woensdag 18 mei 2022
Home EP Vissers willen schadevergoeding als zij moeten wijken voor windmolens

Vissers willen schadevergoeding als zij moeten wijken voor windmolens

Niet alleen voor het plaatsen van nieuwe windmolens op land, maar ook voor de aanleg van nieuwe windmolenparken op zee is een milieueffectrapportage nodig. De aanleg van grote windmolenparken kan negatieve invloed hebben op het leven in de zee en op de visserij.

Het Europees Parlement waarschuwt hiervoor in een rapport van de Nederlandse Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie). Zijn rapport is aangenomen met 512 stemmen voor, 21 tegen en 159 onthoudingen.

Nieuwe windmolens op zee moeten de visserij geen last bezorgen en al vóór de bouw moeten vissers bij de besluitvorming betrokken worden. Bovendien moeten EU-landen verzekeren dat windmolenparken alleen nog op ruime afstand van visgronden worden gebouwd. Als de visserij toch schade lijdt door energieparken op zee, moet er voor getroffen vissers een schadevergoeding komen.

Over 25 jaar moet vijftien keer meer ruimte op zee dan nu worden gebruikt voor windmolens. Tachtig procent van alle vissersboten in de EU bestaat uit kleinschalige visserij, met kleine schepen, dicht onder de kust. Zij varen voornamelijk in de kustwateren waar veel van zulke nieuwe turbines gepland staan.

Ook kan de bouw van nieuwe windturbineparken op zee negatieve gevolgen hebben voor het leven in de zee. Om de gevaren te verminderen is meer onderzoek nodig naar de negatieve effecten op de zeebodem, zowel tijdens de bouw als door het gebruik van de windmolens. Na een aantal decennia zullen ze moeten worden vervangen of afgebouwd. In beide gevallen moet er onderzoek komen naar de mogelijke gevolgen daarvan.

Omdat straks 85 procent van de windmolenparken op zee in de noordelijke zeeën van de Europese Unie komt, is goede samenwerking met het Verenigd Koninkrijk nodig. Het gaat onder andere om turbines in de Noordzee en de Noordelijke Atlantische Oceaan. Daarom wil het Europees Parlement dat de Europese Commissie goede afspraken met Londen maakt.

‘Vissers zijn de oudste gebruikers van de zee en daarom moet er echte samenwerking met hen zijn indien windmolenparken op zee worden gebouwd,’ zegt het Nederlandse Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie). Hij komt op voor de vissers. ‘Vissers verdienen hun brood op het water en daarom is het niet meer dan logisch dat deze sector een beslissende stem krijgt in de vorm van participatie. Dat is dus meer dan alleen ‘inspraak’.

De visserij zelf mag ook naar gebruik van nieuwe energievormen kijken, vinden de Europarlementariërs. Drijvende windmolenparken, hernieuwbare waterstof, maar ook wind- en zonne-energie kunnen op sommige plekken in de visserij worden gebruikt.

Hiernaast moet nagedacht worden over het combineren van windturbineparken op zee met beschermde natuurgebieden in de zee. De Europese zeeën kennen nu al 110 windmolenparken met meer dan vijfduizend turbines. Voor 2050 moet er vijftien keer meer ruimte op zee gebruikt voor turbines worden dan nu al het geval is.

In het rapport wordt benadrukt dat de vissers er echte zeggenschap over moeten krijgen, ‘meer dan alleen een beetje inspraak’, zo zei Van Dalen op een persconferentie in Straatsburg.

Populair

EU komt met nieuwe strategie voor ‘groen beleggen’ in schone energie

De Europese Commissie heeft in het Europees Parlement de langverwachte nieuwe strategie voor ‘duurzaam beleggen’ gepresenteerd. Daarmee geeft de EU criteria...

Nieuw Israëlisch landbouwbeleid: meer EU-import en minder subsidie

De onlangs aangetreden Israëlische coalitieregering heeft een nieuw landbouw- en voedselbeleid aangekondigd waarmee een einde kan komen aan de aanhoudende prijsstijgingen...

Britse varkensindustie vraagt om personeelgebrek weer gastarbeid

In Groot-Brittannië zullen nog eens duizenden gezonde varkens moeten worden afgemaakt en vernietigd als de regering niet snel iets doet aan...

Europese Rekenkamer: EU doet niet genoeg voor duurzame investering

De Europese Rekenkamer (ERK) vindt dat de Europese Unie meer en anders moet investeren als het een volledig einde wil maken...

Geen transport: Britse boeren moeten melk en varkens dumpen

Britse varkenshouders zijn begonnen met het slachten van gezonde varkens omdat er in de slachthuizen onvoldoende slachtcapaciteit is, en sommige Britse...

Net binnen

Milieucommissie Europarlement wil strengere criteria in Klimaatwet

De milieucommissie van het Europese Parlement heeft met krappe meerderheid ingestemd met enkele belangrijke voorstellen die ervoor moeten zorgen dat de...

USA wil na eigen besmetting meer import Nederlandse melkpoeder

De Verenigde Staten willen tijdelijk veel meer melkpoeder importeren, ook uit Nederland. De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) heeft de...

EU-landen beraden zich op de eigen economische gevolgen van sancties

De Landbouwcommissie van het Europees Parlement bespreekt dinsdag de internationale voedselsituatie als gevolg van de Russische oorlog in Oekraïne. Aan die...

EU, G7 en FAO gaan behalve voedsel ook kunstmest in de gaten houden

De Landbouwministers van de rijke westerse industrielanden en de Europese Unie  beloofden dit weekend actie te ondernemen tegen de schaarste en...

G7 en EU proberen exportroutes voor Oekraïne open te houden

De zeven rijkste westerse industrielanden en de Europese Unie willen ervoor zorgen dat Oekraïne ondanks de Russische invasie een belangrijke graanexporteur...