerdere oproep van 12 EU-Milieuministers voor een ‘groen herstel’ van de COVID-19-pandemie. De “alliantie voor groen herstel” werd vorige week gelanceerd op initiatief van Pascal Canfin, een Franse centristische Europarlementariër die voorzitter is van de EP-Milieucommissie. Naast 79 Europarlementariërs uit het hele politieke spectrum, brengt de alliantie ook maatschappelijke groepen samen, waaronder 37 CEO’s, 28 bedrijfsverenigingen, de Europese vakbondsfederatie, 7 NGO’s en 6 denktanks.

Een dozijn EU-landen hebben een brief ondertekend waarin aan de Europese Commissie wordt gevraagd de Green Deal als wegwijzer te volgen voor een economische herstart na de coronacrisis. De oproep is een initiatief van Denemarken en kreeg steun van onder andere Spanje en Oostenrijk, Finland, Italië, Letland, Luxemburg, Nederland, Portugal en Zweden. In de brief waarschuwen de landen voor het gevaar van kortetermijnoplossingen ‘die Europa opsluiten in een economie die afhankelijk is van fossiele brandstoffen’.

Populair

Landbouwministers hikken tegen invoeringsdatum van hun nsp’s aan

Op hun maandelijkse EU-beraad zullen de 27 LNV-ministers zich maandag buigen over de vraag of de EU extra maatregelen moet nemen...

Trekkerbetoging in Brussel door Europese boeren gaat niet door

De landbouwdemonstratie die op 13 en 14 december in Brussel zou worden gehouden, gaat niet door. De betoging met trekkers zou...

Europese sancties tegen Russische Wagner-huurlingen en Myanmar

Wagner levert en verhuurt beveiligers en gewapende milities in landen als Libië, Syrië en de Centraal-Afrikaanse Republiek. De sancties treffen ook drie...

Landbouw-politici in EU verdeeld over ‘verplichting’ 25% biologisch

De landbouwcommissie van het Europees Parlement wil Europese boeren de tijd geven om over te schakelen naar meer biologische landbouw. Het...

Amerikaanse landbouw vreest voor prijsopdrijving in kunstmesthandel

De Amerikaanse Landbouwminister Tom Vilsack heeft wereldwijde leveranciers van kunstmest gewaarschuwd de prijzen niet onnodig op te drijven. Hij waarschuwde de...

Net binnen

EU versoepelt douane-proces voor versnelling van Oekraïense export

Het Europees Parlement heeft ingestemd met de tijdelijke opschorting van EU-invoerrechten voor Oekraïense producten, om de export van het land te...

EFSA kan niet alle nationale testen voor nieuwe middelen overnemen

Het Europees agentschap voor voedselveiligheid (EFSA) heeft onvoldoende budget om de beoordeling van nieuwe landbouwmiddelen volledig van alle 27 EU-landen over...

Amerikaanse akkers vervuild met PFAS uit besmet rioolslib als mest

In de Verenigde Staten is mogelijk zo’n 20 miljoen hectare akkerland verontreinigd door met PFAS besmet rioolslib dat als meststof is...

Egypte weigert Russisch schip met lading gestolen Oekraiense tarwe

Egypte heeft een Russisch vrachtschip met 30.000 ton tarwe de toegang tot de haven van Alexandrië geweigerd, omdat de lading waarschijnlijk...

Milieucommissie Europarlement wil strengere criteria in Klimaatwet

De milieucommissie van het Europese Parlement heeft met krappe meerderheid ingestemd met enkele belangrijke voorstellen die ervoor moeten zorgen dat de...